Roofs 2020-11-41 Bedrijven moeten leren van ongevallen

Special Veilig en gezond werken

De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeids­ongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe inter­venties inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Zo kan van werkgevers gevraagd worden om zelf de toedracht in kaart te brengen en een verbeterplan op te stellen. De nieuwe aanpak geldt alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen.

Het aantal arbeidsongevallen neemt al jaren toe (zie kader). De Inspectie SZW wil dat de veiligheid in bedrijven verbetert en dat daarmee het aantal arbeidsongevallen daalt. De afgelopen tijd heeft de Inspectie SZW, mede op verzoek van de Tweede Kamer, onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden bij de afhandeling van ongevalsonderzoek. Onder bepaalde voorwaarden wil de Inspectie bedrijven die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval aan de slag laten gaan met verbeteringen. Bijvoorbeeld door het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het arbeidsongeval, hoe dat voorkomen kon worden en hoe ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt.

De verbeterpunten die daaruit voortkomen, moet de werk­gever in orde maken. Dat kost bedrijven tijd, maar het levert ze ook wat op: meer veiligheid in het bedrijf en bij een goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete op. De Inspectie SZW bekijkt het onderzoek dat een bedrijf uitvoert en beoordeelt of het verbeterplan effectief is. Ook kan een inspecteur besluiten de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. De werkgever moet dan aan de slag met de verbeterpunten die hieruit voortvloeien. Bedrijven kunnen alsnog een sanctie krijgen als bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt.

Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de nieuwe interventies effectief zijn zowel bij het aanpakken van de directe oorzaak van het arbeidsongeval als de achterliggende factoren. De nieuwe aanpak geldt voorlopig alleen voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. Ongevallen waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakt of waarbij iemand is overleden, worden op de reguliere wijze onderzocht door de Inspectie SZW. Wanneer uit onderzoek blijkt dat wetgeving is overtreden, kan dat zoals gebruikelijk leiden tot een bestuurlijke boete of een strafrechtelijk vervolg.


Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen, vier procent meer dan in 2018 en ruim 22 procent meer dan in 2015, toen 3.651 meldingen over ernstige ongevallen binnenkwamen. Afgezet naar werknemersaantallen vielen in 2019 de meeste slacht­offers van ernstige arbeidsongevallen in de sector bouw, met 116 slachtoffers per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de sector afvalbeheer met gemiddeld 105 slachtoffers per 100.000 banen van werknemers. Dit is veel meer dan het gemiddelde van 24 slachtoffers per 100.000 banen over alle sectoren in 2019. Op de website van Inspectie SZW is de Monitor Arbeidsongevallen te downloaden. Daarin staan de belangrijkste cijfers en trends in de gemelde en onderzochte ongevallen en klachten over de periode 2015 t/m 2019. Met behulp van de uit­gebreide bijlagetabellen kan in meer detail worden gekeken naar de achtergrondkenmerken van slachtoffers en werkgevers betrokken bij de onder­zochte arbeidsongevallen.

Labels