Roofs 2016-09-44 Samenwerking voor integratie zonnepanelen en dakramen

Nul-op-de-meter

De wijk Groevenbeek Noord in Ermelo bestaat uit 39 nul-op-de-meter-woningen die vorig jaar door Van Wijnen Midden bv zijn gerealiseerd. Tijdens het bouwproces is door een goede samenwerking ­tussen de diverse bouwpartijen gekomen tot innovatieve oplossingen. Het afgelopen jaar zijn de woningen gemo­nitord en is de demonstratiewoning doorontwikkeld. Op 9 september 2016 werden in een ­demonstratiewoning in de wijk de ­resul­taten gepresenteerd.

Om te komen tot een nul-op-de-meter-woning is een combinatie van voorzieningen vereist. Het begin van alle maatregelen is een goede isolatie van de gebouwschil. In de Ermelose woningen is een Rc-waarde van 11 bereikt door in de spouw een laag Kooltherm k8 van Kingspan toe te passen. In het dak is aanvullend een laag van 40 cm glaswol (Systemroll 1000) van Isover aangebracht. Een dergelijk goed geïsoleerde constructie dient op een goede manier te worden geventileerd om de binnenruimte voldoende gezond en leefbaar te houden. Brink Climate Systems presenteerde tijdens de bijeenkomst een balansventilatie met warmterugwinning. Met het systeem wordt ervoor gezorgd dat de warmte van de afgezogen binnenlucht via een warmtewisselaar wordt overgedragen aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor blijft 95% van de warmte, die normaal gesproken verloren zou gaan, in de woning aanwezig.

Zonne-energie

Bart van den Bosch van Libra Energy ging nader in op het nieuwe toegepaste Smartverter Powerhubsysteem, die het mogelijk maakt een accu aan te sluiten waardoor opgewekte zonne-energie wordt opgeslagen. Hij vertelde dat momenteel slechts 25% van de opgewekte energie door de bezitters van de zonnepanelen zelf wordt geconsumeerd. Een groot deel wordt teruggeleverd aan het net, maar omdat het onzeker is hoe de salderingsregeling zich zal ontwikkelen, is het noodzakelijk manieren te vinden om de opgewekte energie op te slaan zodat deze voor eigen gebruik kan worden benut. Met deze innovatie wordt de opgewekte zonne-energie zoals gezegd opgeslagen d.m.v. een accu. Het systeem wordt aangesloten op de bestaande zonnepanelen en omvormer en maakt het mogelijk de accu aan te sluiten. Bewoners kunnen op deze manier steeds meer gebruik maken van hun eigen energie.

Dakramen

De samenwerking tussen betrokken bouwpartijen betrof met name de toepassing van PV-panelen op het dak in combinatie met de dakramen. De wens was om het gehele dakvlak voor de opwekking van zonne-energie te benutten en dit bovendien op een esthetisch fraaie manier te realiseren. De zonnepanelen vormden dus direct de waterdichte laag van het dak. Tegelijk wilde men voldoende daglicht binnenlaten zodat de binnenruimten prettig en goed zouden kunnen worden benut. Daarom heeft FAKRO, de leverancier van de dakramen, een aansluiting ontwikkeld die ervoor zorgt dat haar dakramen geplaatst kunnen worden in het PV-dak en dat de afmeting overeenkomt met die van de toegepaste zonnepanelen (78 x 140 cm). Met Libra Energy, de leverancier van de zonnepanelen, is nauw overlegd om dakramen en zonnepanelen optimaal aan te laten sluiten zodat een homogeen dak ontstaat.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Bart Peters van de dakramenfabrikant dat op dit project energiebesparende dakramen voor passiefbouw (FTT U6) zijn toegepast. Speciaal voor dit project zijn in samenwerking met de leverancier van de PV-panelen de GSEpv AT Thermo gootstukken ontwikkeld. Hiermee worden de dakramen op een esthetische en (thermisch) zekere manier geïntegreerd met de PV-panelen. De dakramen zijn tevens voorzien van solar buitenzonweringen. Deze functioneren volledig op basis van zonne-energie en communiceren met de apparatuur die het binnenklimaat monitort. Zodra er in de zomer te veel licht of warmte in de binnenruimte aanwezig is, sluit de zonwering automatisch.

De voorzieningen worden gemonitord door BeNext Smart Home. Het bedrijf verbond alle relevante systemen met elkaar en door ze met elkaar te laten communiceren werd het comfort, en de energiezuinigheid van het gebouw, geoptimaliseerd. Het afgelopen jaar hebben de 39 woningen in Groevenbeek Noord, zoals werd verwacht, nagenoeg energieneutraal gefunctioneerd.

Ambities

Namens de gemeente Ermelo was wethouder Jan van den Bosch op de bijeenkomst aanwezig. Hij verrichte een openingshandeling waarmee de demonstratiewoning opnieuw werd geopend. Het is de bedoeling de woning aan het Nelson Mandelahof zo lang mogelijk in te zetten als demonstratiewoning om partijen te inspireren en te stimuleren om energieneutraal te bouwen. Tijdens de bijeenkomst sprak Van den Bosch de ambitie van Ermelo uit om de eerste energieneutrale gemeente van Nederland te worden. Zo ver is het nog niet, maar Van den Bosch gaf aan te verwachten dat Ermelo op korte termijn nieuwe stappen zal zetten om deze ambitie te realiseren.

Labels