Roofs 2020-12-18 Nieuwe ontwikkelingen uitvoeringssystemen: EPDM en inductietechniek

Erik eN De Anderen

Vroeger gingen wij naar een beurs om kennis te maken met de nieuwe producten van een producent. Daar werd de uitvoering vaak in demonstraties getoond. Dat is niet meer: beurzen zijn alleen nog maar online en demon­straties worden gegeven via Teams en Zoom. Ook YouTube staat tegenwoordig vol met uitvoeringsfilmpjes. Een heel enkele keer komt het nog voor dat een volledige demonstratie gebeurt via een heuse dakrenovatie ter plekke.

Erik Steegman Directeur NDA

Zo ook op een mooie herfstdag in oktober in het midden van het land. Een dak moest gerenoveerd worden met een EPDM (Hertalan) prefab membraan en vastgezet met een inductietechniek. Wij waren op uitnodiging vanuit DIAC (Onafhankelijk Dakadvies) aanwezig om in de praktijk kennis te maken met deze techniek die vanuit de magnetron bekender is dan op het dak.

Binnen de EPDM-branche is het zoeken naar snelle ver­werkingstechnieken al heel lang een gegeven. De oorspronke­lijke voordelen van snellere verwerking van prefab membranen met in de fabriek geproduceerde gevulkaniseerde lasverbindingen geven de verwerker een voorsprong in tijd. De wat hogere investering in materiaalkosten wordt zo in een duurzaam prefab EPDM (rubber) variant gecompenseerd door een snelle verwerking. Jarenlang waren de naadverbindingen met lijm en kitverbinding, die als laatste op de bouwplaats werden gemaakt, een punt van discussie. Daar konden vanuit een niet-kundige verwerking en weersgevoelige omstandigheden nog weleens fouten ontstaan. Met de huidige standaard technieken geven de EPDM-fabrikanten hun garantie af in geteste en Komo-gecertifi­ceerde oplossingen en zetten de techneuten van de producent zich dagelijks in om een goede naadverbindingen op het werk door de erkende dakspecialist te laten maken.

Onderscheidend vakmanschap

De details vergen deskundigheid en ook een zeker geduld van de vakman in kunststoffen om deze goed uit te voeren. Dat geldt overigens voor veel materialen die uitvoeringsscheiding aangeven tussen kunststof- of bitumenverwerking. Met de combinatie van prefab membraantechnieken voor een snelle verwerking en een inductietechniek voor een mechanische bevestigd systeem, zonder het perforeren van het EPDM prefab membraan, is een verwerking vanuit duidelijk onderscheidend vakmanschap ontstaan. Daar waar vroeger alleen een ballastsysteem aan te bevelen was binnen de EPDM membraan sector, is ogenschijnlijk nu een goed en getest mechanisch bevestigd systeem ontwikkeld dat door de grotere EPDM-producenten is omarmd.

Er zijn nog steeds kritische opmerkingen te plaatsen bij de controlemogelijkheden van deze bevestigingssystemen, net zoals er al jaren discussie is over de extra controlepunten van volledig verkleefde, geïsoleerde bitumineuze daksystemen of systemen als het met klittenband bevestigen van gecacheerde bitumen of kunststof dakbedekkingssystemen. Duidelijke verwerkingsvoorschriften ook de onmogelijkheden van deze systemen worden aangegeven blijven noodzaak.

Inductiesysteem

Hoe wordt het inductiesysteem verwerkt? Op een droge, vlakke en drukvaste ondergrond worden in een van te voren bepaald verband (op basis van windberekening en verwerkingsvoorschrift fabrikant) de inductieplaatjes met schroeven in de ondergrond vastgezet. De vlakheid van de ondergrond is hier een punt van aandacht. De plaatjes mogen niet met geweld in de ondergrond gedraaid worden, dat kan leiden tot onvoldoende contact tussen de EPDM-laag en het plaatje. De ondergrond dient stofvrij n droog te zijn. Isolatiematerialen met een stoffige structuur worden ontraden, de voorkeur gaat uit naar een fabrieksmatig opgebrachte stofvrije scheidingslaag. Hierna kan men het membraan uitrollen en plooivrij aanbrengen, waarbij een inductieapparaat voor de kimfixatie aan de rand gebruikt kan worden. Dit inductieapparaat is ergonomisch uitgevoerd zodat de monteur staand kan werken. De inductie zorgt met warmte dat er hechting ontstaat, tijdens het afkoelen van het plaatje zorgen magneten voor een permanente druk tussen het EPDM en het plaatje.

Opleiding vakmensen een must

Een goed opgeleide EPDM-kunststofploeg is noodzakelijk om met het inductiesysteem tot een duurzaam resultaat te bereiken. Geselecteerde ploegen zijn duidelijk een pre! Wij zijn vanuit DIAC Onafhankelijk Dakadvies positief over de getoonde snelle EPDM-renovatie en het gebruikte inductiesysteem waarmee zeker in de woningbouw en ook in de prefab bouw duurzame daken gemaakt kunnen worden. De zeer vakkundige montage door de mensen van Hertalan, onderdeel van CCM uit Kampen, hebben alvast het goede voorbeeld gegeven.

Labels