Roofs 2021-03-16 NDA bestaat 40 jaar

Erik eN De Anderen

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) bestaat (bijna) veertig jaar. In juni 1981 was dit samenwerkingsverband van dakdekkersbedrijven een feit. Het initiatief werd indertijd genomen door oud-directeur en eigenaar van Mastum Arjan Tuiten samen met onder meer de mannen van het eerste uur Johan Cazemier van Cazdak, Cor Schiebroek van Schiebroek Dakbedekkingen, Henk Kwerreveld van Kwerreveld Dakbedekking, Henk Voormolen van Voormolen Dakbedekking en Jan Bijlsma van Olster. De eerste directeur was Johan Sanders en in de 40 jaar die volgden kwamen daar nog zes achteraan.

Erik Steegman, directeur NDA

De gedachte achter de oprichting was indertijd het bunde­len van kennis en het afleveren van betere producten en dienstverlening. Inmiddels zijn daar vele andere doelstellingen aan toegevoegd. Eén daarvan was het gezamenlijk inkopen van kwalitatief hoogwaardige materialen en het ontwikkelen van nieuwe materialen in nauwe samenwerking met de (vooral Nederlandse) producenten. Destijds begon de NDA haar activiteiten met vijf lidbedrijven, dat zijn er nu negen. Vanuit Almere-stad werd in 1987 gewerkt vanuit een eigen pand – ingericht als Dak Informatie en Adviescentrum. Momenteel houdt de NDA kantoor in Amersfoort langs de A1 op de Databankweg 26, waar kruideniers C1000, AH en Jumbo ooit geschiedenis schreven. Vele prominenten bezochten het voor die tijd revolutionaire centrum in Almere, waaronder toenmalige koningin Beatrix.

De onderlinge samenwerking tussen de aangesloten bedrijven heeft de afgelopen jaren zeker niet aan kracht en intensiteit ingeboet. Integendeel, het lijkt dat er in de Covid-19-periode meer onderlinge samenhang en synergie is ontstaan. Zeker vanuit de beheer en onderhoudstak Dakbehoud Nederland, waar inmiddels zestig teams het vastgoedonderhoud voor hun rekening nemen.

Blindelings vertrouwen

Binnen de bedrijven die deel uitmaken van de huidige NDA is in de loop der jaren een grote vakkennis opgebouwd. Dat geldt voor het toepassen van zowel bitumineuze als kunststof dakmaterialen, isolaties voor zowel het platte dak met gesloten dakbedekking, maar ook wat betreft het specialistische hellende dakvlak met ventilerende systemen (daken van leisteen, dakpannen, metalen als zink en koper in vooral de monumenten sector). Veelal werken de huidige lidbedrijven uitsluitend in de renovatiesector. Belangrijke thema’s voor hun zijn centrale inkoop (nu via Coninko), het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor woningbouwvereniging, gemeente en semi overheid en het Duurzaam Dak Concept.

Veranderingen

In veertig jaar is natuurlijk veel veranderd. Directieleden komen en gaan, de oude garde is door de jonge garde opgevolgd, vaak vanuit familie, en inmiddels is die jonge garde ook al niet meer piepjong. In tijden van crisis zijn bedrijven omgevallen, andere zijn een andere koers gaan varen. Toch blijft de NDA wat ons betreft dé hechte eenheid van gelijkgestemde bedrijven binnen de dakdekkersbranche. Thema’s als centrale certificering in het kader van de BRL 4702, Procescertificaat dakdekken, ISO 9001 en 14001 milieu, VCA**, de Veiligheidsladder en VGO wordt centraal onder de samenwerkende NDA-vlag opgezet en gefaciliteerd. Iedere maand komen commissies bijeen op het gebied van techniek, dakbehoud gebruikersbijeenkomst en formuleraad en komen de NDA-directieleden naar de maandelijkse ALV (Covid crisis uitgezonderd). Daarnaast worden centraal scholing, opleiding en trainingen gefaciliteerd. Voorbeeld van een nieuw onderwerp: herkennen van type kunststof dakbedekking en de reparatie hiervan voor onderhoudsploegen van Dakbehoud Nederland, verzorgd door BDA opleidingen en Tectum. Tevens worden jaarlijks oplei­dingen georganiseerd voor de keuringen van veiligheidssystemen via de producenten, Daarnaast zijn alle leden inmiddels voorbereid op de wet kwaliteitsborging via het waarborgfonds Dakmerk.

