Roofs 2019-07-89 De jaarlijkse personeelsvergadering

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Het is weer tijd voor de jaarlijkse personeelsvergadering. Voor verschillende personeelsleden een verloren uurtje, anderen vinden het bere-interessant en we vinden hier van alles tussen in. Hoe komt dat toch? Je werkt het hele jaar samen om ergens naar toe te groeien, veilig en gezond te werken, uitdagingen aan te gaan, tegenslagen te verwerken en te trachten een mooi resultaat neer te zetten. Hier heb je echt iedereen voor nodig, niemand uitgezonderd.

De personeelsvergadering is vooral een moment om stil te staan bij het moment, terug te kijken op het jonge verleden en een voorzichtig kijkje wagen de toekomst in. Een moment om strategie en tactiek te bespreken. Belangrijke aspecten zoals kwaliteit, efficientie en veiligheid te belichten. De achtergronden, het hoe en waarom toe te lichten en vragen te beantwoorden. Toch altijd wel spannend voor de werkgever. Wat gaan ze zeggen, zeggen ze wel iets, en durven ze wel alles te zeggen? Of zijn het puur frustraties en bijbehorende emoties die neerdalen en met de snelheid van een waterval te pletter slaan?

Als je als werkgever stinkend je best doet, lange werkdagen maakt, meer dan vijf dagen in de weer bent en dan de wind van voren krijgt… dan heb je toch echt niet goed opgelet. Zorg ervoor dat je de vergadering goed voorbereidt. Dit begint al minimaal twee maanden van tevoren. Ga dan al op onderzoek naar wat er leeft onder de mensen. Waar mogelijk haal je de angel er al uit. Alles weten kan echt niet en daar kom je ook niet achter. Wel achter de grote zaken. Dat mag geen probleem zijn.

Zoek de natuurlijke leiders op en ga daarmee tijdig, liefst meerdere malen per jaar, in gesprek. Geef af en toe wat gevraagd wordt, en hiermee zullen plusjes opgebouwd worden. Deze plusjes zijn zeker welkom, vanwege het draagvlak dat je nodig hebt. Als dit draagvlak op niveau is, kan het ook een stootje hebben. Als superbonus worden, al dan niet in vertrouwen, ook zaken verteld die anders alleen in de pauze onder elkaar verteld worden. En hier kun je wat mee. Hiermee kun je groeien. De jaarlijkse personeelsvergadering zal zeker verbeterpunten opleveren en de grote hoofdpijn-verrassingen zullen achterwege blijven. Laat de personeelsvergadering maar komen, zou ik zeggen.

Labels