Roofs 2020-02-54 Toepassingsmogelijkheden vloeibare dakbedekkingen steeds uitgebreider

Special dakbedekkingen

Een vloeibare afdichting wordt voornamelijk gebruikt voor het waterdicht inwerken van kritische details en het verrichten van kleine reparatiewerkzaamheden. Steeds vaker worden echter ook hele dakvlakken waterdicht gemaakt met behulp van een vloeibare dakbedekking.

Het waterdicht inwerken van kritische details is vaak nog een probleem, vanwege de lastige bereikbaarheid en de onmogelijkheid om op deze plekken met een brander te werken. Vaak wordt voor deze situaties gekozen voor een vloeibare dakbedekking. Toch zie je ook dat steeds vaker grotere oppervlakken in hun geheel waterdicht worden gemaakt met een vloeibaar systeem. Met name voor de afdichting van parkeerdaken of gebruiksdaken, het materiaal heeft immers als voordeel dat bij een eventuele lekkage het water zich niet tussen de waterafdichting en de ondergrond kan bewegen. Hierdoor is de lekkage doorgaans relatief eenvoudig te lokaliseren.

Er zijn diverse systemen op de markt, waarbij verschillende kunststoffen en harsen worden ingezet, afhankelijk van het type ondergrond. Mogelijk dient vooraf een primer te worden aangebracht. Ook het materiaal van de drager varieert. De producten dienen doorgaans te worden verwerkt bij een temperatuur van tenminste 5 °C en op een droge, schone ondergrond. Bij juiste verwerking heeft een vloeibare dakbedekking een levensduur die vergelijkbaar is met een ‘traditionele’ dakbedekking. De verwerking van de meeste vloeibare dakbedekkingen vereisen speciale (beschermende) werkkleding.

Gebruiksdaken

Een trend is dat het dak de afgelopen jaren veel extra functies gekregen: recreatie, parkeren, energiewinning, waterretentie, etc. Een goede waterdichte laag is daarbij van essentieel belang. De mogelijkheden van de diverse functies worden aangegeven aan de hand van een kleurensystematiek, namelijk: groen, blauw, geel en rood. Hieronder een kort overzicht.

Groene daken

Dit zijn daken met begroeiing. Afhankelijk van het soort beplanting en het gebruik, zijn er twee soorten te onderscheiden: extensieve en intensieve groendaken. Het dak is begaanbaar en kan ook gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Dit stelt dus extra (constructieve en functionele) eisen aan de ondergrond. Blauwe daken

Bij hevige regenval vangt een blauw dak het overtollige water op. Dat kan met een regentuin, maar ook met een speciaal krattensysteem onder de vegetatielaag waar het water wordt opgevangen. Blauwe daken voorkomen – in meer of mindere mate – piekbelasting van het riool. Daarnaast heeft regenwater een verkoelend effect, dit zorgt voor extra comfort in de onderliggende ruimte.

Gele daken

Op een geel dak, ook wel energiedak genoemd, wordt duurzame energie opgewekt in de vorm van warmte en/of stroom.

Rode daken

Rode daken zijn daken met uiteenlopende recreatieve doeleinden, zoals een terras, sportveld of zwembad: ideaal voor het efficiënt en effectief benutten van het leefoppervlak in een drukke stad.

Multifunctionele daken

Om het meeste uit het dak te halen, kunnen gekleurde functies gecombineerd worden. Dit kan een groen-blauw dak zijn, waarbij het groendak tevens een waterbergingsdak is. Maar ook een groen-rood dak is een mogelijkheid, waar een dakterras wordt gecreëerd tussen het groen.

Een multifunctioneel dak vraagt om een gedegen con­structie, perfecte afdichting en veiligheidsmaatregelen. Er is dan ook altijd een dakbedekking nodig, waarbij een volledig verkleefde methode wordt toegepast. Een mogelijkheid hiervoor is het dak afdichten op basis van vloeibare kunststoffen. Steeds vaker worden vloeibare kunststoffen gebruikt als alternatief voor de traditionele dakafdichting. Een belangrijk voordeel hiervan is dat brandgevaar wordt uitgesloten, omdat het zonder verhitting wordt aangebracht. Het materiaal is wortelwerend en omdat het compleet verkleefd wordt met de ondergrond, ontstaat een volledig naadloos oppervlak, inclusief randen en details. Het dak is hierdoor geheel waterdicht, ook op de moeilijk bereikbare plekken.

Met een kleurfinish is een esthetisch aantrekkelijk geheel te creëren en is het aan te passen aan de omgeving. Ook is het mogelijk de opbrengst van zonnepanelen te verbeteren door gebruik te maken van bepaalde kleurencombinaties, zoals wit en glasparels. Het gebruik van vloeibare kunststoffen draagt op deze manier bij aan zowel de duurzaamheid van gekleurde daken als aan de esthetische waarde.

Labels