Roofs 2019-04-40 Een krachtige partij met kennis van het hele dak

special dakbedekkingen

Medio 2017 is de BMI Group ontstaan uit de fusie tussen Braas Monier en Icopal. Wat heeft dit voor gevolgen op de Nederlandse markt, hoe heeft men het hier georganiseerd en wat zijn de toekomstperspectieven? Roofs sprak hierover met Bert de Ru (Managing Director BMI Benelux) en Cor den Hartog (Sales Director BMI Nederland).

Uit de verschillende fusies en overnamen is inmiddels de grootste producent van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende daken in Europa ontstaan. Het bedrijf heeft circa 11.000 medewerkers in meer dan 40 landen wereldwijd. Eigenaar is het Amerikaanse Standard Industries die de organisatie in Europa heeft neergezet. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen.

In Nederland was de operatie relatief eenvoudig, er hoefden ‘slechts’ twee organisaties te worden samengevoegd. Monier en Icopal zijn allebei internationale concerns, die in veel landen met meerdere organisaties zijn vertegen­woordigd. In Nederland is Icopal aanwezig met een ­productielocatie en kantoor in Hoogkerk. Monier opereert op de Nederlandse markt met productielocaties in Woerden en Tegelen (keramische dakpannen) en Susteren (betondakpannen) en een verkoopkantoor in Montfoort. Vanwege de gunstige locatie, centraal in het land en dichtbij de belangrijke verbindingswegen is er bij de samenvoeging gekozen hier het BMI hoofdkantoor voor de Benelux te vestigen.

Integratie

Inmiddels is de verhuizing naar Montfoort afgerond. Hier is sinds begin 2018 een geïntegreerde BMI verkoop ­binnendienst actief. Tevens zijn hier de BMI Benelux marketing afdeling, de financiële administratie en overige ondersteunende diensten te vinden. Het in de hellende dakenbranche goed bekende Monier trainings­centrum zal op korte termijn worden uitgebreid met de Icopal platdak trainingsfaciliteiten. De BMI Benelux-organisatie staat onder leiding van Bert de Ru, Cor den Hartog is aan­gesteld als Sales Director van de organisatie.

De productie- en verkoopactiviteiten in de wegenbouw, in Nederland bekend als Esha Infra Solutions, blijven gevestigd in Hoogkerk. Vanuit deze locatie stuurt Herman Schutte als business line director de Europese Civil Engineering ­activiteiten aan. Vanzelfsprekend blijft de productielocatie van Icopal actief op de vertrouwde locatie.

Op de Nederlandse markt kennen de branches voor platte en hellende daken twee duidelijk verschillende dynamieken. Het zijn twee individuele branches, met eigen distributiekanalen, gespecialiseerde verwerkers, aparte branche­verenigingen, opleidingen, regelgeving en vakbladen. Mede daardoor hebben beide bedrijven een verschillende marktbenadering: waar Icopal veelal via de gespecialiseerde platdak-distributie verkoopt en rechtstreekse contacten heeft met de professionele platdak ondernemingen, ­verkoopt Monier haar producten via de bouwmaterialen­handel. Beide heren geven aan dat dit in de toekomst ook niet zal veranderen. “Wij respecteren de bestaande ­verhoudingen,” aldus De Ru.

“De situatie van twee gescheiden dakenbranches is uniek voor Nederland,” vervolgt hij. “In het buitenland is dat vaak niet zo. Dat er nu twee grote leveranciers uit beide branches zijn gefuseerd, levert een groot aantal kansen op voor ons en onze klanten. We hebben een sterk commercieel apparaat en een assortiment dat het hele dakenspectrum beslaat, waarmee we aan tafel zitten bij zowel de woningbouwverenigingen, commerciële vastgoedeigenaren, voorschrijvers en kleine tot grote aannemers en dakdekkersbedrijven.”

