Roofs 2021-03-40 Voorbereiden op de Vernieuwde Erkenning Zonnestroomsystemen

Special Energie en Isolatie

Ook in de trainingsruimten van BDA Opleidingen in Gorinchem is het vanwege Corona stil. Nog wel. Paul Verkaik, directeur van deze onderwijsinstelling, ziet binnenkort een grote vraag ontstaan naar specifieke opleidingen voor installateurs van PV-systemen, met name als het gaat om installeren tot in de meterkast. “De groeiverwachtingen voor de aanleg van zonnepanelen zijn enorm en opdrachtgevers vragen steeds vaker of de dakdekker dat ook mee kan nemen.”

Het is een duidelijke trend dat dakdekkers en aannemers door opdrachtgevers aangespoord worden of zelfs ­gedwongen om meer disciplines in huis te halen. Verkaik: “De corporaties hebben zo’n 2,5 miljoen woningen in bezit en hadden vroeger bouwkundig opzichters in dienst. Een decennium terug is er een beweging ontstaan waarin ze teruggingen naar hun core business: verhuren en hoogstens geiser nakijken, plintje plakken en keukenblok vernieuwen. Grotere onderhoudswerkzaamheden zoals de daken werd overgedragen aan dakdekkers en andere specialisten, in de regel via raam- en RGS-contracten. Bij lekkages krijg je dan meteen de dakdekker aan de lijn, wel zo efficiënt. Ook hellende daken, sedum en PV komen zo langzaam in het takenpakket van de dakdekker terecht. Dat is ook goed want dat is de juiste partij om de waterdichting te borgen. Je ziet dan ook dakdekkers die zelf een solartak opzetten of een groendakendivisie.”

Schaalsprong

Maar wat er nu aan staat te komen is van een andere orde. Verkaik: “Als je kijkt naar de groeiverwachtingen van zonne-energie op daken dan gaat dat binnen twintig tot dertig jaar van één naar zes tot zeven miljoen gebouwen waar panelen op liggen, mede ingegeven door de enorme prijsdaling van panelen die zich in 2014 inzette. Nu heeft de overheid zelfs het voornemen bedrijfseigenaren zelf te gaan verplichten om zonnepanelen op hun daken te plaatsen, om zo de wildgroei aan zonneweides tegen te gaan. Maar hoe gaan we dat doen? En vooral: hoe zorgen we dat al die installaties veilig zijn? Verzekeraars hebben lange tijd de gang van zaken gedoogd omdat de kosten van branden door PV-installaties nog te overzien waren. Met de aanstaande schaalsprong gaat dat veranderen. Verzekeraars hebben zich afgelopen tijd geroerd want ze maken zich ernstig zorgen over installatiewerk op het dak, zeker als dat op een brandbare dakconstructie staat. We kennen allemaal het geval Thialf waar gebrekkig installatiewerk bij de PV-installatie de schaatsbaan in grote problemen heeft gebracht.”

Geen verstand van daken

Een belangrijk probleem is dat veel zoninstallateurs ­weinig verstand hebben van daken. “Die willen vooral zoveel ­mogelijk panelen plaatsen”, stelt Verkaik. “Als die op een nieuw dak waar garantie op zit zoveel panelen plaatsen waardoor het vereiste onderhoud niet meer mogelijk is, dan vervalt vaak je garantie. Verder kunnen er ondeugdelijke, verkeerde of slecht passende connectoren of verleng­snoeren worden gebruikt. De foutmarges zijn daar klein. Eén slechte verbinding en er kan al een vlamboog ontstaan. In combinatie met veel dakbedekkingsmaterialen en de meest toegepaste isolatiematerialen zijn de brandrisico’s dan groot, zeker als er bij hellende daken sprake is van ­indaksystemen. Daarnaast zijn er in een groeimarkt altijd zogenaamde cowboys actief, jongens die snel veel geld ­willen verdienen, meestal zonder scholing en kennis.”

