Roofs 2020-08-60 Nieuwslijn special Duurzaamheid

Regionale energiestrategie goed uit de startblokken

De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem: aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting  de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.

Met de Regionale Energie Strategieën (RES) is gekozen voor een bottom-up aanpak en een grote rol voor de lokale politiek. “De concept-RES’en zijn goed uit de startblokken,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “De regio’s hebben met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel een serieus plan gemaakt met veel potentie. Het gaat er nu om die potentie te realiseren: van praten over wat er kan, naar praten over wat er komt.“ Om dat goed te kunnen doen, zijn de volgende zaken van belang:

Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om daarmee door te gaan. Per 1 oktober moeten de concept-RES’en klaar zijn en in juni 2021 de RES’en 1.0. In augustus volgt een eerste analyse van de plannen door PBL. Er is dus nog voldoende tijd en extra informatie om te zorgen dat er straks balans is tussen draagvlak en ruimtelijke inpassing en betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

IsoBouw introduceert dakelementen met geïntegreerde nestkasten

Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit niet achteruitgaan bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dieren en planten moeten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van vervangende nestkasten. Op aanvraag kan IsoBouw haar dakelementen voorzien van een Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig aangebracht in de isolatiekern aan de gootzijde. Zo kan men zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.

Om ervoor te zorgen dat de nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, specialist op het gebied van mitigatie. De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toegevoegd worden bij SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek.

WNR renoveert woonlastenneutraal en garandeert laag energieverbruik

WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren samenwerken in kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen 100% betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten. Hiervoor gecertificeerde bouwteams voeren de duurzame renovaties uit op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud.

Stichting WNR bouwt sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit eigen ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar. Tot 2050 moeten zeven miljoen woningen in Nederland gerenoveerd worden naar een comfortabele woning zonder aardgas. Appartementen, galerijflats, rijwoningen en vrijstaanders, huur en koop. WNR zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra investering voor de bewoner indien deze - en de vereniging van eigenaren - het huishoudboekje op orde heeft. Dankzij nauwkeurig vooraf doorgerekende resultaten kan een optimaal geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren. Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering. Dit is het fundament van het WNR-model.

Steden moeten veerkracht opbouwen tegenover hittegolven

We moeten meer doen om onze steden voor te bereiden en aan te passen aan de toekomst, zo concludeert Sweco in haar laatste Urban Insight-rapport. Extreme hitte zal in de toekomst toenemen in intensiteit, frequentie en duur. De effecten van deze en andere klimaatveranderingen worden steeds tastbaarder in onze snelgroeiende, dichtbevolkte steden. Ondertussen wordt de Europese bevolking steeds ouder. Daarom moeten we nu in onze steden de nodige maatregelen nemen en beheren om de meest kwetsbare groepen te beschermen.

“In de toekomst zullen er wereldwijd wellicht meer pandemieën woekeren. Wat we in dergelijke periodes nodig hebben, is bijna precies hetzelfde als wat we nodig hebben in hitteperiodes. We hebben toegang nodig tot ruime groene en blauwe gebieden in onze buurt waar we veilig kunnen wandelen, spelen, rennen, fietsen en sporten: plaatsen waar we toch nog de nodige fysieke afstand kunnen respecteren en tegelijk ons mentale en fysieke welzijn kunnen bevorderen,” aldus Enrico Moens, Senior Expert Climate Change Adaptation bij Sweco.

Er zijn tegenwoordig steeds meer technologieën beschikbaar om de dreiging van extreme hitte te beheersen. Een meer passief ontwerp voor gebouwen en dynamische thermoregulatie van gebouwen door beschaduwing van de gebouwschil zijn goede voorbeelden. Betere en innovatieve ruimtelijke ordeningstechnieken voor het integreren van stedelijke veerkracht in plannen en projecten zijn ook positieve voorbeelden. Sociale oplossingen, zoals gedragsverandering en het creëren van efficiënte communicatienetwerken zijn tevens van vitaal belang.

Vijf miljard euro voor SDE++

Eind september kunnen bedrijven zich voor het eerst inschrijven voor de stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is onlangs uitgebreid. Met de nadruk op energietransitie krijgen ook CO2-besparende technologieën financiële ondersteuning zoals CO2-afvang en opslag, de inzet van elektrische boilers en de benutting van industriële restwarmte.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat volgt de aanbevelingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de vergoedingen voor klimaatneutrale energietechnologie. In totaal reserveert hij daarvoor een bedrag van vijf miljard euro. Dat bedrag is zowel bestemd voor projecten die onder de huidige SDE+ regeling vallen als de nieuwe categorieën. Wie denkt dat zijn project een kans maakt op vergoeding kan zich vanaf 29 september aanmelden. Na 22 oktober zal het ministerie de ingediende projecten beoordelen.

AZEB lanceert e-learning met alle kennis voor een betaalbare BENG

Een betaalbare BENG ontwikkelen met behulp van e-learning. Dat kunnen opdrachtgevers en professionals in de bouw- en installatiesector met AZEB Learn. Dit nieuwe online platform bundelt de kennis en tools in een stapsgewijze structuur die het realiseren van een BENG vereenvoudigt en betaalbaar maakt.
Geïnteresseerden kunnen nu starten met de eerste gratis cursus in de Engelse taal die de AZEB-routekaart, bijbehorende hulpmiddelen en aanvullende kennis behandelt. AZEB Learn is een belangrijk resultaat van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), in Nederland uitgevoerd door DNA in de Bouw.

Licht hout bespaart op transportkosten en vermindert gedoe op de bouwplaats

De stedelijke infrastructuur van de wereld zal de komende decennia een grote transformatie ondergaan. Lichtere bouwmaterialen, zoals houten elementen, zijn goedkoper en energie­zuiniger om te vervoeren en te verwerken op de bouwplaats. Met technische houtproducten zoals Kerto LVL (gelamineerd fineerhout) kan de bouw­sector sneller, lichter en groener bouwen.
Het gebruik van lichte houten elementen in de bouw heeft vele voordelen - van efficiëntere en kosten­effectievere logistiek tot flexibele hantering van ­materialen, wat allemaal zorgt voor minder afval.

Labels