Roofs 2020-02-13 Jury Dak van het Jaar 2019 is tot een eindoordeel gekomen

Feestavond voor de dakenbranche

Tijdens een lunch op 23 januari in Restaurant Wilhelminapark in Utrecht heeft de jury van het Dak van het Jaar 2019 de genomineerde projecten besproken. Na een interessante discussie zijn de shortlist en het winnende project bepaald.

Zoals wellicht bekend, wordt elk jaar de jury van het Dak van het Jaar samengesteld uit de redactieraad van vakblad Roofs. De redactieraad is immers zodanig samen­gesteld, dat deze een representatieve weergave is van de dakenbranche. Dit jaar bestaat de jury uit Ton Berlee (Comforthome), Otto Kettlitz (Nieman-Kettliz), Marco de Kok (Low and Bonar) en Paul van Roosmalen (gemeente ­Rotterdam). Martijn van den Bouwhuijsen, auteur van de meeste projectbeschrijvingen in Roofs, schoof aan om ­eventuele vragen van de jury te beantwoorden.

Dit jaar was het aanbod van projecten bijzonder breed, waardoor al snel werd geconstateerd dat een vergelijking tussen deze projecten feitelijk een vergelijking tussen appels en peren is. Het ene project onderscheidt zich vanwege het vakmanschap, bij het andere is bijvoorbeeld het ontwerp spectaculair, weer andere projecten waren bijzonder vanwege de duurzaamheid of de samenwerking tussen de betrokken bouwpartijen. De jury beoordeelde de genomineerde projecten volgens de volgende criteria:

  • Techniek
  • Samenwerking
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Esthethiek

Omdat er op het eerste gezicht geen project was dat zich op al deze gebieden tegelijk duidelijk onderscheidde, kwam het erop aan te bepalen welk criterium het zwaarst zou wegen. Vakmanschap is te allen tijde het criterium dat het zwaarst weegt, omdat hiermee de kwaliteit van het project staat of valt. De primaire functie van het dak blijft de waterdichtheid, als dit niet in orde is, is het geen goed dak. Daarbij werd gekeken welk dak een voorbeeldfunctie vervult, zowel binnen als buiten de dakenbranche. Uit de 19 genomineerde projecten koos de jury drie projec­ten die om verschillende redenen een parel zijn voor de dakenbranche. Na enige discussie werd uit deze drie projecten de winnaar bepaald. Zowel de shortlist als de winnaar zullen tijdens de feestavond voor de dakenbranche bekend worden gemaakt.

Tijdens de diverse vergaderingen van de redactieraad van Roofs zijn in het afgelopen jaar namen naar voren geschoven van personen die in aanmerking komen voor een nominatie voor de titel Dakenman of -vrouw van het Jaar. De tweede helft van het juryberaad werd besteed aan het bepalen van de definitieve lijst nominaties en de winnaar of winnares. De nominaties zullen worden bekendgemaakt in het maartnummer van Roofs, de winnaar zal eveneens tijdens de feestavond worden bekendgemaakt.

De feestavond voor de dakenbranche zal op 20 maart worden georganiseerd in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Labels