Roofs 2017-06-12 De stand van zaken rond de URL valbeveiliging (premium)

Valbeveiliging

Waar blijft de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen van gebouw­gebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken? Bijna drie jaar wordt er nu gewerkt aan deze URL voor hellende daken en de laatste loodjes blijken de zwaarste. In dit artikel een overzicht van wat er is bereikt en wat nog altijd uitgewerkt moet worden.

Op initiatief van de vereniging Het Hellende Dak (HHD), in de persoon van John Kouwenberg, is met SKG-IKOB in 2014 een College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Deze heeft tot doel te komen tot een Beoordelingsrichtlijn (BRL) veilig werken op hellende daken. Naar bevinden van HHD was (en is) er op dit gebied een grote behoefte aan meer duidelijkheid over hoe daken in te richten voor veilig onderhoud. In het CvD zijn de belanghebbenden van de Richtlijn vertegenwoordigd, te weten gebruikers, gebouweigenaren en leveranciers. Al snel bleek dat er bij SGS INTRON nog een CvD actief bezig was met dit onderwerp. Ook deze CvD werkt nog altijd aan een document. Veiligheid voor hellende daken werd daarop uitgewerkt in een Uitvoeringsrichtlijn (URL) die valt onder de bestaande BRL 1513 ‘Dakdekken Hellende Daken’.

Wilt u dit gehele artikel lezen?

Indien u een Roofs abonnement heeft kunt hier inloggen om het hele artikel te lezen

Heeft u nog geen abonnement op Roofs? Vraag deze dan hier aan.

Labels