Roofs 2020-08-48 Biokeerwand bevordert biodiversiteit

Special duurzaamheid

Door een cross-sectorale samenwerking tussen Bosch Beton, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en ecoloog BTL Advies, onder regie van MVO Nederland, is een zogeheten ‘biokeerwand’ ontwikkeld, die zorgt voor optimale oplossingen vanuit verschillende expertises. Een ontwikkeling, die wellicht ook interessant is voor toepassing op daken.

MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, heeft samen met bedrijven uit verschillende sectoren een biokeerwand ontwikkeld. Deze wand, die dient als vervanging van een grondwal, biedt volop mogelijkheden voor planten en insecten om op te leven. Daarmee stimuleert de wand – in tegenstelling tot vele andere betonnen wanden – de snel teruglopende biodiversiteit in Nederland. Het idee is ontstaan in het netwerk Beton van MVO Nederland. Dankzij de cross-sectorale samenwerking met Bosch Beton, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en ecoloog BTL Advies is in het bouwproces vanaf de start gewerkt vanuit verschillende expertises en konden de partijen tot een optimaal product komen. Er zijn twee twaalf meter lange biokeerwanden te vinden in Voorthuizen.

Gaten

Uniek aan de betonwand is dat hij gaten bevat, waarin beplanting en insectenhotels zijn aangebracht. Hierdoor absorbeert de wand enerzijds CO2 en stimuleert het dankzij specifieke planten de groei van de insectenpopulatie. De insectenhotels zijn bovendien eenvoudig te vervangen doordat het losse, houten buizen zijn. Verder is de wand geproduceerd van diverse hoogwaardige grondstoffen, die mede zijn gekozen op hun herbruikbaarheid na afbreken van de wand. Hierdoor is de wand volledig circulair. In 2020 wordt op twee momenten gemeten of de wand daadwerkelijk bijgedragen heeft aan de biodiversiteit.

“De biodiversiteit in Nederland neemt snel af. En dat heeft een enorme invloed op het natuurlijk kapitaal dat we als mens en economie nodig hebben. De effecten zien we dagelijks – van stikstofproblematiek tot extreme weersomstandigheden. De biokeerwand laat zien dat het heel goed mogelijk is om, zelfs in een betonnen keerwand, rekening te houden met de natuur. Dankzij de cross-sectorale samen­werking konden we bovendien vanaf de start gebruikmaken van ieders expertise, wat essentieel is voor het succes van een dergelijk product,” zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Het biokeerwandproject is onderdeel van het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal, waarin MVO Nederland met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan het bedrijfsleven bewust te maken van de urgentie van natuurlijk kapitaal, onder meer door samen­werkingen aan te gaan. De biokeerwand is te vinden op het agrarisch terrein van de familie Braam in Voorthuizen. Dit terrein van twee hectare groot wordt de komende tijd grotendeels omgezet in een ecologisch natuurgebied.

Toepassing op daken

Op daken kunnen betonkeerwanden als scheidingswand gebruikt worden (denk aan een dak als dat van Circl in Amsterdam) of om verschillende hoogtes te creëren in een daktuin. De randen van een dak kunnen van beton zijn, met deze gaten waar planten in groeien en het dak zelf wordt opgevuld met aarde waar een tweede maaiveld van te maken is. Wel zal dan opnieuw onderzocht moeten worden welke planten geschikt zijn voor daken.

Labels