Roofs 2019-04-82 Wecal breidt assortiment uit en past huisstijl aan

Bedrijfsnieuws

Wecal heeft de huisstijl en marktbenadering geactualiseerd. Het assortiment en het servicepakket van het bedrijf is in de loop der jaren zodanig uitgebreid, dat men een aanpassing van de uitstraling van het bedrijf gerechtvaardigd vond.

Onder de naam Wecal Isolatie Techniek verkocht het bedrijf van oudsher, tot begin van deze eeuw, isolatieproducten op maat op basis van steenwol. In de loop der jaren ­ontwikkelde het bedrijf zich steeds meer als totaalleverancier op het gebied van isolatie, met alle productgroepen op voorraad en uitgebreide logistieke mogelijkheden. Directeur Henk van Schaik vertelt dat het bedrijf op deze manier een ‘onafhankelijke’ positie kan innemen: “Wij voeren immers alle soorten isolatiematerialen en een uitgebreid assortiment van bitumineuze en kunststof dakbedekking, alsmede alle benodigde daktoebehoren en kunnen daarom in verschillende situaties kiezen voor verschillende oplossingen. Dit doen we voornamelijk op basis van exclusieve samenwerkingsverbanden met de fabrikanten: we ambiëren geen dealerschap. Dit houdt ook in dat we loyaal zijn aan de merken die we voeren. Daarmee creëren we een heldere en betrouwbare positie in de markt.”

Huisstijl

Daarnaast werkt het bedrijf voortdurend aan het service­pakket, zoals o.a. het verzorgen van bijvoorbeeld bouw­fysische -, Rc- en windlastberekeningen en afschotplannen voor haar klanten, het leveren van de producten op het ­gewenste tijdstip en met behulp van een kooiaap. Ook is men begonnen met het pro-actief checken van de planning, om te voorkomen dat men bij de levering van de producten voor verrassingen komt te staan. Van Schaik: “In het verlengde van dit uitgebreide pakket en de wens de klant te ontzorgen, hebben we naast de bitumineuze dakbedekking, ook het complete assortiment kunststof ­dakbedekking van de Italiaanse fabrikant Polyglass Mapei op exclusieve basis in het assortiment opgenomen. We hebben daarmee, naast het complete servicepakket, een volledig en kwalitatief hoogwaardig assortiment.”

Vanwege al deze ontwikkelingen heeft het bedrijf besloten de huisstijl iets aan te passen. Om te beginnen is de naam aangepast aan de actuele situatie en heet men nu voluit: Wecal Dak- & Isolatietechniek. Van Schaik: “Omdat de oude naam suggereert dat wij met name georiënteerd zijn op isolatie, is besloten in de nieuwe naam al een duidelijke verwijzing te maken naar de uitbreiding van een compleet assortiment, inclusief alle dakmaterialen. De uitstraling van het logo is vanwege de herkenbaarheid zoveel mogelijk gelijk gebleven, maar in de W is nu het lambda-teken verwerkt, waarmee de wortels die we in de isolatiebranche hebben, worden benadrukt. Het heeft een nieuwe, frisse uitstraling opgeleverd die beter past bij de ­manier waarop wij op dit moment in de markt opereren.”

Servicepakket

“Op deze manier kunnen wij een belangrijke meerwaarde leveren voor onze klanten,” vertelt Van Schaik. “Tijdens de recente PIR-schaarste was dat bijvoorbeeld goed zichtbaar. We hebben tijdens deze periode onze vaste afnemers voorrang gegeven. Natuurlijk is het verleidelijk om in tijden van schaarste de hoofdprijs te vragen, maar de relatie op de lange termijn is belangrijker dan het succes op de korte termijn. We hebben zodoende in goed overleg met onze vaste klanten een gezonde prijs gehanteerd. Op deze manier hebben we voor onze vaste afnemers stagnatie kunnen voorkomen.”

