Roofs 2019-11-32 Verstikkende stof

Erik eN De Anderen

De stikstofuitspraak van de Raad van State bedreigt maar liefst 70.000 banen in de bouw en een omzetverlies van 14 miljard dreigt, heeft ABN Amro berekend. Nu is een natuurvergunning nodig voor elk project dat de stikstofconcentratie verhoogt, al is het miniem.

Reden genoeg om een tractor te kopen en het verkeer in het hele land plat te leggen. Al prefereren wij voor de dakenbranche een meer symbolische aanpak. Nu kunnen wij natuurlijk met de brander in de hand richting Den Haag, maar dat zal de situatie waarschijnlijk zo snel doen escaleren dan er geen tijd is om onze boodschap over te brengen. Bovendien zwaai je dan met het enige symbool wat afbreuk doet aan het ontzettend duurzame imago van de dakenbranche. Ik weet dat velen de brander nog steeds graag gebruiken, maar zet hem niet in de picture. We moeten tenslotte ook van het gas af!

Nee, wij kunnen beter de straten in Den haag volleggen met sedum, de toegang tot het Binnenhof na- isoleren of de op fossiele brandstof rijdende auto’s van onze politici vastzetten door veiligheidsankers of rondom de parkeerplaats een permanent hekwerk aanbrengen. Dat laatste heeft ooit de directeur van het dakveiligheidsbedrijf REZ een keer gedaan, om de aandacht te krijgen van een potentiele afnemer. Het werkte ook nog!

Laten we eerst een stapje terug doen. Waarom is stikstof een probleem? We hebben stikstof nodig om te leven, maar een te hoge concentratie stikstof zorgt in de natuur voor een afname in biodiversiteit. Dat komt omdat sommige plantensoorten profiteren van een toename aan stikstof en zo andere soorten overwoekeren. Dit heeft op zijn beurt weer effect op het leefgebied van dieren. Het is daarom terecht dat stikstofuitstoot op de agenda staat.

In 2015 werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd om beschermde natuurgebieden in Nederland te beschermen tegen een stikstof-overbelasting. Van daaruit werden vergunningen verleend die het toelieten om de uitstoot van stikstof achteraf te compenseren. Hier kwam alleen niet voldoende van terecht. Nu mag het PAS niet meer toegepast worden en komen bouwprojecten direct stil te liggen, want in Nederland heb je nu een vergunning nodig als er ook maar een heel klein beetje stikstof in de natuurgebieden komt.

Iemand van buiten de bouw zou dit strenge beleid nog steeds plausibel kunnen vinden. Maar zou dat ook zo zijn als die iemand weet dat de bouw voor slechts 0,6 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van stikstof? Wij denken van niet! Met dit gegeven moeten wij wel duidelijk commu­niceren om de publieke opinie bij te sturen voor we een plat dak van Het Torentje maken. Een plat dak met groen en waterbuffering uiteraard, want daarin ligt de oplossing. Dat is de boodschap die de nieuwbouw dakdekkers moeten gaan brengen in Den Haag als staatssecretaris Raymond Knops geen stappen onderneemt. Belangenorga­nisaties uit de bouw hebben hem inmiddels een brief aangeboden, omdat ze bang zijn voor massa­ontslagen en ontwrichting van de woningmarkt. Een volgende bouwcrisis is in de maak.

In die brief staat dat de belangenorganisaties denken dat de drempelwaarde voor bouwprojecten omhoog kan. Het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). Volgens onderzoeksbureau Sweco ligt de uitstoot van nieuwbouwwijken onder de 0,05 mol per hectare per jaar. Dit heeft volgens de belangenorganisaties geen effect op de beschermde natuurgebieden. Daarom vragen zij om een tijdelijke drempelwaarde van 0,05 mol (de drempelwaarde is nu 0,00 mol).

Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees hier wellicht wat van vinden. Al biedt het voor de opportunistische renovatie-dakdekkersbedrijven natuurlijk wel mogelijk­heden. Want ook deze crisis zal een dakdekkersbedrijf dat zich volledig toelegt op onderhoud en renovatie, zoals ook de Dakbehoud/ NDA bedrijven, minder hard raken. Sterker nog: wij juichen een verschuiving van personeel van nieuwbouw naar renovatie juist toe. Er is niet genoeg nieuwe instroom en de vaklui die wij in de crisis zijn kwijtgeraakt, komen niet meer terug, dus kom maar op en solliciteer.

Natuurlijk zien wij liever geen bouwbedrijven failliet gaan. Laten we hopen dat de overheid snel inziet dat ze beter begroeide daken met wat extra biodiversiteit kunnen verplichten dan de bouw volledig op slot te zetten. Maar mochten er toch dakdekkers zijn die sowieso liever meer baanzekerheid hebben in de toekomst, dan kan het geen kwaad om eens naar de vele onderhoudsvacatures
te kijken!

Erik Steegman NDA Duurzaam Dak Concept.

Labels