Roofs 2017-08-22 Samen zijn we sterker

ASBESTOS 2018

Op 11 en 12 april 2018 vindt in Ahoy Rotterdam de derde editie van vakbeurs ASBESTOS 2018 plaats. Na het succes van de eerste twee edities is besloten de beurs tweejaarlijks te gaan organiseren. Wat kan men de komende editie verwachten? Een gesprek met Gert Abma, voorzitter van het Comité van Aanbeveling.

In het dagelijks leven is Gert Abma partner van Daamen & Van Sluis Accountans en Belastingadviseurs. Vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp ‘asbest’ en zijn goede relatie met organisator Jan de Klerk heeft hij het voorzitterschap van het Comité van Aanbeveling op zich genomen. “Met het Asbestdakenverbod per 2024 is de sector bezig een enorme opdracht tot een goed einde te brengen,” aldus Abma. ­“Internationaal speelt Nederland een voortrekkersrol, maar ook in andere landen zijn ontwikkelingen gaande. Daarbij wordt Nederland scherp in de gaten gehouden: hoe pakt onze branche deze uitdaging aan?”

Samenwerking

“Alleen door samenwerking en kennisuitwisseling kan optimaal gebruik worden gemaakt van de enorme hoeveelheid kennis en expertise die in de branche aanwezig is. Alle relevante partijen zijn op de beursvloer aanwezig: naast brancheorganisaties, opdrachtgevers en overheden ook alle marktpartijen van strategisch advies, inventarisatie en onderzoek tot en met de sanering opslag en eindcontrole. Deze derde editie wordt de beurs uitgebreid met deelnemers uit de sector zonne-energie en andere duurzame ver­vangende materialen. Ook zullen milieu en bodemsanering ruime aandacht krijgen.”

“Natuurlijk is het de vraag in hoeverre de deadline van 2024 haalbaar is,” aldus Abma. “De uitdaging is enorm en de capaciteit van de branche is momenteel niet toereikend. Maar het heeft niet zo veel zin om daarover te speculeren: de deadline staat en de in Nederland aanwezige asbestdaken moeten tegen die tijd zijn gesaneerd, ook al omdat ze dan aan het einde van hun levensduur zijn. Daarom is het van belang dat de ontwikkelingen verder worden gestimuleerd en de vakbeurs is daar een uitstekend platform voor.”

De asbestbranche ontwikkelt zich sterk

De editie van 2016 telde in totaal 82 exposanten en werd bezocht door meer dan 5.000 professionele bezoekers. ­Bezoekers en exposanten waardeerden de beurs met een 7,9. Abma: “Dat is een mooie waardering, maar voor ­ASBESTOS 2018 is het streven van de organisatie en het Comité van Aanbeveling om er minimaal nog een punt bij te scoren. De asbestbranche ontwikkelt zich momenteel sterk en de vakbeurs Asbestos ontwikkelt vanzelfsprekend mee. Ten opzichte van de eerste twee edities (2015 en 2016) ­kunnen we een aantal veranderingen melden. Zo vindt de beurs nu plaats in twee hallen, wat de sfeer ten goede komt. Net als de afgelopen editie zal in een derde hal de beurs Safety@Work worden georganiseerd, maar nu grenst deze beurs direct aan ASBESTOS. Op deze manier wordt het eenvoudiger om van de ene naar de andere beurs te wandelen.”

“Naast de interessante beursvloer zal er tijdens de beurs veel gelegenheid zijn om kennis te delen en te netwerken. Zo wordt er tijdens de beursdagen een uitgebreid programma van congressen, lezingen en workshops georganiseerd. Voor een groot deel zal dit programma worden verzorgd door de standhouders van de beurs.”

Abma kijkt kortom met vertrouwen naar de komende editie van ASBESTOS 2018. “Door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan, en op een slimme manier de in de markt aanwezige expertise in te zetten, moet het mogelijk zijn op korte termijn de capaciteit van de markt op een gezonde manier te vergroten.”

Labels