Dak Informatie en Advies Centrum

Met de komst van internet, sociale media en het schrijven van blogs en artikelen is het publiekstoegankelijke informatiecentrum in Almere voor een vaste informatiestroom niet meer van deze tijd. Het onafhankelijk dakadvies DIAC bestaat nog wel. Het team van projectadviseurs is nog steeds actief met inspecteren en houdt zich bezig met het maken van zogenoemde nulmetingen op platte- en hellende daken, veelal voor externe opdrachtgevers. Ook de begeleiding van de uitvoering en opleverings- en begrotingsvraagstukken worden bij hen ondergebracht.

Wie schrijft…

In alle jaren van het NDA bestaan is er veel geschreven. Begonnen als vakblad onder de naam de Dakdekker in september 1987 zijn er door de jaren heen altijd initiatieven geweest om over allerlei opmerkelijke zaken te blijven communiceren. Later werd het vakblad Dak+Bouw een vaste uitgave van de NDA. Inmiddels is dit vakblad overgegaan naar het digitaal platform Dakenraad.nl en worden vaste rubrieken gevuld in B+U (Bouw en Uitvoering) en in Roofs. Wie schrijft die blijft is het aloude gezegde en daar mogen wij trots op zijn.

De Nederlandse Dakdekkers Associatie gaat nu op voor het 50 jarig bestaan. Zeker is dat als iedereen is ingeënt, er snel een netwerkorganisatie zal staan – NDA 2.0 – waarin we samen de visie en strategie weer voor een lange periode zullen vastleggen en uitrollen. ■


Zaanstad Dakwerken nieuw NDA lid

Zaanstad Dakwerken is afgelopen februari officieel toe­getreden tot de NDA en daarmee het negende lidbedrijf. Enkele jaren terug waren directeur Adri Swart en technisch directeur Gerjon Molenkamp al toegetreden tot de coöpe­ratieve inkooporganisatie Coninko. De reden van toetreding tot de NDA is de verdere professionalisering van Zaanstad Dakwerken, waarbij het bedrijf kan profiteren van de mogelijkheden die geboden worden met Dakbehoud Nederland. Sinds 1990 is dit in Nederland de grootste ­professionele organisatie voor het planmatig onderhoud en beheer van de daken voor o.a. vastgoed-beheerders, vve’s en woningcorporaties.

Zaanstad Dakwerken geeft op de vernieuwde website aan dat het bedrijf uit Wormerveer toe is aan een nieuwe fase en voorop wil blijven lopen in daktechniek: “We hebben een duidelijke activiteit: dakwerken. Ofwel het zorgen voor de waterdichtheid, isolatie en veiligheid van uw dak. Daarin leveren we full-service. U kunt ons inschakelen voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie, inclusief dakveiligheid. Vanzelfsprekend uitgevoerd met onze eigen vakmensen.”

Erik Steegman is verheugd dat na jaren van hechte samenwerking tussen de bestaande aangesloten bedrijven er weer een nieuw bedrijf toetreedt met ook een nieuwe frisse kijk op NDA 2.0. Zoals op het hoofdkantoor van NDA wordt gesymboliseerd in het beeld dat in 1987 geschonken werd door de toenmalige aandeelhouders voor de nieuwe locatie in Almere, met aanvulling van de heren E. Egberts en J. Groen. Hierin worden tien dakranden getoond binnen een metalen cirkel, symbolisch staand voor de negen leden plus de NDA.