Roofs 2019-08-12 Verkiezing is afspiegeling veelzijdigheid dakenbranche

feestavond voor de dakenbranche

Sinds eind vorig jaar is Martijn van den Bouwhuijsen verantwoordelijk voor de artikelenreeks Dak van het Jaar in Roofs. Daarmee zorgt hij voor de input van de jury, die begin volgend jaar moet gaan bepalen welk dak zich mag kronen tot het Dak van het Jaar 2019. In dit artikel stellen we hem voor.

Sinds oktober 2008 is Martijn van den Bouwhuijsen actief als zelfstandig tekstschrijver voor meerdere bouwbladen. Nadat hij als bouwkundig ingenieur was afgestudeerd, merkte hij al snel dat het werk bij een ingenieursbureau hem niet erg lag. “Ik hou van de vrijheid om mijn tijd zelf in te delen en bovendien ben ik iemand die graag alleen werkt,” vertelt hij. “Schrijven deed ik altijd al als hobby. Daarin wilde ik me verder bekwamen. Daarom begon ik naast mijn werk een schrijfcursus te volgen en vervolgens heb ik ook stage gelopen bij enkele uitgeverijen, waaronder Sdu (Cobouw). In 2008 heb ik uiteindelijk het besluit genomen om voor mezelf te beginnen. Een grote stap, zeker omdat in die tijd, het begin van de Kredietcrisis, niet zo veel behoefte was aan freelance tekstschrijvers. Maar omdat ik een vlotte pen had en verstand van bouwgerelateerde onderwerpen, kon ik aan de slag voor verschillende bouwbladen, zoals Bouwwereld, Bouwen met Staal, Aluminium en Dakenraad. Daarmee ben ik de crisisjaren doorgekomen.”

“Het werken voor mijn verschillende opdrachtgevers beviel me goed, maar ik heb in 2016 het werk voor mijn opdrachtgevers om gezondheidsredenen moeten staken. Na een tijdje uit de running te zijn geweest, was ik in de loop van 2018 weer zo ver dat ik de draad langzamerhand kon oppakken. Ik kende Roofs en ook kende ik de reeks Dak van het Jaar. Maar toen de redactie contact met me opnam met de vraag of ik Joop Wilschut wilde opvolgen als redacteur Dak van het Jaar, heb ik me nog wel even in de projecten verdiept. Overigens vind ik het mooi dat ik het stokje van Joop Wilschut heb mogen overnemen, ik ken hem uit het verleden en hij heeft eens tegen me gezegd dat hij veel van zichzelf in mij herkende. Momenteel is Lindeman Uitgevers mijn enige opdrachtgever, ik verzorg de artikelenreeks Dak van het Jaar in zowel Roofs als steilDAK.”

De kwaliteit is hoog

Van den Bouwhuijsen vertelt dat het werk hem goed bevalt. “Het is leuk om vanuit mijn brede, bouwkundige achtergrond de bijzondere bouwprojecten te bezoeken en te beschrijven. Ik hou ervan om de verschillende facetten te belichten. Het schrijven over een bepaald project dwingt je ook om je in de materie vast te bijten. Ik ga door tot ik het snap. Dat blijft boeien: er gebeuren heel bijzondere dingen op het dak, onder invloed van de maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Waar het dak tot voor kort een beetje gezien werd als een loze ruimte, is het nu bij uitstek de plek waar alle ontwikkelingen tot hun recht kunnen komen.”

“En er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande die hun effect hebben op de daken van Nederland. Denk alleen maar aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Klimaatakkoord. We staan nog maar aan het begin van een groot aantal ontwikkelingen op het dak en de verkiezing Dak van het Jaar is daar een mooie afspiegeling van.”

“Ik durf ook wel te zeggen dat de kwaliteit van de Nederlandse dakenbranche algemeen gesproken heel goed is. Toevallig ben ik laatst in Zuid-Italië op vakantie geweest. Het eerste wat ik zag toen ik op mijn vakantieadres aankwam, was dat het dakje boven ons dakterras was afgebroken. Dat is in Nederland natuurlijk ook niet onmogelijk, maar het gegeven dat dit me opviel, zegt toch dat dit soort dingen bij ons veel minder gebruikelijk is.”

Vakmanschap

“Maar hoe mooi een ontwerp ook is en hoe kwalitatief hoogwaardig de gebruikte materialen ook zijn, als het niet goed wordt aangebracht heb je een vergiet als dak. Het komt dus kort gezegd steeds weer neer op het vakmanschap van de dakdekkers. De winnaars van de afgelopen jaren laten zien dat dit vakmanschap zeer zwaar weegt in de beoordeling door de jury.”

Besloten is bovendien, dat de verschillende beoordelings­criteria in de artikelen expliciet zullen worden gemaakt. De beoordelingscriteria van de jury zijn:

  • Technische kwaliteit
  • Esthetische kwaliteit
  • Duurzaamheid
  • Veiligheid
  • Samenwerking

Van den Bouwhuijsen: “In een volgend artikel zal hier uitgebreider op in worden gegaan. Maar het betekent in ieder geval dat vanaf dit nummer de artikelen, meer nog dan voorheen het geval was, zullen worden opgesteld volgens een vast stramien, waarbij alle beoordelingscriteria expliciet aan bod komen. Dit komt voort uit een wens van de jury, omdat het vergelijken van verschillende projecten toch een beetje een vergelijking tussen appels en peren blijft. Door deze, meer expliciete wijze van beschrijven en beoordelen wordt de transparantie vergroot. Er is elk jaar wel in meer of mindere mate discussie over de vraag of de winnaar terecht is of niet. Met een transparante manier van beschrijven en beoordelen wordt in ieder geval beter zichtbaar gemaakt hoe de jury tot haar oordeel is gekomen.”

Prijsuitreiking

“Inmiddels is de jaarlijkse prijsuitreiking in Egmond aan Zee een vaste waarde geworden in de dakenbranche,” signaleert Van den Bouwhuijsen. “Helaas kon ik er de afgelopen editie niet bij zijn, maar bij de volgende editie, op 20 maart 2020 in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee zal ik er zeker zijn. Ik heb begrepen dat veel aanwezigen de aanleiding aangrijpen om er een weekendje Egmond van te maken. Zelf ben ik ook zoiets van plan. Ik kom uit ­Eindhoven, dus ik ga niet zomaar heen en weer. En een weekendje Egmond is natuurlijk geen straf!”

Van den Bouwhuijsen sluit het interview af met een oproep aan de markt. “Als u een bijzonder project onder handen heeft, of in de planning heeft staan: laat het ons weten! Inmiddels hebben we al een mooie lijst te beschrijven projecten in de planning staan, maar in dit geval geldt: hoe meer, hoe beter. De kwaliteit van de verkiezing staat of valt met de input van de markt en daarom hebben wij graag een ruime keuze uit het aanbod. Natuurlijk mag ik niet op de stoel van de jury zitten, maar het is altijd onze insteek om projecten te beschrijven die echt bijzonder zijn. U kunt de projecten aanmelden bij de redactie via het mailadres edwin@lumail.nl.”

Labels