Roofs 2021-02-25 Daken & Zaken verplaatst naar 11 november 2021

beurs

Door de coronacrisis worden diverse vakbeurzen in de bouwnijver­heid verplaatst. Deze verplaatsingen hebben weer nieuwe verplaatsingen tot gevolg. Omdat de BouwBeurs onlangs is verplaatst naar half september 2021, is in overleg met de standhouders besloten de dakenvakbeurs DAKEN & ZAKEN wat later in het jaar te houden.

Oorspronkelijk zou deze vakbeurs gehouden worden op donderdag 30 september 2021. Veel standhouders van DAKEN & ZAKEN ­hebben echter ook een stand op de BouwBeurs. Bovendien vormt het een risico voor het aantal bezoekers om beide beurzen zo dicht op elkaar te houden. In overleg is tot de conclusie gekomen dat het succes van DAKEN & ZAKEN het beste kan worden gewaarborgd als het evenement iets later in het jaar zal worden gehouden. Gekozen is voor donderdag 11 november 2021. De dakenbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 20.00 uur in de Evenementenhal Gorinchem (in de hal ‘Next Level’). De organisatie blijft ervan overtuigd dat de beurs succesvol zal verlopen.

In de markt blijft een duidelijke behoefte naar een dergelijk evenement. Toegang en catering zijn gratis. Het evenement wordt voor en door de platte en hellende dakenbranche georganiseerd. Juist nu is het van het essen­tieel belang om de beurs te organiseren. De maatschappelijke aandacht voor het dak groeit. Het dak wordt steeds meer ontdekt als de sleutel tot de oplossing van tal van maatschappelijke vraagstukken, waaronder ook de coronacrisis. Het ruimte­gebrek in stedelijke gebieden dwingt ons het dak te benutten. Het dak is de locatie voor de oplossing voor ruimtegebrek in stedelijk gebied: dakgebruik, zonnepanelen, groen, wateropvang (ontlasten rioleringssystemen), luchtzuivering, biodiversiteit, etc. Daarbij moet de esthetische waarde van het dak niet uit het oog worden verloren. Hoewel DAKEN & ZAKEN primair een relatiebeurs is, zullen er tijdens de dakenbeurs ook innovaties getoond en besproken worden.

De voornaamste functie van het dak is de waterdichting. Belangrijk is dus dat dit alles op een goede (en veilige!) manier gebeurt, met de juiste materialen en technieken. En als het even kan met gebruikmaking van milieuvrien­delijke materialen.

De platte en hellende dakenbranche staan dan ook voor geen geringe opgave, in een tijd waarin de kwaliteit strenger bewaakt gaat worden en het vakmanschap steeds schaarser wordt. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang dat de verschillende branchepartijen met elkaar in gesprek gaan en blijven. DAKEN & ZAKEN is een belangrijke factor in dat proces. DAKEN & ZAKEN is de plek waar opdrachtgevers, leveranciers en verwerkers binnen de platte en hellende dakenbranche elkaar ontmoeten.

Voor informatie over DAKEN & ZAKEN kunt u contact opnemen met Lindeman Uitgevers via telefoonnummer 072-5400335