Roofs 2021-01-21 Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Veilig en gezond werken

Veilig werken is vooral op hoogte van groot belang. Vallen loopt immers vaak niet goed af. Ik moet dan altijd denken aan die werk­nemer uit Lommel (België) die op 11 januari 2017 in de Schoolstraat in Hasselt van het dak viel.

Adri Frijters

De woning werd verduurzaamd, de man was bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Er was dakrandbeveiliging geplaatst, zo te zien niet langs de gehele dakrand. De man leek geluk te hebben, hij viel op de plek waar wel randbeveiliging stond. Helaas was de randbeveiliging afgesteund in de mastgoot. Zoals we weten mogen we aan de meeste goten geen constructieve eigenschappen toedichten, zeker niet aan een mastgoot. Het gevolg is dat de leuning het begaf waardoor de man op de straat viel. In het ziekenhuis is hij overleden.

Opletten is, in combinatie met niet volledig werkende veiligheid, een veel gehoorde maatregel. Wat we daarmee vragen, is dat de vakman zijn aandacht vooral moet richten op zijn veiligheid en niet op zijn werk. We rekenen hem echter af op de kwaliteit van zijn werk en niet of hij veilig heeft gewerkt. Bovendien kan ook de vakman niet multitasken. We stellen dus een maatregel voor die lastig uit te voeren is.

Ik verwonder me regelmatig over het gemak waarmee dit type in de goot geplaatste beveiliging wordt gebruikt. De draagkracht van de goot is hoogstwaarschijnlijk niet onderzocht en op het eerste gezicht al twijfelachtig. De goot is mogelijk alleen geschikt om het gewicht van het regenwater te dragen. Een leuning kun je dus vergeten.

De leuningsystemen zijn gecertificeerd, daar is niks mis mee. Dat geldt echter voor de constructie van het systeem. Als gebruiker moet je je afvragen of het systeem voldoet in de gebruikssituatie, aangebracht in het werk. Dat geldt niet alleen voor leuningen maar ook voor ankers. Het anker zal gerust sterk genoeg zijn, maar hoe zit het vast aan de onderliggende constructie?

Effectieve leuningen zijn te plaatsen op het dak, maar er zijn ook systemen die tegen de gevel kunnen worden geplaatst. Een voorbeeld is de MTB van Altrex. Maar ook hierbij geldt dat deze in alle gevallen getest moet zijn in de gebruiks­situatie. Vraag dus om een attest, waaruit blijkt dat het systeem in de gebruikssituatie voldoet.

Labels