Roofs 2017-09-16 Bevestiging van gebouwgebonden veiligheids­voorzieningen op hellende daken (premium)

Normen en regelgeving gebouwgebonden ankervoorzieningen

Met de overheveling van de normering voor gebouwgebonden ankervoorzie­­nin-gen voor valbeveiliging van de Europese richtlijn voor persoonlijke ­bescherm­middelen (PPM) naar Europese verordening voor bouwproducten (CPR), zijn in de markt onduidelijkheden ontstaan wat de eisen zijn voor ­valvoorzieningen aan gebouwen. In dit artikel wordt aan de hand van dakhaken duidelijk ­gemaakt wat dit voor de valbeveiliging betekent.

SKG-IKOB Certificatie B.V.

SKG-IKOB legt momenteel de laatste hand aan de SKG-IKOB KOMO Uitvoeringsrichtlijn BRL 1513-09 voor de ­procescertificatie voor het aanbrengen van gebouwge­bonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken. Deze uitvoeringsrichtlijn biedt aan uitvoerende bedrijven de mogelijkheid om opdrachtgevers de zekerheid te geven dat aangebrachte valveiligheidsproducten aantoonbaar en navolgbaar correct zijn aangebracht en veilig zijn te gebruiken zoals voorgeschreven.

Wilt u dit gehele artikel lezen?

Indien u een Roofs abonnement heeft kunt hier inloggen om het hele artikel te lezen

Heeft u nog geen abonnement op Roofs? Vraag deze dan hier aan.

Labels