Roofs 2019-12-68 De Duitse aanpak

Fabrieksbezoek

In 15 jaar tijd is de Duitse fabrikant van veiligheidsproducten ABS Safety GmbH gegroeid naar een internationale onderneming met meer dan 120 medewerkers. Wat is het geheim van het succes en hoe manifesteert het bedrijf zich op de Nederlandse markt? Roofs bezocht de productielocatie in het Duitse Kevelaer.

Het Duitse familiebedrijf heeft een compleet assortiment aan valbeveiligingsproducten in het assortiment, voor zowel platte als hellende daken, variërend van systemen voor collectieve valbeveiligingen (zoals hekwerken) tot lijnsystemen met ankerpunten. Het grootste deel van de ­producten wordt in eigen huis geproduceerd en vanuit Kevelaer vervoerd naar de klanten. Het bedrijf werkt zoveel mogelijk met vertrouwde partners en begeleidt de appli­catie zodanig, dat men zeker is dat de producten op de juiste manier worden gemonteerd.

Marktbenadering

Het begon allemaal in 2003, in het woonhuis en garage van Ludwig en Ingrid Beckers. Dat werd al snel te klein en zodoende verhuisden het kantoor en de productie naar een nieuw pand in Kevelaer. In dit pand, dat toen vrij stond maar inmiddels onderdeel is van het gebouwencomplex van de fabrikant, werd begonnen met de verdere productie en levering van veiligheidsartikelen. Daarbij werd een aantal uitgangspunten gehanteerd die aan de basis staan van de groei van het bedrijf in de jaren die volgden. Die uitgangspunten zijn volgens de fabrikant samen te vatten onder de noemer ‘De Duitse aanpak’.

Dat houdt in dit geval in dat alle producten volgens een strenge kwaliteitsstandaard worden geproduceerd en dat deze kwaliteit voortdurend wordt gemonitord. Tevens hanteert men een klantgerichte marktbenadering, waarbij naast de kwaliteit en traceerbaarheid van de producten een snelle levering centraal staat. ABS staat voor ‘Absturzsicherung’ en in de Duitstalige markt (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) is het bedrijf in relatief korte tijd uitgegroeid tot een grote speler.

In Nederland wordt de leverancier vertegenwoordigd door Jan-Willem Larmit. Op de Nederlandse markt is het bedrijf nog minder dominant, maar Larmit ziet ook in Nederland veel potentieel. De bouwvraag is hier natuurlijk een factor in. Ook ziet Larmit kansen in de invoering van de Wet kwaliteits­borging voor het bouwen (Wkb). De kwaliteit van de toegepaste producten dient immers te worden vastgelegd en daar voldoen alle producten die ABS produceert aan middels het zogeheten ABS-Lock Book, een systematiek die (de kwaliteit van) alle (geproduceerde en gemonteerde) producten herleidbaar maakt.

Computergestuurd

Wanneer men rondloopt door de productiehallen van de fabrikant, valt op hoe schoon alles is. Ook heeft men duidelijk werk gemaakt van een ruime, overzichtelijke indeling van zowel de productie- als de opslagruimte. Men heeft recent een uitbreiding gerealiseerd en op het industrieterrein is voldoende ruimte om verder uit te breiden. Productie en opslag zijn in twee verschillende gebouwen ondergebracht, op enkele honderden meters van elkaar verwijderd. Veel machines zijn door de computer voorgeprogrammeerd, zodat ook maatwerk kan worden geleverd. De machines worden door mensen bediend: omdat dit eentonig kan zijn, wordt ervoor gezorgd dat een medewerker niet langer dan een paar uur achter elkaar dezelfde handeling verricht.

In het productieproces zijn diverse kwaliteitscontroles ingebouwd. Het basismateriaal wordt in het lab gecon­troleerd en de producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd. De ABS Lock ankerpunten, bijvoorbeeld, worden vervaardigd uit RVS. De hekwerken zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium en roestvast staal en daarmee weerbestendig. De hekwerken worden geleverd voor diverse ondergronden, zoals bitumen en sandwichelementen. Daarnaast heeft men de beschikking over een eigen test­locatie, waar de werking van de veiligheidsproducten ­conform de geldende richtlijnen wordt getest. Vanzelfsprekend worden de producten ook extern getest (door DEKRA), zodat men aantoonbaar voldoet aan de eisen in het kader van de diverse certificaten.

Lock Book

Alle producten dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn geformuleerd in o.a. de EN795. Aanvullend heeft de fabrikant ervoor gezorgd dat de producten zijn voorzien van een verklaring of ‘Zulassung’ door het DIBt (zie kader). Larmit: “Volgens de Duitse Ongevallenverzekering DGUV moeten aanlijnvoorzieningen minstens één keer per jaar worden geïnspecteerd en, indien nodig, worden onderhouden door een deskundige controleur. Dit is een verplichting, die ook noodzakelijk is om gebreken door weersinvloeden, slijtageverschijnselen, metaalmoeheid en onjuist gebruik te identificeren en zo veel mogelijk te verhelpen. Volgens PBM-producentenrichtlijn 89/686/EEG en de Europese geharmoniseerde norm NEN 365 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud en periodiek onderzoek’ is de producent van de PBM’s tevens verplicht de gebruiker te wijzen op de jaarlijkse inspectie.” ABS is geen producent van PBM’s.

Alle producten hebben een badgenummer, waarmee het hele productieproces herleidbaar is: wie heeft het product wanneer gemaakt, bij welke lading hoort het? “Het badgenummer wordt met behulp van een laser in het product zelf aangebracht, in plaats van een sticker, zodat het ook na vele jaren op het dak nog leesbaar is,” vertelt Larmit. “Bijbehorend hebben wij een app ontwikkeld, waarmee de producten ook na montage kunnen worden gemonitord: ABS-Lock Book (momenteel enkel in het Duits). Met deze app registreren de monteurs de montage met behulp van fotomateriaal. Via de app kan ook worden aangegeven of de jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden en eventuele andere bijzonderheden.”

In de nabije toekomst gaat de app ook fungeren als hulp­middel voor het maken van een veiligheidsontwerp op projectbasis. De parameters worden in de app opgenomen: men kan vervolgens het ontwerp invoeren en op basis daarvan een voorstel naar de klant sturen. Na goedkeuring van de klant kan men met behulp van foto’s documenteren dat het systeem zoals afgesproken is gemonteerd. Larmit: “De app is gemakkelijk te gebruiken en komt tegemoet aan de toenemende vraag naar documentatie, waarmee de aansprakelijkheid is vastgelegd. Ook sluit de systematiek goed aan bij de komende Wkb.”

Larmit stelt dat men de positie op de Nederlandse markt gecontroleerd wil verstevigen op basis van de wijze waarop men zich op de Duitstalige markt manifesteert. Juist op het gebied van veiligheid is de, welhaast spreekwoordelijke, Duitse degelijkheid immers een belangrijke eigenschap.

Labels