Roofs 2018-10-73 Bitumenrecycling (2)

Column Dakenman van het Jaar 2017

De toepassing van gerecyclede bitumineuze dakbedekking in nieuwe dakbedekking of in wegenasfalt is verschillend. Wel blijft hetzelfde uitgangspunt dat het PAK-gehalte van de gerecyclede bitumineuze dakbedekking onder de 75ppm dient te liggen.

Wanneer we gerecyclede bitumen willen toepassen in nieuw geproduceerde dakbanen, willen we het liefst alleen het bitumen uit de oude dakbedekking halen, dus zonder, of nagenoeg zonder, andere materialen, zoals bijvoorbeeld dragermateriaal e.d. Bij toepassing in wegenasfalt ligt dit anders. Daar zijn deze andere materialen meestal geen bezwaar. En daarmee is ook de bewerking bij recycling van oude bedekking anders.

Bij productie van nieuwe dakbanen met gerecyclede bitumen (recycleproces Icopal/BMI) wordt een ­mengsel ­gemaakt van ‘virgin’ (nieuwe!) bitumen, polymeren en ­gerecyclede bitumen. Deze gerecyclede bitumen heeft dan al een hele bewerking ondergaan.

Zoals eerder beschreven, dient bij inname van oude bitumen deze goed gescheiden te blijven van andere materialen, om verontreiniging door bijvoorbeeld PAK-houdende ­materialen te voorkomen. Vervolgens wordt deze oude dakbedekking geshredderd. Dit shredderen houdt niets anders in dan het materiaal in kleine stukjes maken. De afmeting hiervan is afhankelijk van het recycleproces bij de fabrikant die het materiaal verder opwerkt en kan een afmeting hebben van bijvoorbeeld 100x100 mm2 . Bij het hierboven beschreven recycleproces wordt dit geshredderd materiaal verwarmd, waarbij het (verouderde) bitumen gescheiden wordt van ­verontreinigingen, zoals dragermateriaal, restanten isolatie­materiaal e.d. Door de specifieke kennis van bitumen­mengsels bij fabrikanten kan vervolgens worden bepaald wat en hoeveel dient te worden toegevoegd aan het ­gerecyclede bitumen om er weer een duurzaam product van te kunnen maken.

Een ideaal beeld zou zijn wanneer het in de toekomst lukt ook de verschillende (gemodificeerde) bitumensoorten/­stromen tijdens het ontmantelen van daken gescheiden te houden. Immers, wanneer bijvoorbeeld oude APP-­gemodificeerde daken gescheiden kunnen worden ­gerecycled, dan hoeft er bij productie van nieuwe producten minder ‘virgin’ bitumen en polymeren te worden toegevoegd. Dit zou er wel eens in kunnen resulteren dat er tot wel 50% gerecyclede bitumen kan worden gebruikt bij productie van nieuwe dakbedekking!

Het toevoegen van gerecyclede bitumen aan wegenasfalt gaat op een geheel andere wijze. Hier wordt de oude bedekking als het ware verpulverd, in stukjes van enkele millimeters. Hierna wordt dit materiaal in de asfaltmolen toegevoegd aan het asfaltmengsel (ca. 5%). Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat door toevoeging van gerecyclede gemodificeerde bitumen het wegenasfalt een kwaliteitsverbetering geeft in de weerstand tegen spoorvorming en de elasticiteit. Wel is duidelijk dat oude SBS gerecyclede bitumen hierin de meeste voordelen biedt.

Ook hier geldt dat verontreiniging voorkomen dient te worden. Er zijn echter discussies over het PAK-gehalte. Mag de gerecyclede ­bitumen toevoeging aan wegenasfalt ­hoger zijn dan 75ppm? Immers, er wordt slechts maximaai 5% aan het asfaltmengsel toegevoegd waardoor uiteindelijk het PAK-gehalte van het asfaltmengsel nauwelijks zal stijgen en daardoor onder de grens van 75ppm zal blijven. Een besluit hierover is nog niet genomen.

Inmiddels gaan de ontwikkelingen in toepassing van ­gerecyclede bitumen in de wegenbouw door. Roof2Roof/Roof2Road heeft als eerste een CE-markering op hun ­grondstof voor toepassing in wegenbouwproducten.

Technisch zijn er dus voldoende mogelijkheden om oud ­bitumen op een goede manier te recyclen. De overheid heeft dan ook in LAP3 (Landelijk Afval beheer Plan 3) ­bepaald dat bitumen niet meer gestort of verbrand mag worden. Toch komt bitumenrecycling nog steeds niet echt van de grond. Een reden hiervoor is wellicht onbekendheid? Er is ook een andere reden! Klopt het financiële plaatje ­(business model) wel?

Bram Kranenburg

Labels