Roofs 2019-04-88 Nieuwslijn

agenda

9-11 april 2019, Building Holland 2019
RAI Amsterdam, Info: www.buildingholland.nl

14-16 mei 2019, Renovatiebeurs 2019
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, Info: www.renovatiebeurs.nl

14-16 mei 2019, Vakbeurs Monument
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, Info: www.monumentenbeurs.nl

31 mei-2 juni 2019, Rotterdamse Dakendagen
Diverse locaties in Rotterdam, Info: www.rotterdamsedakendagen.nl

Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers: ,,Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends ­gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.“

Unidek Aero meest verkochte dakelement van Nederland

Onderzoeksbureau GfK presenteerde onlangs de lijst met 25 meest verkochte dakelementen van Nederland in 2018. In deze lijst staan alle constructieve en niet-constructieve elementen die bij de verschillende bouwmaterialen­handelaren in Nederland volgens de werkelijke kassa-aanslagen verkocht zijn. Het Unidek Aero dakelement met een Rc-waarde van 6.0 is het meest verkochte dakelement van Nederland.

PERSONALIA

Eurosafe Solutions

Mark Dubbink wordt directeur Eurosafe Solutions Nederland. Per 15 februari is hij eindverantwoordelijke voor de Nederlandse vestigingen van Eurosafe Solutions. Dubbink neemt de werkzaamheden over van Jack Reuvers. Reuvers is sinds zomer 2018 niet meer werkzaam voor Eurosafe Solutions.

Libra Energy

Per 1 april 2019 neemt Erik Bijl bij Libra de rol over van scheidend C.E.O. Jan Joosten. Erik Bijl was de afgelopen vijf jaar actief bij Vereniging Eigen Huis en heeft in samenwerking met verschillende stakeholders zeer succesvol vele zonne-energieprojecten geïnitieerd en gerealiseerd voor de leden. Daarvóór heeft hij ruime ervaring op gedaan in de energiemarkt vanuit Engie, Essent en Wingas.

BK ingenieurs

Lilian Velthuis en Wilbert van Pampus zijn toegetreden tot de directie van BK ingenieurs. De uitbreiding van de directie is een gevolg van de ambitie van het ingenieurs- en adviesbureau, dat momenteel met zo’n 150 medewerkers verspreid over zes vestigingen landelijk actief is.

Waterschappen investeren meer door klimaatverandering

De waterschappen gaan de komende jaren zo’n €100 miljoen per jaar meer investeren, met name om de gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer op te vangen. Met deze investeringen spelen de waterschappen niet alleen in op de gevolgen van de klimaatverandering, maar proberen de waterschappen deze ook te beperken.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering als eerste in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een ambitieus klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.”

Compleet Arbo Regelgevingboek 2019 verschenen

Het Compleet Arbo Regelgevingboek is al jaren de meest praktische en complete uitgave inzake de Arbowet- en regelgeving. In de editie 2019 zijn alle wijzigingen verwerkt die door de wetgever het afgelopen jaar zijn ingevoerd, waaronder de gevolgen van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), nieuwe certifi­ca­tie­regels op diverse terreinen en de algehele vervanging van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het boek is alle wet- en regelgeving opgenomen. In de online versie arbowetweter.nl zijn ook aanvullende onderdelen te vinden, zoals bijvoorbeeld informatie over de nieuwe certificatie.

Labels