Roofs 2020-10-40 Waar is het dak wel/niet voor geschikt?

Special Dakonderhoud

Dakonderhoud verlengt de levensduur van het dak. Dikwijls is bij oplevering van het dak nog niet helder hoe het dakonderhoud wordt georganiseerd. Dit is het moment waarop het dakbedekkingsbedrijf zijn onderhoudskwaliteiten kan bewijzen. Over dit onderwerp interviewde Roofs André van den Engel, adjunct-directeur en hoofd Technische Zaken van branchevereniging VEBIDAK.

Om de elektriciteitsopbrengst te maximaliseren, wordt het dak soms helemaal vol gelegd met panelen. Een dergelijk dak is helaas niet meer te onderhouden volgens de geldende regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte.

“Het verschilt per situatie hoe vaak en welk type onderhoud nodig is voor het dak,” begint Van den Engel het gesprek. “De waterhuishouding van het dak moet in aanmerking worden genomen, met name het afschot, en ook spelen de omgevingsfactoren een belangrijke rol: staan er hoge bomen in de buurt, is er veel vervuiling mogelijk? Als je het over preventief en reinigend onderhoud hebt, komen de werkzaamheden vaak op hetzelfde neer, maar het is niet ­verstandig om te veel een standaard benadering te kiezen. Een situatie met plaatselijk onvoldoende afschot kan accep­tabel zijn, als er frequent periodiek reinigend onderhoud wordt uitgevoerd.“

Waarschuwingsplicht

Van den Engel: “Het is raadzaam om bij oplevering goed vast te leggen onder welke voorwaarden de dakbedekking de levensduurverwachting kan bereiken. Voor VvE’s en parti­culieren geven de Algemene Consumentenvoorwaarden duidelijkheid. Deze voorwaarden zijn bindend voor VEBIDAK-dakbedekkingsbedrijven en ze zijn overeengekomen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Het betreft een document, waarin de verplichtingen van de opdrachtgever én de opdrachtnemer zijn vastgelegd.”

“Sowieso geldt er altijd een waarschuwingsplicht. Van professionele opdrachtgevers mag wel enige kennis van het dak worden verwacht, maar van particuliere opdrachtgevers kun je dit niet verwachten. Consumenten hebben een grotere rechtsbescherming. Daarom is het de plicht van een dak­bedekkingsbedrijf om te waarschuwen als bijvoorbeeld de ondergrond niet geschikt is voor de opstelling van zonne­panelen. Van professionele opdrachtgevers mag dus daarentegen een zekere deskundigheid worden verwacht. Hoe vaak horen wij niet dat een dakdekker voor onderhoud op ‘zijn’ dak aankomt en tot zijn verbazing ziet dat er zonne­panelen op het dak zijn geplaatst! De opdrachtgever had zijn dakdekker moeten raadplegen, maar in veel gevallen is de opdrachtgever zich hiervan niet bewust. Daarom is het raadzaam om bij de oplevering van het dak (en natuurlijk liefst al in het offertestadium) aan te geven waar het dak wel en niet voor geschikt is. Ook de consequenties voor het dakonderhoud horen daarbij.”

Van den Engel: “Het is van belang om duidelijk te zijn welke werkzaamheden wél en welke werkzaamheden niet onder het onderhoudscontract vallen. Het voorspellen van de ­resterende levensduur van een bestaande dakbedekking is soms best lastig. Dat gebeurt voornamelijk op basis van ervaring. Iedereen kan reinigend onderhoud uitvoeren, maar het inspectieve gedeelte is toch echt specialistisch werk. Welke zichtbare tekortkomingen leiden binnen afzienbare tijd tot problemen? Kleine reparaties vallen vaak onder het onderhoudscontract, maar dan moet wel eenduidig worden omschreven wat een kleine reparatie is. Een overlap herstellen is een kleine reparatie, maar als alle naden open liggen, is dat een ander verhaal.”

“Vervolgens moet in het onderhoudscontract worden aange­geven welke omstandigheden het contract ongeldig maken. Het nadien plaatsen van zonnepanelen kan zo’n omstandig­heid zijn. Dat geldt ook voor onveilige situaties op het dak die daardoor zijn ontstaan. Een bekend voorbeeld is de plaatsing van zonnepanelen tot aan de dakrand. Om de elektriciteitsopbrengst te maximaliseren, wordt het dak soms helemaal vol gelegd met panelen. Een dergelijk dak is helaas niet meer te onderhouden volgens de geldende regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte. Dan heeft de plaatsing van de zonnepanelen dus tot gevolg dat de dakdekker niet meer veilig zijn werk kan doen en moet het onderhoudscontract op dit punt worden aangepast.”

Geschillencommissie

Een dreigend conflict kan gemakkelijk escaleren. Daarom heeft VEBIDAK zich lang geleden aangesloten bij de Geschillencommissie, waarmee voor VvE’s en particulieren een langdurige, kostbare en soms een teleurstellende uitslag via de reguliere rechtspraak kan worden voorkomen. Van den Engel geeft aan dat het aantal gevallen dat door de Geschillencommissie wordt behandeld op jaarbasis zeer beperkt is. “Voor onze leden is de Geschillencommissie vooral een middel om aan de opdrachtgever te laten zien dat ze een betrouwbare partij zijn: mocht er een conflict ontstaan, dan buigt een onafhankelijke commissie zich over het vraagstuk. Maar voordat het zover is, kan VEBIDAK worden ingezet als mediator voor partijen in een conflictsituatie, waarmee doorgaans al vele zaken worden opgelost voordat ze überhaupt bij de Geschillencommissie terechtkomen. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend: toch kan men daarna alsnog besluiten de zaak naar de rechter te brengen. Maar die zal het technisch-inhoudelijke werk niet overdoen. Dat betreft dan een zogeheten ‘marginale toetsing’: het is dus maar de vraag in hoeverre dat zin heeft.”

“Uiteindelijk komt het neer op het maken van goede, eenduidige afspraken,” besluit Van den Engel. “Als die vooraf goed worden doorgesproken en vastgelegd, dan biedt ook de onderhoudsfase het dakbedekkingsbedrijf de kans om zich bij zijn opdrachtgever te onderscheiden.”