Roofs 2018-10-24 In 2023 zijn alle schooldaken voorzien van zonnepanelen

Schooldakrevolutie

De opzet en organisatie van de zogeheten Schooldakrevolutie heeft veel kenmerken van een ‘echte’ revolutie. Verwacht wordt dan ook, dat de doelstelling wordt gehaald, wat betekent dat in 2023 alle schooldaken (zo’n 6000 in ­totaal, die nu nog geen zonnepanelen hebben) zullen zijn voorzien van zonne­panelen (ongeveer 2 miljoen in totaal).

Roofs sprak met één van de initiatief­nemers: Roebyem Anders van ­Sungevity en bestuurslid van de Stichting ­Schooldakrevolutie.

Oprichter en directeur van Sungevity in Amsterdam, Roebyem Anders, vertelt: “Het idee kwam voort uit een persoonlijke frustratie: het onderwijs dat onze kinderen krijgen, is nogal beperkt. Ik heb twee kinderen, van 11 en 13, en word daar dagelijks mee geconfronteerd. Geschiedenis zit wel in het pakket, maar de toekomst niet. Wat leren onze kinderen nu van duurzaamheid? Die gedachte staat aan de basis van de Schooldakrevolutie, wat een initiatief is van Sungevity in samenwerking met Stichting Urgenda en NL2025.”

Laagdrempelig

Op 19 juni 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die steun geeft aan de Schooldakrevolutie en die de lancering van een fonds van 100 miljoen euro mogelijk maakt. Dit fonds wordt in januari 2019 gelanceerd. Hiermee kunnen scholen, zonder zelf te investeren, zonnepanelen plaatsen en zo direct besparen. “Ons uitgangspunt is de toepassing van zonnepanelen zo laagdrempelig mogelijk te maken en dat is ook het uitgangspunt van de Schooldakrevolutie. Er zijn eerder programma’s geweest om scholen te stimuleren zonnepanelen te laten installeren, maar heeft nog geen resultaat op grote schaal geleverd. Waar ligt dit aan? Voor het slagen van de Schooldakrevolutie was het belangrijk om de knelpunten helder te krijgen en daar een oplossing voor te bedenken.

Het is eigenlijk heel begrijpelijk: scholen hebben doorgaans budgetten voor zowel het gebouw als het onderwijs. Het zonnepaneel concurreert dus met het schoolboek en het is
begrijpelijk dat in zo’n geval niet voor het zonnepaneel wordt gekozen. Vaak zijn de gebouwen ook eigendom van de gemeente. Bovendien hebben schoolbesturen vaak wel iets anders aan hun hoofd, waardoor er geen prioriteit wordt gegeven aan de toepassing van zonnepanelen op het dak.”

Belangrijk was dus dat het de schoolbesturen weinig moeite en geld zou kosten om de zonnepanelen op het dak te installeren. Er zitten in het netwerk van de betrokken partijen
enkele mensen die hier een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld NL2025 van onder andere Feike Sijbesma, CEO van DSM. Dit is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters zich hebben verenigd. De betrokkenen zetten zich op persoonlijke titel in voor een betere toekomst van Nederland.

Wiebe Draijer van de Rabobank is ook één van hen. Mede door zijn inzet kon de Schooldakrevolutie een ­gunstige lening bedingen voor scholen die via dit initiatief zonne­panelen en andere duurzame maatregelen kunnen aanschaffen. Anders: “Het betreft een lening met een bijzonder lage rente, zodat scholen zonder investering meteen kunnen besparen. De lening is natuurlijk geen verplichting: als men het op een andere manier wil financieren, dan kan dat natuurlijk. Scholen kunnen wel profiteren van de kennis van de Schooldakrevolutie en ontzorging bij de uitvoer van het project.”

“We zijn een online kaart aan het ontwikkelen waarop alle scholen van Nederland staan,” vervolgt Anders. “Hierop heb­ben we al aangegeven hoeveel zonnepanelen op elk schooldak passen. Kinderen kunnen zo zelf ook deze website bezoeken en hun school tippen. Deze kaart gaat ook live in januari 2019.” Anders benadrukt geen commercieel belang bij het project te hebben. “Wij spelen in dit verhaal alleen een faciliterende rol. Zo installeren we zelf niet op scholen. Dat kan als je een missiegedreven organisatie bent: dan wordt het resultaat van de activiteiten niet altijd in geld uitgedrukt.”

Educatie

Onderdeel van de Schooldakrevolutie is het introductiepakket ‘Schooldak vol Toekomst’, waarin is voorzien in educatie op het gebied van duurzaamheid. De combinatie van zonnepanelen op schooldaken en educatie over een duurzame toekomst sluit aan bij bewustwording over, en realisatie van, één van de 17 zogeheten ‘Sustainable Development Goals’ (SDG7 ‘Duurzame en betaalbare energie’).

“Het onderwijzen van kinderen op het gebied van klimaat­verandering moet op een positieve manier gebeuren,” zegt Anders. “Het heeft geen zin om te gaan zitten doemdenken over deze materie. Mijn oudste dochter is een goed voorbeeld van een ‘solar warrior’, die zich op verschillende gebieden inzet voor een duurzame toekomst. Het is ontzettend belangrijk dat de jeugd van nu zich bewust wordt van de uitdagingen van deze tijd en die op een positieve manier oppakt. De Schooldakrevolutie krijgt zijn draagvlak uiteindelijk van de jeugd.”

Labels