Roofs 2018-09-66 Nieuwslijn special luchtdicht bouwen

Alklima nieuwe Kennispartner TVVL

TVVL maakt bekend dat Alklima officieel de overeenkomst heeft getekend voor een 3-jarig Kennispartnerschap bij TVVL. Vanuit de filosofie ‘samenwerking met meerwaarde’ biedt Alklima al meer dan 20 jaar advies en begeleiding aan installateurs, adviseurs en alle andere partijen in de bouwkolom. Om deze samenwerking nog verder handen en voeten te geven sluit Alklima zich als Kennispartner aan bij TVVL.”

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd dat Alklima zich als Kennispartner heeft aangesloten bij Bosch Thermotechniek, Carrier, Nieman, Orange Climate, Remeha, Systemair, Holland Water en Xigna. TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Alklima is een belangrijke speler in de discussie over de energietransitie en vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de andere Kennispartners.

Woningen in Emmen gerenoveerd naar nul-op-de-meter

In de wijk Emmermeer in Emmen kan woningcorporatie Lefier verder met het verduurzamingsplan om in deze wijk haar huurwoningen naar nul-op-de-meter te renoveren. Nadat Lefier eerder al twee NOM-renovaties in deze wijk uitvoerde, hebben in een ander deel van de wijk 46 van de 48 huishoudens in deze wijk ingestemd met het plan van Lefier om gasloos te gaan wonen.

De rijtjeswoningen uit de jaren vijftig worden door BAM Wonen gerenoveerd. Lefier kiest voor een renovatie naar NOM (nul-op-de-meter), omdat de corporatie het belangrijk vindt dat bewoners in een duurzame woning wonen.

De woningen worden voortaan ‘all-electric’ door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen ervoor, dat over een heel jaar gezien, de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Dit is het derde NOM-project waarbij BAM Wonen en Lefier in Emmermeer een renovatie uitvoeren in bewoonde staat.

Burgerhout introduceert verlengde Skyline 3000 dakdoorvoer voor geïsoleerde daken

Door de introductie van een verlengde variant van de Skyline 3000 dakdoorvoer biedt Burgerhout onderdaks ruim 30 cm aan extra lengte. Daken worden alsmaar dikker doordat er steeds meer ­nadruk wordt gelegd op de Rc-waarde van woningen. En die waarde is alleen te verbeteren als er meer isolatie wordt toegepast in het dak. Met als resultaat dat daken steeds dikker worden. Dit maakte het werk voor de installateur er niet makkelijker op. De verlengde Skyline is ruim 30 cm langer dan de standaard uitvoering en bespaart zo veel tijd. Zo werkt men een stuk efficiënter, want men hoeft niet meer aan de slag met verlengstukken.

VLA Methodiek Gelijkwaardigheid verbeterd en geactualiseerd

Nieuwbouw en bestaande bouw worden na renovatie steeds luchtdichter. De VLA stelt bewoners centraal en staat voor gezonde, leefbare woningen. Daarom heeft de VLA in samenwerking met de betrokken adviesbureaus (Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO) in juli 2018 de VLA Methodiek Gelijkwaardigheid verbeterd en geactualiseerd.

Door deze actualisatie vervallen per 1 oktober 2018 de bestaande gelijkwaardigheidsverklaringen die volgens de oude methodiek zijn afgegeven. Een aantal systemen kunnen volgens de nieuwe versie niet meer gewaardeerd worden (C4a en D3). Voor overige systemen zullen nieuwe verklaringen worden afgegeven die vanaf 1 oktober geldig zijn. Deze nieuwe verklaringen zullen op de website van VLA geplaatst worden.

Dit betekent:

  • Reeds uitgegeven bouwvergunningen met deze verklaringen blijven gewoon geldig en kunnen publieksrechtelijk gewoon worden uitgevoerd.
  • Bouwaanvragen na 1 oktober 2018 kunnen niet meer worden aangevraagd met deze verklaringen van gelijkwaardigheid volgens de VLA methodiek. Als er toch een keuze wordt gemaakt voor het systeem zoals hierboven wordt omschreven, dan zal er een forfaitaire waarde aangehouden moeten worden in uw Energieprestatie berekening.

OTIB brengt Trendrapport installatiebranche 2018 uit

De technische installatiebranche groeit hard. Om aan de toenemende vraag naar installatiewerk te kunnen voldoen, staat de branche hierdoor voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Dit blijkt uit het door OTIB gepubliceerde rapport Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018. Met het verspreiden van het door onderzoeksbureau KBA Nijmegen opgestelde trendrapport stimuleert OTIB de bij het opleidings- en ontwikkelingsfonds aangesloten bedrijven om slim op de ontwikkelingen en trends in de branche in te spelen.

OTIB-directeur a.i. Sven Asijee stelt in het rapport vast dat de groei van de branche in het afgelopen jaar zowel op het gebied van technologisch ontwikkelingen als op het gebied van de groei van het werk en van het aantal medewerkers in een stroomversnelling is gekomen. “Voor de technische installatiebranche is het daarom meer dan ooit van belang dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn en blijven en dat de ­medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat de bedrijven in de branche voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen en zo aantrekkelijk blijven voor klanten en medewerkers.”

Luchtdicht bouwen met Mavotex® 420 schuimband

In het hedendaagse bouwen hebben we te maken met steeds uitdagendere prestaties op het gebied van luchtdicht bouwen. Het realiseren van een luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk lastiger dan in theorie. De behoefte aan eenvoudig te verwerken luchtdichte afdichtingsmiddelen is groot. Daarom introduceert Plaka Nederland een nieuw type schuimband, de Mavotex® 420.

Het product is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen. Dit geslotencellig PVC-schuimband is enkelzijdig voorzien van een hoogwaardige acrylaatlijmlaag en heeft uitstekende luchtdichte eigenschappen. Door de eenvoudige indrukbaarheid is het product uitermate geschikt om ook de lichtere bouwdelen luchtdicht te monteren. Daarnaast is het makkelijk en snel verwerkbaar, wat een besparing in de arbeidskosten oplevert. Bij slechts 30% samendrukking is het band volledig waterdicht en wordt een luchtdichtheid van 1.000 tot 2.000 Pascal bereikt, waardoor het band geschikt is voor toepassing bij luchtdichtheidsklasse 3 (uitstekend).