Roofs 2020-08-54 Vierlaags groensysteem voert water vertraagd van het dak

Special Duurzaamheid

Door klimaatverandering neemt het aantal hevige regenbuien steeds vaker toe. Dit heeft als gevolg dat er binnen stedelijk gebied veel schade ontstaat door wateroverlast. In samenwerking met andere internationale partners heeft Sempergreen een nieuw en innovatief groendakconcept ontwikkeld. Het Detentiedak levert een belangrijke bijdrage aan watervraagstukken binnen stedelijk gebied.

Deze klimaatadaptieve dakoplossing kan toegepast worden naast de bestaande ondergrondse oplossingen, zoals wadi’s, infiltratiekratten of een watertank. Investeren in bovengrondse en dus zichtbare oplossingen levert niet alleen meer bewust­zijn op, maar biedt ook extra voordelen. Groene daken dragen bij aan een verlaging van de omgevingstemperatuur, hebben een warmteregulerende werking in het gebouw, stimuleren de biodiversiteit en verlengen de levensduur van de dakbedekking. Bovendien levert een groendak een financiële meerwaarde aan een gebouw.

Vier lagen

Het Detentiedak is een lichtgewicht groendaksysteem en bestaat uit vier lagen. Elke laag heeft een eigen werking en elke laag draagt ertoe bij dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Door de opbouw is het dak zelfs in verzadigde toestand in staat het regenwater tijdelijk vast te houden en vertraagd af te voeren. Het verzadigd gewicht is ca 90 kg/m². Het systeem is eenvoudig te installeren en kan toegepast worden op dakhellingen van 0 tot 5 graden.

Sempergreen® Sedummixmat (EVAPOTRANSPIRATION)

De Sempergreen® Sedummixmat is goed in staat water op te slaan in het blad van de Sedumplanten. De direct groene Sedummatten houden ook lateraal water vast in het dichte gebladerte, een nabootsing van de natuur. Tijdens regenbuien wordt het water als het ware ‘ingesloten’ in het blad en heeft het tijd om in de grond te sijpelen. Door middel van evapotranspiratie wordt het overtollige water afgegeven aan de lucht. Sedum heeft een groot aanpassingsvermogen, waardoor het kan overleven onder zeer diverse (extreme) weersomstandigheden, zowel heet als koud, nat als droog. De tien tot twaalf verschillende Sedumplanten groeien op een kokosvezelmat in een speciaal ontwikkeld substraat.

Urbanscape® Green Roll (SPONGE)

Dit is een waterabsorberende tussenlaag, die tevens dient als groeilaag voor de vegetatiemat. Door haar grote water­absorberende capaciteit functioneert deze laag als een ultra-spons. Dankzij de capillaire werking verspreidt het opgevangen regenwater zich eerst horizontaal over de laag, voordat het water wordt afgegeven aan de onderliggende laag. Hierdoor wordt de mate van waterretentie en evapotranspiratie verhoogd. Een andere eigenschap is het ver­mogen om fijnstofdeeltjes uit het water te filteren.

Bergingslaag HC40 (STORE)

De bergingslaag dient als tijdelijke waterkolom in geval van hevige regenbuien. Deze laag bestaat uit massieve buisjes met een kleine diameter, die verticaal georiënteerd aan elkaar gesmolten zijn. Deze honingraatstructuur bestaat bijna volledig uit macroporiën (> 90% lege ruimte). De horizontale waterstroom is verwaarloosbaar. Dit is vooral cruciaal voor daken met een hellingshoek tot 5 graden. Door de samenwerking met de onderliggende Detentielaag T5 kan het water tijdelijk worden opgeslagen in deze laag.

Detentielaag T5 (SLOW)

De gepatenteerde Detentielaag T5 is de onderste laag in de opbouw en is de vertragende factor in het geheel. Het is een driedimensionale laag, gemaakt van duurzaam gerecycled polyester, waarin duizenden draden machinaal naast elkaar zijn gestikt. Deze stiksels zorgen voor frictie, waardoor de waterkolom wordt opgestuwd naar de bovenliggende bergingslaag HC40. Hierdoor vertraagt het de afvoer van overtollig regenwater tot wel 24 uur.

Waterparagraaf

Het Detentiedak is hiermee een stormwatertool, waarbij opti­maal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimte op een project. Het riool wordt gedurende piekbuien of meerdaagse stormen ontlast en worden overstromingen en wateroverlast voorkomen. Dankzij deze eigenschappen kan een project voldoen aan de eisen en wensen van gemeente en waterschap binnen de Waterparagraaf.

De werkzaamheid van het Detentiedak is uitvoerig getest. Diverse internationale partners, waaronder Sempergreen, staan aan de basis van de ontwikkeling van het concept. In samenwerking met onafhankelijke onderzoekers hebben zij in het onderzoekslaboratorium van Green Roof Diagnostics in de Verenigde Staten jarenlang onderzoek uitgevoerd naar de optimale groendakopbouw ten aanzien van het vertraagd afvoeren van regenwater. Met behulp van een simulator zijn in het laboratorium hevige regenbuien nagebootst om de prestaties van tientallen groendakopbouwen te meten in waterverzadigde toestand.

Project-specifieke waterberekening

Voor de lancering van het Detentiedak is een nieuwe website ontwikkeld. Op deze website kunnen architecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars of overheden een waterbereke­ning op projectniveau voor projecten van 200m² of meer aanvragen. De uitkomst van deze waterberekening kan exact aantonen wat het systeem kan opleveren binnen een project. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de installatie-instructies zorgvuldig worden gevolgd. Deze instructies worden aangeleverd op projectspecifiek niveau.

Labels