Roofs 2019-06-66 Prefab dakelement verkort bouwtijd en vangt warmte op

Productnieuws

Dakdekkersorganisatie DNN Groep uit Emmen introduceerde onlangs een innovatief prefab dakelement: Solvena. Dankzij het element bouwen aannemers een uitbouw sneller en beter. De Energy-variant vangt tevens omgevingswarmte op, dat weer ingezet kan worden voor bijvoorbeeld het warmen en koelen van de binnenruimte.

Solvena is een geprefabriceerd dakelement uit stalen dragers, voorzien van isolatie en de dakafwerking. Het betreft een concept waarbij het complete dak vooraf in de fabriek wordt gefabriceerd. Het ontwikkelen van een compleet gepre­fabriceerd dakelement is een opvallende stap voor een dakdekkersbedrijf, maar als je er even wat langer over ­nadenkt is het een logische ontwikkeling.

“De bouwwereld verandert,” aldus Gerrit Kerkdijk, directeur van DNN Groep. “De doorlooptijd van een project wordt steeds bepalender. Tegelijk is het moeilijk om gekwalificeerde vakmensen te vinden die het werk op een zodanige manier kunnen uitvoeren dat het dak gedurende de levensduur probleemloos meegaat. Dit levert problemen op voor de traditionele manier van bouwen, maar de moderne technologie zorgt ervoor dat het niet helemaal niet meer vanzelf hoeft te spreken dat het dak op de traditionele manier wordt uitgevoerd.”

Het dakelement is opgebouwd uit diverse materialen, bijeengehouden door een stalen draagconstructie. De onderste laag is standaard een dampremmende folie (0,2 mm). Daar bovenop ligt een isolatiepakket van EPS of PIR (RC=0,6) en een Ytong koudebrugonderbreking en hierop wordt een dakbedekking aangebracht. Standaard wordt gewerkt met EPDM, maar dit kan naar wens van de opdrachtgever ook een ander dakbedekkingsmateriaal zijn. De dakelementen worden door DNN Groep op maat gemaakt, afhankelijk van de gewenste beukmaat van de woning en diepte van de uitbouw.

Prefabricage

Solvena wordt compleet op de bouwplaats aangeleverd, dus inclusief waterdichte laag, isolatie, dakopstanden, dampdichting, koudebrugonderbrekingen, etc. De maatvoering en het materiaalgebruik is, binnen bepaal­de bandbreedtes, variabel. Met de ontwikkeling van het ­dakelement wordt aannemers werk uit handen genomen. Dit scheelt vanzelfsprekend arbeid en tijd.

Kerkdijk: “Door prefabricage is de kwaliteit van het dak ­eveneens beter dan als het dak op de bouw wordt aan­gebracht. We hebben in onze fabriek immers geen last van de weersomstandigheden (vocht en wind) en ook de tijdsdruk, zoals je die vaak op de bouwplaats hebt, ontbreekt in de fabriekshal. De productie is immers vooraf gepland en normaal gesproken gewoon haalbaar. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van werken.”

Aannemers hebben dankzij het dakelement woningen eerder wind- en waterdicht en kunnen daardoor sneller beginnen met afbouw. Kerkdijk: “Om woningen dicht te maken, was altijd een reeks handelingen op de bouwplaats nodig: de cascobouwer maakte een koudebrugonder­breking op de kanaalplaatvloer, de timmerman plaatste de dakopstanden van de buitenranden en tenslotte ­brachten wij de isolatie en dakbedekking aan,” legt ­Kerkdijk uit. “Dankzij het prefab dakelement reduceren we die reeks tot slechts een enkele handeling: de plaatsing van het ­dakelement. Dit scheelt de aannemer tijd en arbeid. Wij hoeven alleen nog terug te komen voor de afwerking.”

Energiedak

Een opvallende doorontwikkeling van het concept wordt geboden met Solvena Energy, een warmteabsorberend prefab bouwelement dat zowel op daken als op gevels kan worden toegepast. Het systeem vangt omgevingswarmte en instralingswarmte af en slaat dit op. De elementen bestaan uit een duurzame en hoogabsorberende afwerkingslaag, met daaronder een leidingenstelsel. Het leidingenstelsel onttrekt zonnewarmte aan de afwerkingslaag. De leidingen zijn gevuld met een vloeistofmengsel dat de onttrokken warmte transporteert naar een koude-warmte opslagsysteem in de grond.

Met het element kunnen zodoende woningen, bedrijfs­panden, scholen en zwembaden zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte. Het element heeft zodoende een ­gunstig effect op het reduceren van de EPC-waarde van een ­gebouw en draagt bij aan het energieneutraal bouwen.

De opgeslagen warmte kan ingezet worden voor onder andere:

  • verwarmen en koelen;
  • het leveren van proceswarmte;
  • verwarmen van tapwater;
  • zwembadverwarming, zowel binnen- als buitenbaden;
  • regeneratie van niet goed functionerende aardwarmte bronnen;
  • hybride systemen

Overigens blijft DNN Groep het dakelement verder door­ontwikkelen. “We werken aan nog betere detaillering en onderzoeken of het element ook toepasbaar is voor renovatie. In een bestaande situatie is sprake van een minder vaste maatvoering. Daar moeten we een universele oplossing voor bedenken. Voor bijvoorbeeld NOM (Nul Op de Meter)-woningen, waarbij de gevels worden vervangen, is ons element mogelijk al toepasbaar, omdat er dan eigenlijk sprake is van een nieuwbouwsituatie.”

Labels