Roofs 2018-01-44 Oude dakbedekking als grondstof voor asfalt

Special dakbedekkingen

Bitumenrecycling neemt een vlucht. Om het ingezamelde bitumineuze ­dakafval te recyclen in hoogwaardige toepassingen, is door Roof2Roof ­onlangs Roof2Road (van dak naar weg) gestart. Een gesprek met Martin Smit van het recyclingbedrijf.

Sinds de oprichting in 2014 is Roof2Roof doende geweest met het opzetten van een infrastructuur voor het inzamelen en verwerken van bitumineus dakafval. De nadruk lag in het begin op het vergroten van de bekendheid van bitumenrecycling en op de inname van gekwalificeerde dakbedekking. Het eigen specialistennetwerk met dak- en sloopbedrijven heeft inmiddels een landelijke dekking. Ook werd een samenwerkingsverband aangegaan met Bitumen Recycling Nederland (BRN). Inmiddels zijn alle leden van Probasys Benelux actief bezig met het onderwerp. ­Onlangs werd hiertoe nog het Grondstoffenakkoord getekend (zie Roofs december 2017).

Bij de methode wordt voor het daadwerkelijk inzamelen van oude bitumineuze dakbedekkingen altijd de geschiktheid en samenstelling van het materiaal vastgesteld en wordt o.a. vastgesteld of er teer en/of asbest in het materiaal aanwezig is. De aanwezigheid van deze stoffen is reden om het materiaal af te keuren, het materiaal zal dan in het reguliere afvalcircuit worden afgevoerd. Indien het bitumen echter ­geschikt is voor recycling, dan wordt het schoon en gescheiden dakmateriaal per soort bitumen met een eigen landelijke containerservice afgevoerd naar het recyclecentre. Daar wordt het verder verwerkt.

Asfalt

De inzameling van bitumineus dakafval nam in de afgelopen jaren een zodanige vlucht, dat men op de locatie in Zutphen te kampen kreeg met ruimtegebrek in de opslag en men zelfs een innamestop moest hanteren. Aan het eind van 2016 werd in Almere, op het terrein van Vijfhoek Recycling Almere, een nieuwe inname- en verwerkingslocatie geopend. De uitbreiding van de capaciteit zorgde ervoor dat de innamestop kon worden opgeheven en dat er ook weer perspectief is op verdere groei.

De omvang van het ingenomen gekwalificeerd materiaal overstijgt momenteel nog de afzetmarkt van producenten van dakbedekkingen. Volgens Smit zal de afzet naar Probasys Benelux-leden de komende jaren zeker gaan groeien mede ook door de ambities van het Grondstoffen­akkoord. Echter is en blijft het noodzakelijk om andere afzetgebieden dan alleen het dak te zoeken voor het bitumineus dakrecyclaat.

De toepassingen in de wegenbouw vormen een potentiële grote afzetmarkt voor het recyclaat. Daarom is nu ook Roof2Road in het leven geroepen. Door het gecontroleerde proces zijn de bitumen grondstoffen namelijk ook geschikt voor verwerking in asfalt. Er werd een ­ketensamenwerking aangegaan met wegenbouwers, asfaltcentrales en ­wegbeheerders om te komen tot een infrastructuur waarmee bitumineus dakmateriaal verwerkt zou kunnen worden in de wegenbouw.

Medio 2016 werd al een pilotproject uitgevoerd in een nieuwbouwwijk in Borne. Het betrof een ketensamenwerking tussen de gemeente Borne, Twentse Weg- en Waterbouw (TWW), Asfaltcentrale Hengelo, Roof2Roof en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. In het asfalt is dakrecyclaat (APP gemodi­ficeerd) verwerkt als bitumenvervanger en tevens asfalt­verbeteraar. De proef heeft aangetoond dat het gebruik van dakbitumen positieve effecten heeft op de kwaliteit van asfalt door:

  • verbetering van de flexibiliteit bij lage temperaturen ­(minder gevoelig voor vorstschade);
  • minder gevoeligheid voor veroudering (langere levensduur);
  • afname van spoorvorming.

Daarnaast betekent de toepassing van recyclaat in asfalt een besparing op fossiele grondstoffen, energie en CO2-uitstoot. Daarmee draagt Roof2Road bij aan de realisatie van een circulaire economie.

Crowdfunding

Er is de afgelopen periode door Roof2Roof fors geïnvesteerd in een nieuwe productielijn en in certificering van het eindproduct en in MKI (Milieu Kosten Indicator). De MKI-score geeft de milieukosten (in euro’s) voor een project weer. Dit zijn de kosten die zouden moeten worden gemaakt als alle negatieve milieueffecten voor aanleg en onderhoud van het project moeten worden gecompenseerd met daarvoor gangbare maatregelen. De negatieve milieueffecten van materialen en grondstoffen en het verwerken hiervan in aanleg- en onderhoudswerken worden op een ­standaard wijze berekend middels een genormeerde LCA (Levenscyclusanalyse). Deze gegevens worden beheerd door de Stichting Bouw Kwaliteit.

Om de uitbreiding van activiteiten op een duurzame manier te financieren, is Roof2Roof inmiddels een crowdfundingscampagne begonnen. Partijen uit de markt kunnen daarbij investeren in Roof2Roof en daarmee dus in een circulaire economie. Smit: “Op deze manier creëren wij betrokkenheid en maatschappelijk draagvlak voor bitumenrecycling,
als ook een financieel draagvlak voor verdere ontwikkelingen. We blijven ons richten op de afzet naar de daken­branche om het aantal daken dat waterdicht wordt gemaakt met een dakbedekking uit gerecycled dakmateriaal verder te vergroten. Als we naar verwachting medio 2018 ook gereed zijn voor afzet naar de wegenbouw, zal de nadruk weer komen te liggen op het verhogen van deelname aan bitumenrecycling en de inname van gekwalificeerde dak­bedekking. In die zin is de cirkel dus ook weer rond. Zo blijven wij altijd bezig met circulair ondernemen.”

Labels