Roofs 2019-06-68 Testprotocol voor bevestiging zonnepanelen

Zonne-energie

Op 10 mei ontving Esdec haar partners in het Innovation Center te Deventer met als doel kennis over te dragen. Men presenteerde voor gebouweigenaren een vijf stappen testprotocol voor de installatie van grote zonnepaneelprojecten.

De producent van montagesystemen voor zonne-energiesystemen investeert jaarlijks €3,5 miljoen aan testen, metingen en het verder ontwikkelen van de  montagesystemen. Al deze testen implementeert men in de wijze waarop systemen op het dak ontworpen worden. Het doel is dat de gebouweigenaar er gerust op kan zijn dat het zonnepaneelproject bestand is tegen wind en storm, maar ook brandveilig is, op de juiste manier geaard en vereffend is en dat het dak goed ­beschermd is en blijft. Het bedrijf biedt de gebouw­eigenaar de mogelijkheid om de projecten individueel te laten certificeren door onafhankelijk adviesbureau Peutz.

Vijf stappen-test protocol

Voor de meest betrouwbare installatie van grote zonnepaneelprojecten op platte daken, richt Esdec zich op tal van testen en metingen. Het vijf stappentest protocol biedt kortgezegd inzicht in:

  1. Effect van wind op het systeem;
  2. Koppelingsfactor systeem;
  3. Effect van wind op het gebouw;
  4. Effect van de omgeving en bouwvorm;
  5. het Effect van de dakbedekking.

Hoe de wind van invloed is op de systemen op het dak, kan aan de hand van verschillende testen worden achterhaald. De producent combineert de basiswaarden van de Eurocode met gedetailleerde metingen, waaronder CFD-modellering aan de hand van computersimulaties, windtunnelmetingen bij de Duits Nederlandse Windtunnels (DNW) en het Nederlandse adviesbureau Peutz.

De producent voegt hier een koppelingsfactor aan toe, die met regelmaat gemeten wordt, o.a. bij toevoeging van een nieuw component. Uit al deze metingen volgen unieke meetresultaten voor het montagesysteem op het platte dak, bij verschillende windrichtingen en -belastingen. Naar aanleiding van deze testen is gebleken dat de zij- en achterplaten van cruciaal belang zijn voor een betrouwbaar montagesysteem op het dak – hetgeen standaard in het systeem mee wordt gecalculeerd.

Best in Class

Daarnaast richt men zich op brandveiligheid. De meest recente test is de brandveiligheidstest, UL2703 /1703 brandwerendheidstest als onderdeel van het UL2703 certificaat. Het FlatFix systeem voldeed zonder enige beperking aan de vereisten voor een klasse A brandapplicatie. Er is geen PV-montagesysteem bekend dat beter presteert op de brandtesten dan dit systeem en daarom mag het het predicaat ‘Best in Class’ voeren. Daarnaast is het montagesysteem als enige in de EU getest volgens deze hoge standaarden.

Het systeem is het meest uitgebreid getest, waaronder de potentiaalverschillen en de bliksembeveiliging, thermische ontkoppeling om rupswerking te voorkomen, maar ook degradatie van materialen op het dak. De producent implementeert al haar testen in de wijze waarop systemen op het dak ontworpen worden. En dankzij de online calculatietool resulteert dit onder andere in optimaal bouwplan per project. Zodoende kan men een 20-jarige garantie bieden. ■

Wat is rupswerking?

Zowel de dakbedekking als de zonnepanelen zetten uit en krimpen door temperatuurschommelingen. Het systeem gaat door weersinvloeden en temperatuurverschillen als het ware kruipen, dit wordt de rupswerking genoemd. Rupswerking heeft grote gevolgen voor de dakbedekking, de werking van het systeem en zelfs de veiligheid van het dak. Als dit niet wordt opgevangen door het systeemontwerp, kan het systeem zich over het dak gaan verplaatsen waardoor er lekkages en schade aan de dakbedekking ontstaat.

Labels