Roofs 2020-06-57 Nederlandse daken groener en functioneler

Special multifunctionele daken

De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden op de Nederlandse daken. Het grauwgrijze beeld is tegenwoordig vervangen door een fris ogend maaiveld. Maar niet alleen het aanzien, ook de functie van de daken is enorm veranderd. Van waterberging tot tuinieren, om allerlei redenen worden daken meer en meer functioneel ingezet.

Groendaken

Heel simpel gezegd zijn groendaken daken met begroeiing. Er zijn twee soorten te onderscheiden: extensief en intensief. Extensieve groendaken zijn vooral begroeid met mossen, vetplanten, sedum, grassen en kruiden. Heel eenvoudig in onderhoud, maar niet beloopbaar of geschikt als gebruiksdak. Intensieve groendaken bestaan net als een gewone tuin uit o.a. grassen, bodembedekkers, groenten, hoge vaste planten en soms zelfs bomen. Door de ruime keuze aan beplanting valt een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren. Het dak is begaanbaar en kan ook gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.

Retentiedaken

Naast de ‘simpele’ groendaken is er nog een type dak dat we steeds meer tegenkomen, namelijk retentie­daken (ofwel groenblauwe daken). Dit type dak absorbeert enorm veel water en vervoert het volgens gestructureerd en vertraagd af naar het rioleringsstelsel. Het voordeel van een waterberging en -buffering op het dak is dat het riool hierdoor wordt ontlast. Overlopende riolen en ondergelopen straten worden hierdoor bij zware regenval zoveel mogelijk tegengegaan. De berging van het water vindt bij retentiedaken vaak plaats onder het sedum. Hierdoor is de waterberging niet zichtbaar en kijkt men uit op een mooi groendak.

Labels