Roofs 2020-07-38 Logistiek en veiligheid

Special Logistiek

Een goede logistieke organisatie is niet alleen van belang voor de kwaliteit en efficiëntie van de werkzaamheden, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers. In dit artikel een aantal aandachtspunten.

Als je het hebt over logistiek en veiligheid, zijn voor de dakdekker tijdens de dagelijkse werkzaamheden met name twee onderwerpen van belang. Het veilig vervoer van personen, materiaal en materieel – en vervolgens is de inrichting van een veilige werkplek ook in hoge mate een kwestie van logistieke organisatie.

Personenvervoer

Tot voor kort was het veilig vervoer van personen eenvoudigweg een kwestie van verkeersveiligheid. Sinds het corona­virus haar intrede deed, ligt dat wat gecompliceerder. Het protocol Samen Veilig Doorwerken stelt strenge regels aan het personenvervoer in de bouw. In Roofs april en mei hebben wij hier uitgebreid aandacht aan besteed. Het protocol is nog steeds van kracht. Het advies blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Als het niet anders kan, dan mag men met twee personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaat­regelen in acht worden genomen. Bij meer dan twee personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn.

Veilig vervoer van de gasfles

Alle materialen die op het dak moeten worden aangebracht, dienen zodanig te worden vervoerd, dat ze onbeschadigd op de bouwplaats aankomen. Dat spreekt vanzelf, maar is lang niet altijd het geval. Een nette, overzichtelijke laadruimte is een noodzakelijkheid. De laadruimte van de bestelauto is feitelijk een rijdend magazijn. Een goede inrichting van de bestelauto kan een hoop tijd, geld en ergernis schelen.

Voor veel dakdekkersbedrijven is het meest risicovolle dat zij vervoeren de gasfles. Het hoeft geen betoog dat het risico hiervan explosiegevaar is. Dit risico ontstaat als men te veel of verkeerd vervoert, of als de cilinder/afsluiter beschadigd is of als de gasfles om is gevallen. Ook kan resterend gas uit de slangen komen. Hierdoor kunnen gasdampen zich in de laadruimte ophopen.

Daarom is het van belang dat in, of in de nabijheid van, de bus niet wordt gerookt: niet tijdens het vervoer, maar zeker niet tijdens het laden en lossen. Personen en gasflessen moeten zich ook in een aparte ruimte bevinden, daarbij is het van belang dat de laadruimte waar de gasflessen zich bevinden goed wordt geventileerd. De gasflessen dienen rechtop te worden vervoerd, geborgd tegen het omvallen. Het kan zeker geen kwaad om voorafgaand aan het vervoer te controleren of de afsluiters gesloten zijn. De maximaal te vervoeren hoeveelheid gas is 333 kg, inclusief gewicht van de fles. Het gas moet (als er meer dan 333 kg wordt vervoerd) worden aangemerkt op de laadlijst. Als de laadlijst ontbreekt is dit beboetbaar door zowel de politie als Inspectie SZW.

Het loskoppelen van de slangen kan het beste in de open lucht plaatsvinden en niet in de bus zelf. Vervolgens is het vervoeren van de slang een aandachtspunt: als dat verkeerd gebeurt, kan de slang scheuren. De juiste methode is de slang eenvoudigweg op te rollen en aan een haak te hangen. Overigens mag een gasslang niet ouder dan twee jaar zijn (de productiedatum op de slang moet leesbaar zijn) en mag hij niet langer dan 10 meter zijn.

Ook het verticaal transport van gasflessen moet voorzichtig gebeuren. Een gasfles is niet geschikt om aan de kraag of middels een hijsband om de fles naar boven te worden getransporteerd. Gebruik hiervoor dus altijd ondersteunende maatregelen en een geschikte en goedgekeurde hijsbak. Eenmaal op het dak, mag men de gasfles niet onbeheerd achterlaten. Er mag nooit meer dan de daghoeveelheid gas op het dak aanwezig zijn en de dakeigenaar dient te worden geïnformeerd over de hoeveelheid gas op het dak. Ook is het van belang te bedenken dat de gasflessen niet in de brandende zon mogen worden geplaatst.

Veiligheidsvoorzieningen

Als het goed is, wordt aan de hand van een Risico Inventari­satie & Evaluatie (RI&E) bepaald op welke manier de dakwerkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Hiermee is dus vooraf duidelijk welke maatregelen moeten worden aangebracht. Het uitvoeren van een gedegen en complete Dak RI&E omvat de volgende werkzaamheden:

  • Bestaande bouw: het uitvoeren van een opname op locatie;
  • Nieuwbouw: beoordeling van het bestek en de ontwerptekeningen.

Tijdens de inventarisatie wordt vastgelegd:

  • Risico’s waaraan personen worden blootgesteld;
  • Type kortdurende werkzaamheden;
  • Frequentie van deze werkzaamheden;
  • Het evalueren van de risico’s en bepalen van beheers­maatregelen conform de Arbeidshygiënische strategie;
  • Het rapporteren van bevindingen en maatregelen;
  • Het opstellen van een dakveiligheidsplan (digitale ontwerptekening op schaal).

Veilig vervoer en een veilige werkpraktijk beginnen met het bewustzijn van de risico’s en het vooraf nadenken over hoe deze risico’s het hoofd te bieden. Veiligheid begint bij een goede logistieke organisatie.

Labels