Roofs 2019-12-81 PBM's voor een duurzame en vitale toekomst

Vitaliteitsmanagement

Vitale, fitte, gezonde en gemotiveerde mensen in en om het bedrijf - en balans in het leven: dat zijn de uitgangspunten van het vitaliteitsmanagementprogramma ‘Vitaal met je VAK bezig zijn’.

Peter van Houtum (directeur Gebr. Janssen bv, Beugen)

Het oude jaar sluiten we af en het nieuwe jaar willen we goed beginnen, met uiteraard champagne en vuurwerk. We klinken, we proosten, we feesten en we knallen er op los. Met een mooie aanloop roetsjen we vrolijk het nieuwjaar in. Maar… elk jaar opnieuw start voor honderden mensen het jaar in mineur, omdat ze vuurwerkslachtoffer zijn geworden. Van lichtgewond tot levenslang gehandicapt, elk jaar opnieuw zijn er helaas ook doden te betreuren. Gelukkig neemt al jaren op rij het aantal mensen dat behandeld moet worden op de spoedeisende hulp af. De reden voor deze afname is de betere voorlichting, dragen van vuurwerkbrillen en voorbeeldgedrag van ouders ten aanzien van het dragen van vuurwerkbrillen.

Je denkt er niet aan, maar vuurwerkbrillen zijn niets meer of minder dan persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM’s). PBM’s zijn middelen die door personen worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico’s die de gezondheid of veiligheid bedreigen. PBM’s worden in allerhande situaties toegepast, dienen passend en doel­matig te zijn en zijn altijd voorzien van een CE-markering (de CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte). Verder dient de werkgever de PBM’s, in voldoende aantal, gratis beschikbaar te stellen.

Heel belangrijk om te zeggen: de beste PBM’s zijn de PBM’s die gebruikt worden! Ook bij ons bedrijf worden de PBM’s helaas niet altijd gebruikt. Dit constateren we tijdens de werkplekinspecties, maar ook bedrijfsongevallen geven ditzelfde beeld. Er zijn bedrijfsongevallen die een incident hadden kunnen blijven. Jammer, maar helaas. De oorzaken van het niet gebruiken van PBM’s zitten o.a. in onkunde, stoerdoenerij, snel iets willen doen.

Maar wij laten het hier niet bij zitten: we blijven als werkgever het goede voorbeeld geven, voorlichting geven, in gesprek gaan met elkaar en natuurlijk ook controleren. Langzaamaan gaat het gelukkig (veel) beter.

Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is één van de vele stapjes. En bedenk: vele kleine stapjes zijn één grote stap op weg naar een mooie duurzame vitale toekomst.

Labels