Roofs 2018-07-56 Nieuwslijn special valbeveiliging

Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het ­aanbrengen van gebouwgebonden ­veiligheidsvoorzieningen op hellende daken van kracht

Per 8 juni 2018 is de Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor het aanbrengen van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen op hellende daken van kracht geworden. Doel van de URL is om uitvoerende bedrijven die valveiligheidsvoorzieningen aanbrengen de mogelijkheid te geven de aangebrachte voorzieningen aantoonbaar te laten voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden, met name op het gebied van de bevestiging aan de ondergrond. In de volgende editie van steilDAK zal hier uitgebreider op worden ingegaan.

Hoogste tijd voor duidelijk begrensde aansprakelijkheid

Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden. Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om projectrisico’s in contracten zoveel mogelijk eenzijdig bij de adviseur te leggen. Dat is echter niet in het belang van de opdrachtgever. Het leidt tot onverantwoordelijke risicobeheersing en niet of nauwelijks te verzekeren aansprakelijkheden. Op donderdag 26 april presenteerden Fred Schoorl (directeur BNA) en Jaap de Koning (NLingenieurs, vestigingsdirecteur Witteveen+Bos) het eerste exemplaar van de handreiking aan Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Inspectie SZW: “Werknemers werken vaak ongezond en onveilig.”

Op 7 april publiceerde de Inspectie SZW De staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte.

“Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers,” zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Week van de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E was er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie. Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E. In heel het land werden activiteiten georganiseerd door de supporters van de Week van de RI&E. Zo werden ondernemers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Verzuim is een grote kostenposten voor bedrijven. Als een werknemer ziek wordt of een ongeluk krijgt, kost dit tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk bij collega’s. De RI&E is een praktisch hulpmiddel om op een gestructureerde manier mogelijke risico’s te inventariseren op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Stichting Veilig Werken op Hoogte en DNV GL bestendigen samenwerking

De Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) en ­certificerende instelling DNV GL bestendigen de ­samenwerking vanaf 1 januari 2018. Met de ­nieuwe overeenkomst kan gericht verder gebouwd worden aan de kwaliteit van opleidingscertificaten (via eind- en toetstermen), examens en de registratie van diploma’s en persoonscertificaten in het Centraal Diploma Register (CDR) en Certcheck (www.certcheck.nl). De vakbekwaamheid en veiligheidsperceptie van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte kan zo verder worden verbeterd.

Nieuwe registratie- en controletool voor ­Aspirant-Hulpmonteur online

Op de website van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) is sinds 18 juni jl. een nieuwe tool online waarmee Aspirant-­Hulpmonteurs kunnen worden geregistreerd en hun registratie kan worden gecontroleerd. De Aspirant-Hulpmonteur monteert of demonteert niet maar verricht eenvoudige sjouwwerkzaam­heden. Bij voldoende kennis en met een geldig VCA kan de toekomstige hulpmonteur zich registreren als ‘Aspirant-Hulpmonteur’. De functie Aspirant-Hulpmonteur maakt deel uit van de ­Scholingsstructuur Steigerbouw.

FNV Bouwen & Wonen reikt de Sociale Innovatieprijs uit

Veel bedrijven kunnen de stroom aan opdrachten nauwelijks aan en er is enorme vraag naar vakbekwaam personeel. Voor veel bedrijven is het zaak hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, nu medewerkers hun werkgevers voor het uitzoeken hebben. Tegelijkertijd veranderen de ideeën over werk. Meer dan vroeger willen medewerkers invloed op hun werk en op de koers van de organisatie. Ze willen meedenken, meepraten en meebeslissen.

FNV Bouwen & Wonen stimuleert deze ontwikkeling, met de Sociale Innovatieprijs voor bedrijven en de Stimuleringsprijs voor medewerkers. Tot en met 20 juli kunnen bedrijven en/of medewerkers hun initiatieven indienen. Dat kan door het deelnameformulier in te vullen op www.fnvbouw.nl/si. Hier staat ook het reglement voor deelname.

Labels