InstallQ

Intussen dendert de verduurzaming onverminderd door. Per 1 januari moet alle nieuwbouw voldoen aan BENG, waardoor gebouwen niet meer zonder PV kunnen. En hoewel bijna alle branden door PV-systemen indaksystemen betrof, zal toch overal strenger toezicht nodig zijn. Verkaik: “ Verzekeraars gaan strengere eisen stellen aan installatie­bedrijven en aan dakdekkers die met PV actief zijn. Je bent als bedrijf verzekerd als je voldoet aan de kwaliteitseisen van de installatiewereld. Dat is de vernieuwde erkenning ­Zonnestroomsystemen geworden waarmee InstallQ de ­kwaliteit van PV-installaties gaat bewaken. InstallQ is een ­onafhankelijke stichting die veilige installaties van goede kwaliteit nastreeft in Nederland. Daartoe ontwikkelt en beheert het een scala aan kwaliteitsregelingen, verleent erkenningen aan installatiebedrijven, schrijft certificerings­regelingen en accrediteert opleidingen en examens in ­installatietechniek. Daarbovenop komt de eis dat installaties groter dan 17 kW, zeg 60 tot 70 panelen, onderworpen moeten worden aan een Scope 12 inspectie, die bestaat uit een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI).

Vakbekwaamheid

Tot 31 december hebben houders van de oude regeling de tijd over te stappen naar de nieuwe regeling en zullen alle PV-installateurs en dakdekkers die PV-gerelateerde werkzaamheden verrichten eraan moeten voldoen. Verkaik: “De belangrijkste eisen zijn vakbekwaamheid binnen het bedrijf en opleidingsniveau. Vroeger kon je met één gediplomeerd persoon als bedrijf aan de slag. Verzekeraars willen nu in feite dat elke monteur die op het dak staat bewezen vakbekwaam is. Zeker als ze onder het dak en in de meterkast komen. Ook als een dakdekker voor een lekkage komt is het goed dat hij weet wat je moet doen als je een PV-installatie tegenkomt.”

Bottleneck

Voor opleiders als BDA ligt hier een grote opgave, Verkaik verwacht een grote toeloop: “Voor het einde van het jaar moeten wij heel veel mensen opleiden, juist voor het aansluiten van PV-installaties op de meterkast. Daar ligt wel een bottleneck. Alle 150 bedrijven en eventuele nieuwkomers de meterkastcompetenties aanleren gaat niet lukken voor 1 januari. De opstellingen staan klaar, examens zijn we al aan het maken, de accreditatie door InstallQ is bijna rond, maar dat volume is niet te bemannen. Bij Esdec in Deventer geven we ook trainingen, en ook met het ROC Midden Nederland zijn afspraken gemaakt om samen mensen op te leiden.

Er zal enige coulance betracht moeten worden, anders gaat de verduurzamingstrein langzamer rijden. Of er ook cowboys naar de cursussen komen? Het zijn geen goedkope cursussen en als hij alleen komt om een papiertje te halen zal hij toch aan alle exameneisen moeten voldoen en aan kwaliteitsverbetering doen. Dan zijn ze cowboy af.”

Niet zwartepieten

Verkaik ziet ook een toename in samenwerking. “Het is steeds minder een kwestie van gescheiden werelden. Zo van: wij zijn bouw jullie doen installaties. Ga samenwerken! Bij groendaken gaat het net zo. De ene partij levert dakafdichting, de dakdekker legt het aan en werkt samen met een hovenier, en in die drie-eenheid wordt verzekerde garantie afgegeven op het totaal. Als de ­dakdekker klaar is, komt er niemand meer op dat dak. Na een watertest en inspectie is het waterdichte dak vervolgens van de hovenier, die kennis van het dak heeft en weet hoe die ermee om moet gaan. Daarmee voorkom je zwartepieten over de schuldvraag wat vooral voor de opdrachtgever een drama is. En zo moet een PV-installateur verstand hebben van daken en de dakdekker van PV-systemen.”