Roofs 2018-01-36 Naslagwerk voor EPDM als dakmateriaal

Special Dakbedekkingen

Op 30 november 2017 presenteerde de Vereniging EPDM Systeem Producenten (VESP) op het kantoor van BDA Dakadvies in Gorinchem het EPDM Dakboek. Het is het laatste boek dat Albert van den Hout heeft kunnen voltooien.

Het was een emotionele bijeenkomst in de collegezaal van BDA Dakadvies. Ankh Brandt, weduwe van de op 20 maart 2017 plotseling overleden Albert van den Hout, kreeg het eerste exemplaar van het EPDM Dakboek uitgereikt uit handen van Nico Hendriks. Naast Hendriks spraken tijdens deze bijeenkomst ook Edwin van Dijk, voorzitter van VESP, en zijn voorganger Pieter van Beek. Allen roemden de passie, het enthousiasme en de kundigheid van Van den Hout. In het EPDM Dakboek wordt op alle aspecten van EPDM als dakbedekkingsmateriaal ingegaan: de geschiedenis, de productiewijze, de materiaaleigenschappen, de verwerking en de overige technische aspecten als de windvastheid en brandveiligheid van het materiaal.

Aandeel EPDM stijgt nog steeds

In zijn presentatie gaf Pieter van Beek aan dat het aandeel EPDM op de dakenmarkt al sinds het jaar 2000 gestaag is gestegen, zelfs tijdens de kredietcrisis. Uit de Dakmeter blijkt dat in 2016 het marktaandeel van EPDM 21,6% was. VESP werd in 1995 opgericht en voelt na de ruim 20 jaar van haar bestaan de behoefte aan vernieuwing. Daarom heeft men in 2015 een veranderde visie verwoord, Visie 2020, en zijn de statuten veranderd. De VESP zal in de komende jaren meer een actieve houding aannemen en meer naar buiten treden als brancheorganisatie. Om dit te bewerk­stelligen, zijn werkgroepen opgezet: naast een pr-commissie, is er een technische commissie ingesteld die ook actief is op het gebied van regelgeving. Ook voert de VESP duurzaamheidsonderzoek uit.

Het EPDM Dakboek is een rechtstreeks gevolg van deze nieuwe visie. Het doel van het boek was om voorschrijvende instanties en gebouweigenaren een document te bieden waarmee de duurzame eigenschappen van EPDM onder de aandacht zouden worden gebracht. Unaniem werd ervoor gekozen om Albert van den Hout dit boek te laten ­verzorgen. Na een oriënterend gesprek (waarin Van den Hout zich enthousiast toonde) en vervolgens een workshop met alle leden, werd de definitieve doelstelling van het boek bepaald en de inhoud in concept bepaald. Het moest een compleet naslagwerk over alle aspecten van het dakmateriaal EPDM worden. Bij de leden van VESP werden vervolgens referentieprojecten opgevraagd om hetgeen in het boek werd beschreven ook in de praktijk te laten zien. De totstandkoming van het boek nam een traject van 14 maanden in beslag.

In het voorwoord stelt voorzitter Edwin van Dijk dat de duurzaamheid, de lange levensduur en de verwerking zonder open vuur de peilers zijn van het materiaal. EPDM is een éénlaags systeem dat met behulp van diverse bevestigingstechnieken op het dak kan worden aangebracht; ook de overlappen kunnen op verschillende manieren waterdicht worden gemaakt. De milieuprestaties van EPDM worden eveneens onder de aandacht gebracht: men spreekt van een ‘milieuneutrale’ dakbedekking, waarmee wordt aangegeven dat het materiaal geen schadelijke stoffen afgeeft of opneemt. EPDM is, in de woorden van Van Dijk, een circulaire grondstof geworden.

Naslagwerk

Tijdens de uitreiking van het eerste materiaal memoreerde Nico Hendriks dat Albert van den Hout al langere tijd, ook zonder de vraag van VESP, onderzoek wilde doen naar de duurzaamheid van EPDM. Hij had al pogingen gedaan om partijen voor een dergelijk boek enthousiast te krijgen. Daarom kwam de vraag van VESP als geroepen en ging hij er ook met groot enthousiasme mee aan de slag. “Geen moeite was hem te veel om de juiste kennis of de beste afbeelding te plaatsen,” schrijft Ankh Brandt in haar In Memoriam in het EPDM Dakboek.

Het is een mooie gedachte dat Van den Hout een dergelijk werk nog heeft kunnen voltooien, waarmee zijn kennis ook in de toekomst kan bijdragen aan de kwaliteit van daken.

Labels