Roofs 2018-06-80 Nieuwslijn

agenda

5-7 juni 2018, PROVADA 2018
RAI Amsterdam, Info: www.provada.nl

28 juni 2018, Diploma-uitreiking TECTUM
NBC te Nieuwegein, Info: www.tectum.nl

Nieuw lidbedrijf Coninko

Inkooporganisatie van dakdekkersbedrijven Coninko deelt mee dat Schiebroek Dakbedekkingen met terugwerkende kracht vanaf hun afscheid per 1 januari 2018 weer bij de organisatie is aangesloten. Op 8 mei jl.  is door de Algemene Aandeelhoudersvergadering Coninko het besluit bekrachtigd tot toelating van Schiebroek Dakbedekkingen bv te Best en Maastricht en dat gaf weer aanleiding om dit, overigens binnen de veilige zone, op het dak te vieren. Met het sabreren van de champagne en de felicitaties over en weer werd even stilgestaan bij het ­hernieuwd intreden bij het 45-jarig bestaande bedrijf en het lidmaatschap van de inkooporganisatie.

CE-markering voor Roof2Road-bitumen voor de wegenbouw

In Roofs januari 2018 berichtten wij over het gebruik van oude bitumineuze dakbedekkingen als grondstof voor asfalt. Inmiddels meldt Roof2Road dat men hier CE-markering op heeft verkregen. Het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt. De CE-markering voor een circulair bouwproduct is vrij uniek in Europa en Roof2Road behaalt het als eerste voor gerecyclede dakbedekking in Nederland. De CE-markering is door KIWA Nederland afgegeven.

PERSONALIA

Icopal

Het verkoopteam van Icopal heeft twee nieuwe medewerkers. Renee Schaaphok en Richard den Toom zijn aangesteld als commercieel medewerker verkoop binnendienst voor de bitumen en kunststof dakbedekkingen van Icopal.

Renee Schaaphok
Renee Schaaphok (30) is per 5 maart aangesteld als ­commercieel medewerker verkoop binnendienst bij Icopal. ­Renee heeft sinds 2011 ervaring in diverse commerciële functies opgedaan.

Richard den Toom
Richard den Toom (26) is per 28 februari aan de slag gegaan op de verkoop binnendienst van Icopal. Richard was voorheen werkzaam als accountmanager bij Verisure.

Markt regelt recycling van betonnen dakpannen in convenant

Dankzij het Convenant Recycling Betondakpannen worden vanaf heden door de 23 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland aangesloten bij de Stichting Dakmeester, tussen de 15 en 25 miljoen betondakpannen op jaarbasis aangeboden voor recycling. Stichting Dakmeester en BRBS Recycling, branchevereniging breken en sorteren, hebben dat in het convenant vastgelegd.
Dat is goed nieuws voor het milieu, want zo ontstaat een hoogwaardige grondstof voor nieuwe betonproducten, bijvoorbeeld in nieuwe betondakpannen zelf. Een grondstof met een lagere milieubelasting dan nieuwe grondstoffen die tegelijkertijd verdere uitputting van onze aarde voorkomt.
Namens de Stichting Dakmeester ondertekende voorzitter Will Verwer (rechts) het Convenant Recycling Betondakpannen en voorzitter Ton van der Giessen (links) deed dat voor BRBS Recycling.

Recticel Insulation lanceert Euroroof Reno

Euroroof Reno is een nieuwe isolatieoplossing voor bestaande, hellende daken. Euroroof Reno biedt optimale thermische isolatie én winddichtheid ineen, standaard RC vanaf 2,50 tot 8,00 m²K/W verkrijgbaar.

Het na-isoleren van een hellend dak aan de buitenzijde is bouwfysisch het meest ideaal. Bovendien zijn er geen ­bouwwerkzaamheden in de woning. Euroroof Reno is ­leverbaar in diktes vanaf 51 mm. De Euroroof Reno ­panelen worden op het (bestaande) dakbeschot aangebracht. Deze manier van na-isoleren is reeds langer in gebruik, maar Recticel heeft Euroroof Reno doorontwikkeld. Alle onderdelen voor dakisolatie zijn nu optimaal in één paneel geïntegreerd: isolatieplaat, onderdakfolie, sponning en tengels. De complete dakisolatie wordt in één handeling aangebracht zonder naschuimen.

nieuwe directie BMI group

Met de aanstelling van Herman Schutte als Managing Director Civiele Techniek binnen de BMI Group, is Bert de Ru volledig verantwoordelijk geworden voor de Benelux divisie van de organisatie. BMI Group is vorig jaar ontstaan uit een fusie tussen Braas Monier Building Group, Europees marktleider in materialen voor hellende daken en Icopal Group, Europees marktleider in materialen voor platte daken.

Labels