Roofs 2019-11-28 Website Arbocatalogus Platte daken vernieuwd

helpdesk VEBIDAK

De website Arbocatalogus Platte Daken is geheel vernieuwd. Sinds 23 september 2019 staat deze online op www.arbocatalogus-plattedaken.nl. De website heeft een nieuwe vormgeving en is een stuk gebruikersvriendelijker en toegankelijker dan de oude.

Herm Tuiten, stafmedewerker/ledenadviseur Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK

Zo is er een duidelijke zoekfunctie toegevoegd. De hoeveelheid tekst is verminderd en onderwerpen zijn visueler gemaakt. Daarnaast kan de website voortaan in eigen beheer worden onderhouden. In het verleden gebeurde dat via een extern bureau. Daardoor kan de informatie snel worden geactualiseerd.

Toegankelijkheid, vindbaarheid en toepassing

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

De Arbocatalogus Platte Daken is van toepassing op werkgevers, werknemers en meer in het bijzonder ook werkzaamheden onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK).

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s: psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (kwartsstof) en fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden).

Via een taakbalk kan op de nieuwe website makkelijk worden gezocht op onderstaande risico’s en taken.

Draagvlak

De weg ernaartoe is afgelegd door de Klankbordgroep Arbocatalogus Platte Daken. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het draagvlak binnen de branche is daarmee verzekerd. Afgelopen zomer is alle informatie van de oude naar de nieuwe website overgezet, met deze nieuwe digitale arbocatalogus als resultaat.

Goedkeuring Inspectie SZW

De Arbocatalogus Platte Daken is goedgekeurd door de Inspectie SZW. Op de website www.arboportaal.nl is deze goedkeuring te vinden. Ook is daar te vinden waaraan een arbocatalogus moet voldoen.

Europees Sociaal Fonds

Het project ‘vernieuwde Arbocatalogus Platte Daken’ is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het maakt deel uit van het ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI)-project “Dakdekker blijven”. Het doel hiervan is om dakdekkers fit, gezond, veilig en met plezier te laten werken.

Labels