Roofs 2021-02-34 "Bitumen-recycling is topsport"

Special recycling en circulariteit

In deze rubriek laat Roofs markante personen van binnen en buiten de dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter die visie voor het voetlicht te brengen.

Nolanda Klunder

“Mensen denken wel eens: als je dakmateriaal wil recyclen, zet je er gewoon een container onder. Maar als je dat doet, krijg je een container vol dakafval. Recyclen is een specia­lisme”, vertelt Gerben Bijker, directeur van Roof2Roof en Roof2Road, waar bitumen van daken wordt gerecycled tot nieuwe grondstof. “Het kost veel moeite om een dak in de kringloop te brengen. Wij hebben daarvoor een goedwerkend systeem ontwikkeld. Belangrijk is dat je de materialen tijdens de sloop gescheiden houdt; je moet de materialen dus al op het dak scheiden. Daarvoor gaan wij zelf het dak op. Slechts een beperkt deel kan teruggeleverd worden en weer grondstof worden.”

Nieuw systeem ontwikkeld

Roof2Roof werd in 2014 opgericht naar aanleiding van een pilot van de provincie Friesland, die gebruikte daken wilde laten recyclen in samenwerking met Icopal. Bijker was er vanaf het begin bij betrokken als één van de oprichters. “We waren echt aan het pionieren, waarbij we uitgingen van de visie van de producenten hoe om te gaan met gebruikte daken. Wij hebben het systeem en de verwerking van dakbedekking zelf ontwikkeld. Er zijn meer initiatieven geweest vanuit de branche om dakbedekking te recyclen. Wij zijn succesvol omdat we hebben volgehouden ondanks ups-and-downs en zijn gaan doorontwikkelen.” Dat leidde tot Roof2Roof en Roof2Road, waar grondstoffen voor duurzame dakbedekking en circulair asfalt worden gemaakt.

Bijker legt uit: “Betrokken bedrijven uit de keten kunnen goedgekeurde bitumineuze dakbedekking circulair laten recyclen op basis van de Roof2Roof-methode. Centraal staat daarbij de dakinspectie om te bepalen of een dak hergebruikt kan worden. Er zijn grote verschillen tussen daken wat betreft materialen, leeftijden, isolatie, bevestiging et cetera. De oude mastiekdaken (teermastiek) zijn verboden en mogen niet worden hergebruikt. Dakbedekking moet aan alle vereiste criteria voldoen om te kunnen worden hergebruikt. Voldoet de bedekking aan alle criteria, dan wordt de dakrol na de gebruiksfase teruggewonnen voor een tweede leven. Het dakmateriaal wordt schoon gesloopt en naar ons recycle centre gebracht voor verdere verwerking. Dit proces levert bitumenkorrels op, die op specificatie van de klant verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten.”

“Bitumen-recycling is topsport”, zegt Bijker. “Men heeft niet altijd door hoevéél topsport. Er wordt veel over bitumen­recycling gesproken; wij zijn degenen die er voor en achter de schermen aan werken.” Roof2Roof recyclet daken vanaf 2.000 m². Bijker: “Dat heeft heel praktische redenen: we hebben geen kleinere containers en daken moeten gekeurd worden. Sinds onze oprichting hebben we driehonderd projecten gedaan, met daken tot wel 50.000 m², waaronder vijf ziekenhuizen, Schiphol en het Thialf Stadion.”

Bitumen voor wegenbouw

Na Roof2Roof werd Roof2Road opgericht, waar het gere­cyclede bitumen verwerkt wordt in asfalt. Bijker legt uit:“Roof2Road heeft hetzelfde systeem als Roof2Roof, maar we richten ons op een andere afzetmarkt. De reden daarvoor is dat het aanbod van gerecyclede bitumen groter bleek dan de vraag vanuit de dakbedekkingsbranche. Daarom richten we ons nu ook op de wegenbouw. Aan asfalt wordt bitumen toegevoegd als lijm: zonder bitumen is een asfaltweg een soort gravelweg. De markt voor asfalt met circulaire bitumen moesten we vanaf nul opbouwen. Daar is natuurlijk ook een hele keten bij betrokken, van provincies, gemeentes en diverse infrastructurele bedrijven. Wij gingen die mensen overtuigen van het belang van duurzaam asfalt. Dat lukte vaak. Bedenk daarbij ook dat bitumen op daken van hoge kwaliteit is. Recycle je dat materiaal tot grondstof voor asfalt, dan breng je die kwaliteit dus in het asfalt.”

