Roofs 2020-02-40 Noxite maakt stikstofoxiden onschadelijk

Special dakbedekkingen

Met het stikstofprobleem komt ook weer meer de focus op een mogelijke oplossing. Jaren geleden introdu­ceerde fabrikant BMI Icopal een luchtzuiverende ­dakbedekking. In dit artikel wordt dit type dakbedekking nog eens onder de aandacht gebracht.

Noxite, een dakbedekkingssysteem voor platte daken van BMI Icopal, zuivert de lucht van schadelijke stikstof­verbindingen door ze om te zetten in onschadelijke deeltjes. Deze worden vervolgens door regen en wind afgevoerd. De effectieve werking is blijvend: elk plat dak dat voorzien is van dit dakbedekkingssysteem helpt dagelijks mee de lucht te zuiveren. Deze duurzame en recyclebare dakbedekking wordt steeds vaker toegepast bij nieuwbouw en renovatie van platte daken. Bij de wegenbouw wordt de werkzame ­toplaag sinds kort toegevoegd in slijtlagen voor asfalt. Onderzoek heeft de zuiverende werking van het product bewezen.

Stikstofoxiden komen vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, worden ingeademd en komen in het milieu terecht. Dat is niet alleen schadelijk voor de leefomgeving, maar kan ook longirritatie, lagere weerstand en infecties aan luchtwegen veroorzaken. De urgentie om de uitstoot van stikstof terug te dringen, is dan ook groot.

Elk plat dak een tweede functie geven

Volgens Cor den Hartog, Sales Director BMI Nederland, kan gebruik worden gemaakt van de 450 miljoen m² plat dak die in Nederland aanwezig is. “Eigenlijk zou elk plat dak in Nederland een tweede functie moeten krijgen,” vindt Den Hartog. “Je kunt er zonne-energiesystemen op plaatsen, om meer duurzame energie op te wekken, of je kunt er een luchtzuiverende dakbedekking op leggen om de in de lucht aanwezige stikstofoxiden onschadelijk te maken. Dat betekent in alle gevallen directe winst voor het milieu.”

De toplaag van Noxite bestaat uit natuursteenkorrels met een coating van titaniumdioxide. Deze werkt als katalysator om, met behulp van de zon, de schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in ongevaarlijke stoffen. Deze onschadelijke stoffen komen vervolgens via regen en wind in de grond terecht. De werking van deze toplaag is blijvend en het meest effectief in gebieden waar de uitstoot van stikstof hoog is. In gebieden met een lage uitstoot ligt bijvoorbeeld het plaatsen van zonne-energie systemen op platte daken meer voor de hand.

Uitstoot van een gemiddelde auto

100 m² van deze dakbedekking zuivert elk jaar de lucht van stikstofoxiden van een gemiddelde auto die 15.000 km per jaar rijdt. Als alle platte daken in Nederland voorzien zouden zijn van Noxite, dan kunnen zo’n 4,5 miljoen auto’s 15.000 km per jaar rijden, terwijl hun uitstoot wordt gezuiverd. Den Hartog: “Zet je deze cijfers af tegen de totale hoeveelheid stikstofoxiden die jaarlijks in Nederland wordt geproduceerd, dan zuiver je natuurlijk maar een klein deel en vooral in gebieden waar de stikstof uitstoot hoog is. Maar in combinatie met andere maat­regelen worden kleine beetjes snel een stuk groter.”

Wegenbouw

De toplaag wordt ook al (op bescheiden schaal) toegepast in de wegenbouw. “Voeg je deze natuursteenkorrels toe aan slijtlagen van het asfalt, dan compenseer je dus de uitstoot van het verkeer dat van de weg gebruik maakt. Het probleem pak je dan aan bij de bron. Pas enkele wegen zijn voorzien van deze luchtzuiverende toplaag, dat moeten er snel veel meer worden. We creëren daarmee weer vele kilometers luchtzuiverend oppervlak.”

Labels