Roofs 2017-06-50 Nieuwslijn begroeide daken

Subsidie groene daken Utrecht verlengd

Er is nauwelijks aanvraag geweest voor het aanleggen van groene daken in de gemeente Utrecht. De subsidieregeling werd in het leven geroepen om huizenbezitters te stimuleren hun dak te vergroenen. In totaal werden in de afgelopen 8 jaar slechts 109 aanvragen gehonoreerd, waardoor de subsidiepot met 300.000 euro pas dit jaar leegraakt. De subsidieregeling dak- en gevelgroen wordt voortgezet en krijgt een ook weer een nieuw budget. Huiseigenaren kunnen tot 50 procent van de aanlegkosten van een groen dak terugvragen.

Dafne Schippersbrug geopend

Op zaterdag 13 mei was de officiële opening van de Dafne Schippersbrug, in aanwezigheid van Dafne Schippers. De hele dag waren er activiteiten rondom de brug en er was veel belangstelling. De brug is onderdeel van het bijzondere project Basisschool Oog in Al, dat deels bestaat uit een daktuin en dat op de shortlist stond voor de verkiezing Dak van het Jaar 2016.

Betere dakconstructies door integrale aanpak

Bouwend Nederland is een samenwerkingsverband rijker. Met de oprichting van TotaalDakConcept willen autonome A-leveranciers technisch optimale en integrale dakconstructies realiseren. Met dit initiatief willen de partners tegenwicht bieden aan een versnipperde markt, die gekenmerkt wordt door een ondoorzichtig aanbod van goedkope materialen, gebrek aan integrale kennis en daardoor kwalitatief minder goede dakconstructies.

TotaalDakConcept bestaat uit complementaire partners uit de gehele bouwkolom. Hierdoor is men in staat om in elke fase van het bouwproces optimale kwaliteit te bieden. Door deze proces­beheersing kunnen dakconstructies worden ­gerealiseerd die duurzaam, waterdicht en stormvast zijn en gekenmerkt worden door hoge isolatiewaarden. Deze intensieve samenwerking binnen de bouwkolom leidt tot een snellere bouwtijd en een langere technische en economische levensduur van het dak.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een adviserende taak. Architecten en opdrachtgevers kunnen zich laten adviseren over technische ­aspecten, regelgeving omtrent Arbo en veiligheid en over energieprestaties van het dak. ­Bovendien kunnen architecten gebruikmaken van een ­integrale bestekservice, die vrij toe­gankelijk is via de website.

Wetenschap en praktijk komen samen op Groene Poort over klimaatverandering

Op dinsdag 18 april vond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort weer een Groene Poortbijeenkomst plaats. Deze keer was de bijeenkomst gewijd aan groen en klimaatverandering. Peter Kuipers Munneke, weerpresentator bij de NOS en polair ­meteoroloog (glacioloog), legde uit waarom het klimaat verandert en wat ons te wachten staat. “Scenario’s van het KNMI laten zien dat we in de toekomst jaarlijks zo’n 60% meer dagen met behoorlijk veel regen kunnen verwachten. Dat geldt ook voor de temperatuur: er zullen meer dagen zijn met hittestress. Groen kan zeker helpen om de gevolgen daarvan op te vangen. “Het zou goed zijn als we steden meer op een bos laten lijken. Grote en kleine groene oplossingen zorgen voor meer infiltratie, tempera­tuurdemping enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over andere effecten van groen zoals fijnstofopname en waardestijging van onroerend goed.” Steden klimaatadaptief inrichten is volgens de wetenschapper een goede zaak, maar niet genoeg. “We moeten de verdere opwarming van de aarde tegengaan door onze CO2-uitstoot te verminderen. Daarom pleit ik voor ‘re-use, reduce & recycle’.”

Daarna lieten enkele landschapsarchitecten en hoveniers zien al volop met groene klimaatrobuuste gebiedsinrichtingen bezig te zijn. VHG-directeur Egbert Roozen bracht het belang van groen en de behoefte aan een coördinerend bewindspersoon op dit gebied onder de aandacht. “Iedereen ziet het belang van groen. Een gecoördineerde, landelijke aanpak van het Deltaplan Groen is naar ons idee noodzakelijk voor de groene, gezonde steden van de toekomst. Dat willen we graag meegeven aan de deelnemers in de kabinetsformatie.”

Groene daken in de strijd tegen Haagse meeuwen

Groene daken beperken de ‘nestgelegenheid’, zoals het stadsbestuur van Den Haag het noemt, voor meeuwen, die van al dat groen kennelijk niet zijn gediend. Veel liever broeden meeuwen op grinddaken, die volgens een recent schrijven ‘sterk lijken op de natuurlijke habitat van de meeuw’.

Voor de vergroening in Den Haag is een budget beschikbaar van totaal 600.000 euro. Per vierkante meter aangelegd groen dak wordt 25 euro subsidie beschikbaar gesteld, tot een maximum van 50 procent van de aanlegkosten. Bewoners ontvangen tot maximaal 10.000 euro per aanvraag. Bewoners – kopers en ook huurders – kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Onderzoek biodiversiteit begroeide daken

De Vlinderstichting en Vogelbescherming ­Nederland zijn een laagdrempelig onderzoek ­gestart om te onderzoeken wat nu daadwerkelijk de bijdrage van groene daken voor natuur is. De Vlinderstichting en Vogelbescherming ­Nederland hopen zo ondermeer te ontdekken tot hoe hoog vlinders kunnen komen en of begroeide daken meer biodiversiteit hebben. ­Deelname aan het onderzoek is eenvoudig, via de respectievelijke websites van de organisaties kan men een formulier invullen en toesturen.

Labels