Het Roof2Road-systeem heeft tot mooie projecten geleid. In 2020 werd het dak van een groot distributiecentrum op Schiphol verwerkt in het asfalt van een asfaltbaan voor crashtenders voor de nieuwe duurzame brandweerkazerne. Het dak van het zwembad in Dronten werd gebruikt voor de asfaltering van een weg in dezelfde plaats. Bijker voegt een derde voorbeeld toe: “Afgelopen december had Dura Vermeer wereldwijd de primeur van honderd procent circulaire asfalt, dus asfalt met nul procent nieuwe grondstoffen toegevoegd. Dan ben ik heel trots op Roof2Road, dit is het hoogst haalbare. En dit soort voorbeelden zijn mooie showcases, waardoor je andere partijen weer makke­lijker kunt overtuigen. Zulke voorbeelden helpen enorm bij de marktontwikkeling.”

Prachtige grondstof

Het is duidelijk dat Bijker veel met het materiaal heeft. “Bitumen is chemisch echt een prachtige grondstof”, zegt hij. “Het is supercirculair materiaal. Technisch veroudert het nauwelijks, waardoor het veelvuldig gerecycled kan worden. Wat ik zo mooi vind: wereldwijd zorgt bitumen ervoor dat de huizen waterdicht zijn en overal op de wereld zijn asfaltwegen – als je die twee feiten combineert, dan zie je hoe groot de rol kan zijn van circulaire bitumen. Asfalt is de meest gerecyclede grondstof ter wereld. Bedenk ook dat bitumen, uit aardolie, een fossiele grondstof is, en dus schaars. Dan besef je hoe belangrijk het is om bitumen te recyclen. Als je bitumen niet recyclet, wordt het allemaal verbrand als afval. Dat is echt zonde. Bitumen verbranden belast het milieu enorm, de CO2-uitstoot daarvan is namelijk gigantisch. Bitumen recyclen loont, je hebt het meteen over grote volumes. Wij hebben er sinds onze oprichting voor gezorgd dat er 20 miljoen kilo CO2 minder is uitgestoten. Dat maakt verschil.”

Bijker studeerde automobieltechniek aan het HBO in Driebergen en daarna bedrijfskunde aan de universiteit van Nijmegen. Daarna werd hij ondernemer. Hij vertelt: “Ik ben al zestien jaar ondernemer in de duurzame hoek. Met mijn bedrijf heb ik me onder meer beziggehouden met bio-energie, schelpenisolatie en pyrolyse. Ik deed ook duurzame projecten voor de provincie Friesland en werd zodoende indertijd benaderd voor deze pilot. Ik vind bitumen zo’n mooie grondstof. Bitumen is een mooi product en wij kunnen een gigantische berg recyclen. Ik word er blij van dat het zo succesvol is. De vraag naar circulariteit neemt toe en wij zijn een van de koplopers. Mijn werk is divers, met samenwerking met alle partijen in de keten. Er zijn heel veel redenen waarom iets niet kan, maar wij zoeken steeds naar waarom het wél kan. En als je een partij erbij weet te betrekken, voelt dat als een overwinning. Steeds meer partijen raken enthousiast. Er is nog relatief weinig interesse bij dakbedekkingsbedrijven voor gerecycled bitumen, maar de laatste vijf à zes jaar zien we dat daar meer vraag komt. Wij richten ons vooral op de bouwsector en de vastgoedeigenaren, om ze ervan te overtuigen om hun daken te laten recyclen. Dat kost niet meer dan gewoon afvoeren. Het kan allemaal wél, maken wij duidelijk.”

Labels