Roofs 2021-02-58 Recyclefabriek voor polystyreenschuim in Terneuzen bijna operationeel

Special recycling en circulariteit

In Terneuzen zal dit jaar een fabriek starten met het recyclen van polystyreenschuim. Een uniek project van PolyStyreneLoop waar de hele Europese PS-waardeketen bij betrokken is.

PolyStyreneLoop biedt een unieke recyclingoplossing voor polystyreenschuim uit sloop. Er zijn twee types polystyreenschuim: geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) en geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS). EPS is vaak bekend als piepschuim en XPS als styrofoam. EPS en XPS bevatten vlamvertragers. Sinds 1960 was de meest gebruikelijke brandvertrager HBCD, dat geclassifi­ceerd is als zeer zorgwekkende stof (ZZS) en niet meer mag worden toegepast. Materiaal dat vandaag uit de sloop van gebouwen vrijkomt bevat meestal EPS of XPS met HBCD. Het is verboden dit materiaal in deze vorm opnieuw op de markt te brengen.

Terugwinning

In plaats van vernietiging van grondstoffen door verbranding, creëert PolyStyreneLoop waarde. PolyStyreneLoop is gebaseerd op het CreaSolv®-proces, dat geaccepteerd is als beste beschikbare techniek. Zowel het polystyreen als het broom zijn door middel van een op oplos­middelen gebaseerde fysische recyclingtechnologie terug te winnen en opnieuw toe te passen. Hiervoor bouwt PolyStyreneLoop samen met haar meer dan zeventig leden (uit achttien Europese landen) afkomstig uit de hele polystyreenschuim waardeketen in Terneuzen de eerste demonstratiefabriek ter wereld. In de loop van 2021 zal de fabriek de productie starten.

100% circulair

PolyStyreneLoop sluit kringlopen door de waarde van grondstoffen te behouden en draagt zo bij aan de circulaire economie. De brandvertrager HBCD verwerkt ICL-IP, het buurbedrijf van de fabriek in Terneuzen dat de enige Broom Recovery Unit (BRU) in Europa bezit. De HBCD wordt vernietigd en het Broom teruggewonnen. Het polystyreen wordt gedroogd en gegranuleerd. Droom en polystyreen zijn hierna als honderd procent circulaire grondstof te gebruiken voor nieuwe polystyreenschuim isolatie toepassingen. Uitvoerige testen met gerecycled sloopmateriaal toonden overtuigend aan dat het dezelfde eigenschappen heeft als nieuw materiaal. De CO2 footprint van het PolyStyreneLoop-proces is de helft lager vergeleken met verbranding.

XPS

Naast een duurzame verwerking van polystyreenschuim met HBCD biedt PolyStyreneLoop ook een oplossing voor XPS-platen die de inmiddels verboden freonen bevatten. XPS mag alleen als plaat verder verwerkt worden in het voorverwerkingsproces in Terneuzen, dat een verwijderings­efficiëntie van 95% van freonen behaalt. Het XPS-materiaal is hierna in het PolyStyreneLoop-proces te verwerken.

Oproep

PolyStyreneLoop is op zoek naar vooruitstrevende bedrijven die zich herkennen in dit circulaire proces en piepschuim en styrofoam willen verwerken tot nieuwe producten op de meest milieuvriendelijke manier. Inzameling van piepschuim gebeurt in samenwerking met de leden van de organisatie. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Styrofoam kan direct aan PolyStyreneLoop geleverd worden. Meer informatie is te vinden op de website www.polystyreneloop.eu .

Labels