Roofs 2019-06-48 Verworvenheden Green Deal Groene Daken gepresenteerd

Special Gebruiksdaken

In Roofs mei 2019 meldden we al dat de Green Deal Groene Daken (GDGD) zal worden getransformeerd naar het platform het Nationaal Daken Plan.Tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag werd met een terugblik op de verworvenheden de GDGD officieel afgesloten envooruitgeblikt naar het nieuwe platform.

Tijdens de feestelijke afsluiting presenteerde de GDGD haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig over­heden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking. Met hun streven naar meer en betere groene en blauwe daken, zetten ze de meetbare effecten op een rij, brachten innovaties in kaart en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijverden ze voor financiële prikkels, zoals hypotheekrentekorting en een duurzamer belastingsysteem.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger lichtte haar motivatie voor de motie rond groene daken toe: “De motie groene daken is met hele brede steun in de Kamer aangenomen. De beleving van ‘klein groen’ in de stad is cruciaal en met deze motie hoop ik zoveel mogelijk gemeenten mee te krijgen om beleid te maken van groen in de stad. Ik ben benieuwd naar de aanbevelingen vanuit de Green Deal Groene Daken.“

Het verrijkte dak als het nieuwe normaal

Verschillende partners hielden tijdens de bijeenkomst pitches over ontwikkelingen en resultaten van de GDGD. Voorzitter van de Vereniging Bouwwerkbegroeners (VBB), Dirk Roosendaal, communiceerde een aantal ‘facts & values’ die door de inspanningen van de GDGD boven water zijn gekomen. Hij concentreerde zich daarbij op het thema ‘waterretentie’. Het opvangen van water leidt bijvoorbeeld tot 50% minder riooloverstort, met als bonus dat het water te gebruiken is voor de tuin of het toilet. De techniek is inmiddels zo ver dat kan worden geanticipeerd op de regenbuien. Roosendaal besloot met een oneliner die de insteek van de GDGD goed samenvat: “Als je snel wilt gaan, ga alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen.”

Strategisch adviseur natuur & duurzaamheid van de provincie Overijssel, Laura van Heeswijk, schetste de overgang van de GDGD naar het Nationale Daken Plan. “De GDGD verrijkt de uitvoering van onze natuurvisie ‘Natuur voor Elkaar’, waarin we met partners werken aan groene, biodiverse, gezonde, beleefbare en klimaatbestendige steden en dorpen in Overijssel.”

Na de pitches overhandigden Green Deal-voorzitter Egbert Roozen en bestuurslid Kasper Spaan het overzicht van hoogtepunten en producten aan de Deltacommissaris. “De tijd van decoratiegroen is voorbij,” aldus Egbert Roozen, waarop Kasper Spaan aanvulde: “Het verrijkte dak als het Nieuwe Normaal is onze ambitie.”

De boodschap die de partners aan de Deltacommissaris meegeven met deze overhandiging, is dat zij met elkaar een volgende stap willen zetten, om oplossingen via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad.

Deltacommissaris Peter Glas reageerde enthousiast: “Klimaatadaptief bouwen moet het nieuwe normaal worden. Om dat te bereiken, moet er nog wel veel gebeuren. Jullie hebben een stap gezet met de resultaten van GDGD. De manier waarop jullie gezamenlijk het vervolg op de kaart zetten als Nationaal Daken Plan draagt bij aan ‘de stad als spons’. Het Nationaal Daken Plan verbindt de kwantiteits­opgaven (de trits vasthouden - bergen - afvoeren van hemelwater) aan kwaliteit en biodiversiteit in de stad, zo kunnen we de stad samen leefbaar houden.”

GDGD wordt Nationaal Daken Plan

De GDGD liep van september 2014 (fase 1) tot en met mei 2019 (fase 2). 40 partners (gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en een burgerinitiatief) hebben aangegeven dat zij als waardevolle coalitie samen door willen, omdat zij zien dat het netwerk voor de maatschappij en voor henzelf waarde toevoegt in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, via het beter benutten van het dakenlandschap. Ze willen verder als Nationaal Daken Plan.

Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ont­wikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het onbenutte potentieel op het dak als ­verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit, gezondheid.

Op de agenda van samenwerking staan financiële prikkels, mindset, gebouwlabels, biodiversiteit, blauwgroene daken en innovatieve financiering. De komende periode werken de partners een plan van aanpak uit, ook nieuwe partners zijn welkom.

De partners willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het ­stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking.■

STOWA en Stichting RIONED willen Nationaal Daken Plan versterken

De partners van de Green Deal Groene Daken willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. Het kenniscentrum voor de regionale waterbeheerders STOWA en Stichting RIONED, koepelorganisatie voor het stedelijk waterbeheer, kunnen zich hierin vinden en kijken uit naar het bestendigen van de vruchtbare samenwerking.

Labels