“Je ziet dat veel dakdekkersbedrijven, door deze fusie, zich op hun eigen positie heroriënteren,” vult Den Hartog aan. “Veel woningbouwcorporaties hebben zowel platte als hellende daken in het bestand en doordat het voor hen eenvoudiger is geworden om beide assortimenten te voeren, overwegen zij ook acquisitie uit te voeren op de hellende daken van hun klanten. Met de samenvoeging van beide organisaties is op de Nederlandse markt dus een krachtige partij ontstaan met kennis van het hele dak en op dit gebied een compleet assortiment. De afgelopen periode hebben we veel geïnvesteerd in de allround deskundigheid van onze medewerkers. Zo hebben bijvoorbeeld onze hellend dak-specialisten een scholing bij BDA Opleidingen gevolgd.

Tijdens de afgelopen Bouwbeurs presenteerde de organisatie zich voor het eerst aan de markt. Het was volgens beide heren een bijzonder geslaagde week. De BMI Group was ­duidelijk aanwezig met een opvallende stand en verschillende andere uitingen tijdens de beurs. De reacties waren positief en ook het bezoek van de eigenaren van moederbedrijf Standard Industries aan de stand zorgde voor een positieve flow van de medewerkers. “Natuurlijk worden we door de markt goed en kritisch in de gaten gehouden, maar mijn indruk is dat men ziet dat dit een positieve ontwikkeling is, waar voor alle partijen voordelen zijn te behalen,” aldus Den Hartog.

Toekomstige ontwikkelingen

Wat mogen we van de organisatie verwachten? “We ­hebben zoals gezegd een portfolio dat alles afdekt en we zijn ­voortdurend bezig dit verder uit te bouwen,” aldus De Ru. “We zijn bijvoorbeeld voorloper in de ontwikkeling van BIM. Dit zullen wij verder uitbouwen. Inmiddels is er een echte kruisbestuiving aan het ontstaan met het Europese BMI hoofdkantoor in Londen, waardoor wij voortdurend worden gevoed met ideeën over product- en systeeminnovaties. Wij brengen op onze beurt de wensen van de Nederlandse markt in en zo komen we vaak tot innovatieve oplossingen. De markt mag dus van ons in de komende tijd de nodige ontwikkelingen verwachten.”

Den Hartog meldt dat de Everguard TPO een recente uitbreiding is van het assortiment dakbedekkingen voor het platte dak. “De markt gaat steeds meer toe naar het aanbieden van systemen en wij zullen hier ook in voorzien. BMI Monier is hier al ver mee, BMI Icopal zal in dit opzicht eveneens stappen zetten. Op termijn zullen we ook isolatiematerialen, folies en bevestigers gaan voeren. Een andere recente ontwikkeling voor het platte dak is de introductie van de circulaire bitumen dakbaan Citumen. We verwachten in het komende jaar ongeveer 1 miljoen m² van dit product te kunnen produceren. ”

Ook op het gebied van de energietransitie verwacht men op redelijke termijn noviteiten te kunnen melden. De Ru: “We hebben al jarenlang goede oplossingen voor zonne-energie in ons pakket, maar de focus van BMI Monier heeft begrijpelijkerwijs lang gelegen op de ontwikkeling, productie en verkoop van dakpannen. De indaksystemen winnen aan populariteit en het zou dan ook onverstandig zijn om hier niet op in te spelen. Nederland vervult op dit gebied een gidsfunctie. We zien de opgave en spelen erop in. Onlangs heeft Standard Industries een speciaal bedrijfsonderdeel opgericht, GAF Energy, om deze ontwikkelingen verder vorm te geven.”

Al deze ontwikkelingen betekenen dat de organisatie recent met nieuwe medewerkers is uitgebreid. De Ru: “We verwachten dat de huidige positieve bouwconjunctuur nog wel even zal voortduren, maar het mag duidelijk zijn dat deze opwaartse lijn niet eindeloos zal duren. Voor ons is het zaak om goed op de ontwikkelingen te blijven anticiperen, zodat de organisatie ook in de toekomst gezond en slagvaardig blijft.”

Labels