Roofs 2021-03-21 Een veilig dak is onmogelijk

veilig en gezond werken

In Nederland wordt heel wat geregeld. Helaas is tussen al dat geregel niet altijd de gewenste afstemming.

Adri Frijters

In het verleden werden gebouwen en woningen ontworpen met schijngevels. Het gebouw leek daarmee groter en de eigenaar leek een groot en mooi pand te bezitten. Wij waarderen de trapgevels en de klokgevels nog steeds, waarachter een simpele schuine kap schuil gaat.

Tegenwoordig wordt vaak economisch ontworpen. Een gebouw moet zo veel mogelijk volume hebben en een zo simpel mogelijke schil. Dat resulteert in de bekende dozen zonder noemenswaardig opstaande rand. Het dak moet dus 1 mm onder de maximale bouwhoogte komen te liggen. In het bestemmingsplan is die maximale bouwhoogte vastgelegd. En de vergunningverlener is hard, de dakrand is maatgevend. Ook een hek telt mee, hoe transparant het ook is. Dat het maaiveld waarop de werknemer terecht komt hard is, wordt niet veroorzaakt door de vergunningverlener. De sierlijke, speelse dakrand die een meter boven het dak uitsteekt is verleden tijd. Tenzij de opdracht­gever genoegen neemt met minder volume.

Een andere hobbel is de ‘welstandscommissie’. We willen geen verrommeld landschap, maar gebouwen met een hoge architectonische waarde. Kijk naar de warehouses die langs in het landschap staan en nog steeds in hoog tempo uit de grond worden gestampt. Plaatjes zijn het. Maximaal volume met maximale bouwhoogte en minimale dakrand. Welstand vindt het prachtig al die dozen. Maar hekken op daken, die ontsieren het landschap. Ook naar achter gebogen hekken zijn uit den boze. Immers, op een gevelaanzicht zie je die gewoon staan. Vanaf maaiveld niet. De aanvraag geschiedt op basis van de geveltekening. Dat de kenners van mooi en lelijk daarmee meewerken aan onveilige daken is niet zo mooi.

De vergunningverlener moet het object toetsen aan het bouwbesluit. In artikel 6.53 wordt voorgeschreven dat aan een gebouw veilig onderhoud moet kunnen worden gepleegd. Daartoe moeten voorzieningen in het bouwwerk worden opgenomen die dat veilig onderhoud mogelijk maken. Indien de voorzieningen niet zijn opgenomen in het bouwwerk, moeten gebouwgebonden voorzieningen worden toegevoegd. De voorzieningen moeten ontworpen worden met in gedachte de arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen dat voor een dak eerst gekozen moet worden voor valbeveiliging in de vorm van een één meter hoge dakrand en als dat niet kan met hekken. Alleen als dat technisch niet mogelijk is mag een second-best oplossing gekozen worden. Als niet wordt voldaan aan deze eis mag er geen vergunning worden afgegeven.

Nu zit ik in de knoop. Hoe kan het dat er wel gebouwd wordt zonder dat voldaan wordt aan het bouwbesluit? We zijn zover verkokerd dat we alles vanuit ons eigen perspectief bezien en gefaseerd beoordelen.