Roofs 2019-06-70 Nieuwslijn special

Handboek Groene Daken krijgt opvolger

Op initiatief van Stichting Groenkeur en kennisinsti­tuut ISSO wordt het huidige Handboek Groene Daken (uit 2011) vernieuwd. De ontwikkelingen op het ‘groene’ dak gaan snel. Het dak krijgt meer functies naast groen. Het is dus tijd om het handboek te vernieuwen en gelijk om te dopen in Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels. Voor deze vernieuwing wordt de participatie van de markt gevraagd. Gelijktijdig wordt de samenwerking met IPC Groene Ruimte in de huidige opleidingen vernieuwd. Zie de website van Groenkeur voor de mogelijkheden tot deelname.

Waterbufferende steenwol

De SpongeTop is een klimaatrobuuste oplossing om, met name in verstedelijkte gebieden waar daken, pleinen en betegelde tuinen zorgen voor een grote verhardingsgraad, wateroverlast te beperken. Het betreft platen van hydrofiel drukvast steenwol, die op het dak worden gelegd om water te bufferen. Tussen de steenwolvezels bestaat 95% ruimte om water te bergen. Bovendien heeft hydrofiel steenwol een capillaire werking: het houdt het water vast en tart daardoor de zwaartekracht. De SpongeTop platen worden afgewisseld met drainagematten en vormen zodoende waterkamers en bergingspolders die op hun beurt weer kansen bieden voor meer biodiversiteit. De steenwol buffer neemt water op en houdt het vast. Sedum, warmte en wind zorgen voor verdamping van het regenwater, waardoor slechts een klein deel in vloeibare vorm van het dak af zal komen.

Groene daken-actie met Urgenda

Urgenda overhandigde samen met Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Egbert Roozen, voorzitter van de Green Deal Groene Daken, de Wageningse wethouder Lara de Brito en nog 16 organisaties, maatregel 10 (Vergroenen 10% daken in Nederland) van het CO2-reductieplan aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De maatregel is onderdeel van het veertig puntenplan om 25% CO2-reductie te halen in 2020, waarmee de overheid aan het Urgenda vonnis kan voldoen. De Maatregel Groene daken bespaart 0,1 Mton CO2.

Erasmus MC categoriewinnaar BNA Beste Gebouw van het Jaar

Het door EGM architecten ontworpen Erasmus MC is ­verkozen tot categoriewinnaar ‘Stimulerende omgevingen’ bij de prijsuitreiking van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Niet eerder heeft een ziekenhuis deze nationale prijs gewonnen. De prijsuitreiking vond plaats in de LocHal te Tilburg, waar jurylid Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), de categorieprijs bekend maakte.

Het ontwerp van het Erasmus MC staat in dienst van het creëren van een Gezond Gebouw: een gezonde omgeving voor patiënt, medewerker en bezoeker die het welzijn maximaliseert en het stressniveau minimaliseert. Het gebouw voegt zich naar patiënt, student, bezoeker en medewerker: van schoonmaker tot hersenchirurg.

BTIC geeft grote impuls aan energietransitie

Bouwers, universiteiten en energiebedrijven bundelen hun krachten en doen een aanbesteding voor verduurzaming van bestaande bouw en warmteopslag. Deze 124 partijen investeren samen met de overheid in innovatie en geven dankzij BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum) en Bouwagenda een fikse impuls aan de verduurzaming.

Dat zoveel partijen de handen ineen slaan voor de renovatie van woningen en de aanpak van warmteopslag is een record. Zij doen dit in het kader van een meerjarig missiegedreven innovatieprogramma (MMIP), dat voortkomt uit het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit stelt dat in 2050 heel Nederland CO2-vrij is. Hiervoor is overheidsgeld beschikbaar gemaakt. De samenwerking tussen de 124 partijen ontstond dankzij het BTIC. Hier leggen wetenschap, opdrachtgevers, overheid en bouwers de basis voor ontwikkeling en toepassing van innovaties. Research & Development (R&D) en kennisontwikkeling worden door het BTIC als organiserende kracht bijeengebracht in consortia.

Duurzaam bouwen tegen (groene) stroom in

Op maandag 27 mei werd, met een door AE Duurzaam georganiseerde persbijeenkomst, in Apeldoorn het eerste appartementsgebouw ter wereld opgeleverd waar, bijna letterlijk en figuurlijk, tegen de stroom in zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Door een nieuwe manier van aansluiten werden de nadelen van standaard aansluitsystemen weggenomen. Het doel: verduurzamen zonder extra kosten voor bewoner, pand­eigenaar en overheid.

De zonne-energie wordt in het pand opgeslagen, zodat er geen sprake meer is van piekbelasting, wat de overheid en apparte­mentseigenaren miljoenen euro’s kost. Zo worden de zonnepanelen optimaal gebruikt, dankzij de installatie van een offgrid omvormer en heeft ieder appartement een eigen aansluiting op het net. Door de eigen opslag zijn zij bovendien altijd voorzien van noodstroom.

Bewoners hebben de zonnepanelen, de dakisolatie en het nieuwe dak zonder extra investering en zonder subsidies kunnen plaatsen, dankzij de eenvoudige regeling: alle energie die men bespaart wordt verrekend met de investering. Appartementseigenaren krijgen 20 jaar garantie en onderhoud op de hoogste kwaliteit zonnepanelen.

Saldering zonnepanelen met drie jaar verlengd

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en MKB-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Labels