Roofs 2021-02-14 Renovatie dakterras op 3500 m hoogte

project

Een dakterras renoveren op bijna drieënhalve kilometer boven de zeespiegel gebeurt niet veel. Het Zwitserse dakbedrijf Salm Bedachungen AG mocht onlangs aan het werk op deze bijzondere hoogte. In het midden van de Walliser Alpen in het beroemde skigebied Saas-Fee ligt het Threes!xty draaiende restaurant bij het bergstation Mittelallalin, op een secundaire top van de Allalinhorn. Het claimt de titel van “hoogste draaiend restaurant ter wereld”. In een uur draait hij eenmaal met een aangename snelheid om zijn eigen as en biedt hij een fantastisch uitzicht op de omliggende Zwitserse bergen. Het interieur van het dertig jaar oude gebouw werd onlangs uitgebreid gerenoveerd en ingericht in een moderne alpenstijl. Nu was het de beurt aan het dakterras van 1.300 m², dat bij mooi weer een goede 200 extra zitplaatsen betekent voor het restaurant.

Salm Bedachungen voerde voor de renovatie een vooronderzoek uit om de huidige toestand van het terras te beoor­delen. Hieruit bleek dat de oude terrasstructuur volledig moest worden vernieuwd. Lekken in de oude PVC-afdichting en een ondeugdelijke dampremmende laag hadden ertoe geleid dat de isolatie in de loop der jaren volledig doorweekt was geraakt. Het terras was daardoor zo zwaar beschadigd dat het praktisch niet meer te gebruiken was.

De uitdaging van de hoogte

Belangrijkste uitdaging bij deze renovatie was uiteraard de ligging van het restaurant op 3.500 meter hoogte. Alle materialen moesten per helikopter worden aangevoerd. Dit ging niet alleen gepaard met enorm hoge kosten, maar ook met soms zeer krappe tijdvensters als gevolg van de snel veranderende weersomstandigheden. Van het ene op het andere moment kon het weer veranderen van kalm en zonnig naar stormachtig met sneeuwval, waardoor het onmogelijk was om de helikopter te gebruiken. Daarom was het zaak de hoeveelheid materiaal die nodig was voor de renovatie zoveel mogelijk te beperken. Bovendien moest de nieuwe waterdichting een bovengemiddelde levensduur hebben en geen tussentijds onderhoud vergen.

Eén veiligheidslaag

Oorspronkelijk was een oplossing met twee lagen bitumen gepland. Na een zorgvuldige afweging van alle aspecten die bij de renovatie een rol spelen, is gekozen voor onze eenlaagse EPDM-afdichting met Resitrix® op PIR-isolatie met aluminiumcachering. Belangrijkste overwegingen waren het elastische gedrag van Resistrix®op de lange termijn, de hoge weerstand tegen veroudering en verwering en het gegeven dat het zonder open vuur kan worden aangelegd. Bitumineuze dakafwerking branden zou onder de lokale condities moeilijk te realiseren zijn geweest vanwege de te verwachten hoge windbelasting en het lage zuurstofgehalte. Bovendien bespaarde het verminderde materiaaltransport in vergelijking met een tweelaags waterdichtingsysteem meerdere helikoptervluchten en dus transportkosten.

Heteluchtlassen bij koude temperaturen

Nadat het bestaande dakpakket volledig was verwijderd tot op de draagstructuur, werd de nieuwe structuur aangebracht. Voor de afdichting van het 1.300 vierkante meter grote terras is Resistrix® CL toegepast. Alleen de naden zijn met hete lucht gelast, wat ook bij lage temperaturen zeer goed kon worden uitgevoerd. Als extra maatregel werden schotten gebruikt om het binnendringen van vocht nog verder te beperken. De aansluitingen van het terrasgedeelte op de omliggende borstwering en naar de muur van het aangrenzende restaurantgedeelte zijn uitgevoerd met in totaal 300 m2 Resistrix® SK W Full Bond.

Dakwerkers

De terrasrenovatie op grote hoogte is volgens planning binnen vier maanden succesvol afgerond, mede door de goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij het bouwproces. En bovenal door de inzet van de vier dakwerkers van Salm Bedachungen, die zes dagen per week en soms onder extreme weersomstandigheden aan het werk waren. Het project werd begeleid door de Carlisle® Area Manager Oliver Glöckner en de Zwitserse algemene impor­teur Resiswiss AG. Daniel Freiburghaus, projectleider van Salm Bedachungen: “We werden vanaf het begin zeer goed ondersteund. Ter voorbereiding is met proefstukken geoefend op een model en op de bouwplaats en tijdens de daad­werkelijke applicatie van de EPDM-laag was ook ter plekke tech­nische ondersteuning aanwezig als dat nodig was. Dit is op zich al een niet-alledaagse service, hier was het in alle opzichten een topervaring”. Laat de toeristen maar komen.

Labels