Roofs 2019-06-58 Lidl maakt werk van duurzaamheid panden

Special Gebruiksdaken

Lidl timmert hard aan de weg in Nederland. Er worden voortdurend nieuwe supermarkten geopend en opvallend is dat deze standaard uitgevoerd worden met een begroeid dak, al dan niet gecombineerd met PV installaties. Hoewel de supermarkt het imago van de goedkoopste heeft, wordt bij de keuze van de afwerking zeer bewust gekozen voor kwaliteit.

Duurzaamheid is een speerpunt in het beleid van de supermarktketen. Het distributiecentrum in Waddinxveen heeft een certificering van 5 sterren BREEAM-NL Outstanding. De (nieuwe) fillialen worden standaard gebouwd met Energielabel A++++ en inmiddels liggen er ruim 20.000 zonne­panelen verdeeld over zo’n 35 filialen, vier distributiecentra en het hoofdkantoor. Bovendien voorziet men jaarlijks circa 10 filialen van zonnepanelen.

Het meest recente voorbeeld van de ambities is de nieuwbouw van de supermarkt in Huizen. Bij dit project kregen twee dakvlakken een kwalitatieve opbouw: op de begane grond vanwege het parkeerdek en op het dak vanwege de dakbegroeiing in combinatie met een zonne-energiesysteem.

Groendak met PV

Op het dak van het nieuwe filliaal in Huizen is dakbegroeiing toegepast, in combinatie met zonnepanelen. Het idee hiervan is dat de dakbegroeiing zorgt voor bescherming van de dakbedekking, koeling van de onderliggende gebruiksruimte en met name zorgt het ook voor een verbeterde prestatie van de bovenliggende PV panelen.

Het dak is opgebouwd uit een drainagesysteem (ZinCo Fixodrain XD 20), een extensieve substraatlaag met een gemiddelde laagdikte van 50 mm, een losse inplant met minimaal 16 verschillende plantsoorten en scheidingsprofielen (KL 60/80). Als isolatielaag is 142 mm PIR-isolatie toegepast (Therma TR 26 van Kingspan), wat een Rc-waarde van 6.0 oplevert. De waterdichte laag bestaat uit een kunststof Polyfin dakbedekking (2 mm) van Quality Roofing Systems (QRS). Dit is een dakbedekking die zonder gebruik van open vuur wordt aangebracht. Het Eindhovense dakbedekkingsbedrijf Huijbers Dakbedekkingen B.V. was verantwoordelijk voor het aanbrengen hiervan. Kroeze hoveniers uit Beesd tekende voor de aanleg van het groendak.

Onlangs is door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) vastgesteld dat er bij dit soort gecombineerde installaties, door schaduwwerking van de panelen en grote lokale verschillen in vochtgehalte van het substraat, meer biodiversiteit ontstaat.

Parkeerdek

Het parkeerdek van het filiaal is een verhaal apart, waar Roofs in het augustusnummer (de special parkeer­daken) uitgebreider op in zal gaan. Hieronder alvast een korte beschrijving. Het parkeerdek is na het aanbrengen van de volledig verkleefde dubbellaags dakbedekking voorzien van twee lagen glijfolie ZinCo TGF 21. Deze twee lagen glijfolie zorgen ervoor dat de wrijvende krachten, veroorzaakt door het optrekken en remmen van voertuigen, niet direct op de dakbedekking wordt overgedragen. Op de twee lagen glijfolie is een drainagebaan van onderling aan elkaar gekoppelde Elastodrain EL 202 platen aangebracht. Deze zwaar belastbare drainagebaan van gevulkaniseerd rubber kan voor de verdere afwerking direct na het aan­brengen bereden worden. Over de drainagebaan die naast de bescherming van de dakbedekking als belangrijkste functie de afvoer van hemelwater heeft, is een systeemfilter PV aangebracht.

Lidl heeft zich in het voortraject laten adviseren door Attis, adviesbureau voor ruimtelijke inrichting en techniek. ZinCo Benelux heeft de systeemopbouw ter plaatse van het parkeerdek en de bovenliggende dakbegroeiing in combinatie met de PV panelen geadviseerd.■

Betrokken partijen:

  • Eigenaar: Lidl Nederland
  • Adviseur ruimtelijke inrichting en techniek: Attis, Dronten
  • Adviseur en leverancier multifunctionele dak- en dekinrichting: ZinCo Benelux, Amsterdam
  • Bouwkundige aannemer: BM Van Houwelingen, Hardinxveld-Giessendam
  • Dakbedekking: Huijbers dakbedekking B.V., Eindhoven
  • Leverancier dakbedekking: quality roofing systems, 's-hertogenbosch
  • Aanleg dakbegroeiing en systeemopbouw parkeerdek: Kroeze Hoveniers, Beesd
  • PV installatie: EigenEnergie.net, Geldrop

Labels