Roofs 2018-07-46 Valankers voor (kortdurende) onderhoudswerkzaamheden

Special valbeveiliging

Met het Aabosafe-concept wil groothandel voor dakmaterialen Aabo Trading een zo compleet mogelijke service bieden aan haar klanten. Dit heeft onlangs geleid tot de introductie van twee innovatieve ankerpunten, voor respectievelijk het platte en het hellende dak.

De dakgroothandel wil zo veel mogelijk een ‘one stop shop’ zijn voor haar klanten en daar hoort vanzelfsprekend een compleet assortiment voor valbeveiliging bij. Dit behelst niet enkel het productassortiment, maar ook het bijbehorende pakket aan diensten. Zo kan het bedrijf een project vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering begeleiden op het gebied van valgevaar. Men biedt bijvoorbeeld een Dak Risico Analyse, waarmee men dus de risico’s die tijdens de dakwerkzaamheden kunnen ontstaan in kaart brengt. Aansluitend kan men (desgewenst) een advies uitbrengen over de toe te passen veiligheidsmaatregelen. Het concept gaat zelfs zo ver, dat men (ook weer, wanneer de klant daar behoefte aan heeft) hier de jaarlijkse inspecties op kan uitvoeren.

Bij elk uit te voeren project moet in kaart worden gebracht wat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn en hoe deze worden voorkomen. Bij het werk op daken is uiteraard doorgaans het valgevaar het grootste punt van aandacht. Volgens de Arbeidshygiënische strategie dient zoals bekend, in het geval niet kan worden voorkomen dat het risico ont­staat, altijd eerst te worden gekozen voor een collectieve maatregel. Wanneer men op het dak werkt, kan niet worden voorkomen dat valgevaar ontstaat, daarom is het uitgangspunt altijd dat een collectieve voorziening wordt geplaatst. In de meeste gevallen is dat een hekwerk. Mocht dit, om welke technische reden dan ook, niet mogelijk zijn, mag gekozen worden voor de toepassing van een persoonlijk beschermingsmiddel, mits deze eenzelfde beschermingsniveau biedt als de collectieve voorziening. Esthetische en/of financiële argumenten mogen bij deze overweging geen rol spelen.

Ankerpunten

Eén van de oplossingen die het bedrijf voor deze gevallen in het assortiment heeft, is het ankerpunt D-Vise EN 795. Dit is een zogeheten ‘klem-ankerpunt’. Het ankerpunt wordt letter­lijk om het  dakbedekkingssysteem geklemd. Het hoeft dus niet te worden bevestigd in de ondergrond. Dit heeft verschillende voordelen, zo ontstaat er geen koudebrug als gevolg van de montage van het ankerpunt. Het ankerpunt wordt waterdicht in het dakbedekkingssysteem ingewerkt. Het is toepasbaar op zowel bitumineuze als kunststof (PVC, POCB en TPO) dakbedekkingen. Bij een eventuele calamiteit worden de krachten door de (wapening van de ) dakbedekking opgevangen.

Deze wijze van bevestigen zorgt ervoor dat het anker voldoet aan de specificaties die worden geformuleerd in de EN 795. Er kan een IMDV-verzekering op het ankerpunt worden ­afgesloten, waarin wordt bepaald dat het anker slechts één keer in de vijf jaar hoeft te worden geïnspecteerd. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig en de ankerpunten die in deze systematiek zijn geregistreerd zijn voorzien van een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering.

Een ander ankerpunt in het assortiment betreft een mobiel ankerpunt voor hellende daken, de Dakhaas. Dit ankerpunt is speciaal ontwikkeld voor tijdelijke werkzaamheden op ­hellende daken. Dit zijn bij uitstek de werkzaamheden waarbij men in de praktijk vaak het dak onbeveiigd betreedt, omdat de werkzaamheden niet lang genoeg duren om er een steiger voor op te zetten. Ook dit anker is gebaseerd op een klemmechanisme, alleen in dit geval wordt het ankerpunt middels een RVS body om de panlat geklemd. Als extra zekerheid wordt tevens een RVS ankerplaat met behulp van schroeven, een muurplaat, constructieve houten balk of ­gording bevestigd. De ankerplaat is met een valband van 1,5 meter gekoppeld aan de RVS body. Zodoende worden de krachten van een val op twee punten opgevangen. Het anker is gemakkelijk te bevestigen door voor plaatsing eenvoudigweg enkele dakpannen te verwijderen. ­Vanzelfsprekend worden deze na de werkzaamheden en het wegnemen van het anker weer netjes teruggeplaatst.

Sinds kort heeft men voor Aabosafe, evenals voor AaboFix en AaboTools, een demonstratiebus rondrijden, waarmee men ondersteuning en productdemonstraties op locatie door heel Nederland kan geven.

Labels