“Recent hadden we te maken met een project van circa acht vrachtwagens met isolatiemateriaal, die vanwege storm niet gelost konden worden. Dat was overmacht: wij hebben toen de materialen voor onze klant tijdelijk op onze locatie opgeslagen, tot het moment dat de materialen weer voor het werk konden worden afgeroepen. Onze klant was hier heel erg mee geholpen. Ook verzorgen we specifieke engineering van producten, zoals bijvoorbeeld het Hybride dak (Steenwol + PIR), dat is getest op brandgedrag. Zie hiervoor ook het artikel ‘Hybride dakopbouw maakt dunner en lichter brandveilig dak mogelijk’ in Roofs mei 2017.

One brand strategie

In het assortiment zijn dus de nodige aanpassingen te melden, zowel op het gebied van isolatie als in het aanbod van dakbedekking. Per 1 januari 2019 voert het bedrijf het assortiment Utherm van fabrikant Unilin. Daarnaast is men zoals gezegd een samenwerking aangegaan met de Italiaanse fabrikant van dakbedekkingen Polyglass Mapei.

Op het gebied van PIR isolatiematerialen ging Wecal 10 jaar geleden een exclusieve samenwerking aan met het Engelse Xtratherm Ltd (zie Roofs februari 2009). In 2016 nam Unilin Division Insulation deze fabrikant over en de bestaande samenwerking werd onder het nieuwe moederbedrijf voortgezet. Erik de Waard was destijds namens Xtratherm de primaire contactpersoon van het bedrijf. Hij vervult momenteel dezelfde rol als (technisch) aanspreekpunt, maar nu namens Unilin.

“Met de overname kregen wij de beschikking over twee extra productielijnen in Engeland en Ierland en één in België,” vertelt De Waard. “In eerste instantie werd besloten de eigen merknaam Utherm naast die van Xtratherm te blijven voeren, maar geleidelijk aan werd duidelijk dat een one brand-strategie wellicht een betere optie was. Voor Engeland en Ierland is gekozen voor het handhaven van de merknaam Xtratherm en voor het vasteland van Europa wordt voortaan de naam Utherm gehanteerd.

De Waard vertelt dat de overname voor Unilin een aanzienlijke uitbreiding betekent van de capaciteit en mogelijkheden op het gebied van logistiek en productie. Als belangrijk onderdeel van de one brand-strategie is tevens gekeken naar het totale assortiment, zodat direct een relatie gelegd kan worden met voorraadposities. Daarnaast is ook de naamgeving van de diverse productgroepen bekeken. Zo wordt ondermeer het merk Utherm Roof gehanteerd, wat aansluit op de producten die voor platte en licht hellende daken worden geboden. Andere productgroepen zijn o.a. Sarking, Floor en Wall.”

“De productielocaties van Xtratherm waren al ISO 14001 gecertificeerd, die van Unilin zijn dat inmiddels ook, zodat van alle locaties producten kunnen worden betrokken. Ook is alle technische literatuur, van DOP’s, Technische Fiches, brochures en website in de transitie meegenomen. Synchronisatie van certificaten was een wezenlijk onderdeel van de transitie, waarbij o.a. de windweerstand en brand­veiligheid op Europees niveau beoordeeld zijn. De ­applicatie in met name platte en licht hellende daken is opnieuw onder de loep genomen en met behulp van de diverse testresultaten ook opgezet in nieuwe verwerkingsrichtlijnen, die tegelijk met het nieuwe programma per 1 januari 2019 werden geïntroduceerd.”

“Naast het aanpassen van de literatuur, zijn ook de labels en de verpakkingen geharmoniseerd en is een database gecreëerd waarin alle producteigenschappen zijn opgenomen,” aldus De Waard. “Dit is gedaan voor alle Europese landen waarin de producten worden verkocht. Op het gebied van toebehoren voor de toepassing van Utherm isolatieplaten in platte en licht hellende daken zijn inmiddels ook de nodige ontwikkelingen doorgevoerd. Bovendien is aansluiting gezocht met toonaangevende fabrikanten van koudlijmen en bevestigingsmiddelen.”

Over de samenwerking met dakbedekkingsfabrikant Polyglass Mapei zal Roofs in het juninummer een uitgebreid artikel plaatsen.

Labels