Roofs 2020-07-68 De jeugd heeft de toekomst

Stichting Duza opgericht

Onlangs is Stichting Duza opgericht, met als missie kinderen (4-12 jaar) kennis te laten maken met de verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. Roofs sprak met initiatiefnemer Marc Rotmans.

De dakenbranche kent Marc Rotmans wellicht via zijn adviesbureau MHR Advies in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is oudvoorzitter van de Stichting Roof Update en treedt op als ‘Groendakcoach’. Dit voorjaar richtte hij de Stichting Duza op, waarmee een onderwijspakket (op spelende wijze) op het gebied van duurzaamheid wordt geboden.

Rotmans: “Duurzaamheid is een bijzonder breed onderwerp en omvat onderwerpen als recycling, energiebesparing, energieopwekking, milieuvriendelijkheid, biodiversiteit, etc. Het is belangrijk dat de kennis en het bewustzijn hierover verder wordt vergroot en uiteindelijk gemeengoed wordt. Daarbij moet worden begonnen met de jongste generatie: de jeugd heeft de toekomst. Als het bewustzijn van de generaties die na ons komen op dit gebied wordt vergroot, kunnen veel initiatieven die nu in de startblokken staan op een goede manier worden voortgezet. Daartoe zetten wij ons in, in eerste instantie op nationaal niveau, maar we willen ook de samenwerking aangaan met vergelijkbare organisaties in het buitenland.”

Duurzame Doelen

De stichting zoekt de samenwerking met zowel de scholen als de markt. “We richten ons op de jeugd, met als doel dat over 17 jaar, in het jaar 2037, alle kinderen en volwassenen tot de leeftijd van 29 bekend zijn met duurzaamheid en hun kennis kunnen overdragen aan de volgende generatie. Het gaat er dus om de kennis wijd te verspreiden zodat de jeugd die nu opgroeit kennismaakt met de verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid en erover nadenkt. De missie is volbracht als de thema’s algemeen bekend zijn en worden overgedragen op de volgende generatie.”

“De Sustainable Development Goals (SVG’s) zijn hierin leidend. Dit zijn 17 doelen op het gebied van duurzaamheid die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd. Elk jaar omarmt Stichting Duza één van deze werelddoelen en pre­senteert het de behaalde resultaten van de projecten op de website.

Dit jaar, 2020, zal speciale aandacht uitgaan naar het onderwerp ‘armoede’. Het doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te bannen, wij richten ons dit jaar met name op armoede in (jonge) gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. In de tweede helft van dit jaar zullen wij diverse activiteiten op dit gebied ondernemen.”

DuzaDorp

“In de voorlichting en educatie ontbreekt naar mijn mening vaak nog het plezier,” aldus Rotmans. “Wij willen de verschillende onderwerpen op een leuke en vrolijke manier onder de aandacht brengen. Daarom hebben wij een ‘dorp’ in het leven geroepen, DuzaDorp, dat wordt bevolkt door allerlei figuren die met duurzaamheid te maken hebben. Op dit moment zijn dat o.a. Semmy Sedum, Zoë Zonnepaneeltje, de Recycle Broertjes, Isa Isolatie en Bas Boom. Het aantal bewoners kan in de toekomst natuurlijk ontzettend worden uitgebreid. Zelf denk ik vooral aan het Smurfendorp, waarbij in elk verhaal een andere Smurf de hoofdrol speelde.”

Er zijn via de website van de stichting kleurplaten van deze figuren te downloaden. De figuren zullen later dus een rol gaan spelen in verschillende verhalen rond duurzaamheid. Rotmans: “Die verhalen zijn er nog niet: in het nieuwe schooljaar worden alle basisschoolkinderen in Nederland gevraagd om een eerste verhaal over DuzaDorp te tekenen, te schrijven of een ander kunstwerk over DuzaDorp te maken. Dit in de vorm van een wedstrijd, onder het motto: ‘wij hebben de bewoners bedacht, we vragen de kinderen om de verhalen’. Elke klas die meedoet maakt kans op een klassenfeest, kaartjes voor voorstellingen of een groendak voor de school.”


Stichting Duza

De stichting is nog op zoek naar partners en vrijwilligers om te helpen de doelstellingen te verwezenlijken. Dit kan via een partnership, sponsoring, donateurschap of vrijwilligerswerk. Bij interesse hiertoe kan contact worden opgenomen via info@duzadorp.nl

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikke­lingsagenda voor 2015-2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.

De doelen zijn:

 • Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 • Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • Gezondheidszorg voor iedereen
 • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 • Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 • Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 • Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 • Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Duurzame consumptie en productie
 • Aanpak klimaatverandering
 • Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 • Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 • Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 • Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Labels