Roofs 2021-03-52 Kingspan Unidek legt bijna 5 Megawatt PV op eigen dak

Special Energie en Isolatie

Duurzaamheid bestaat niet uit woorden maar uit daden. Daarom streeft Kingspan er naar om de voor het bedrijf benodigde energie zo veel mogelijk zelf duurzaam op te wekken. Met het aanbrengen van 12.959 PV-panelen op de daken van diverse productiehallen dekt Kingspan Unidek in Gemert straks ongeveer 50% van het eigen verbruik. Met name buiten productietijden wordt stroom terug geleverd aan het net.

Aan de daadwerkelijke ­montage van de PV-panelen ging een heel proces vooraf. Het startsein daarvoor kwam uit Kingspans duurzaamheidsstrategie Planet Passionate. “Daarmee willen we als bedrijf impact hebben op drie grote ­mondiale vraagstukken: klimaat­verandering, circulariteit en de bescherming van onze natuur. Gebruik en opwekking van duur­zame energie is daar één onderdeel van”, zegt Jos Berkers, finance manager Kingspan Unidek.

Uitwerking

Eneco heeft de plannen samen met Kingspan Unidek vervolgens verder uitgewerkt en bepaald waar de PV-panelen worden geplaatst. Henri Hendriks, facilitair manager Kingspan Unidek B.V. en projectleider PV: “Omdat het bij ons gaat om platte daken met weinig schaduw, waren we vrij in de zonoriëntatie. Daken moeten wel in goede staat zijn voordat je er PV-panelen op plaatst en ze moeten constructief geschikt zijn.”

Belangrijk bij de inspectie is dat de staalconstructie niet alleen op sterkte wordt herberekend, maar dat de constructeur ook aandacht heeft voor de stijfheid. Te veel door­buiging is een gevaar omdat dat kan leiden tot wateraccumulatie. Dan is het belangrijk dat water snel genoeg wordt afgevoerd en dat er een voldoende afschot aanwezig is. Bij Kingspan Unidek was de doorbuiging geen probleem. De dakconstructie bestaat uit vakwerkliggers en die zijn over het algemeen minder gevoelig voor doorbuiging dan bijvoorbeeld vollewandliggers.

Berkers: “Omdat we dakoppervlak beschikbaar hebben voor wel 10 Megawattpiek, konden we selectief zijn en de meest geschikte daken kiezen. De daken die we nu gebruiken, hebben we zorgvuldig geïnspecteerd en waar nodig plaatselijk gerenoveerd. Eén hal was vanwege grote overspanningen niet geschikt voor de plaatsing van PV-panelen Eén dak is volledig vernieuwd; dat stond voor volgend jaar toch al op de planning.”

SDE-Subsidie

Vanwege het grote dakoppervlak kon Kingspan Unidek vooraf al inschatten dat 5 Megawattpiek aan PV-panelen haalbaar zou zijn, gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse elektra­verbruik van 1.400 gezinnen. Dat vermogen is het maximum waarvoor SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) beschikbaar was en is verleend.

Geballast systeem

“We hebben gekozen voor een geballast systeem. De dragers van de PV-panelen zijn verzwaard met stoeptegels. Voordeel daarvan is dat we de dakbedekking niet hoeven te doorbreken. Ook zijn de PV-panelen hierdoor bij een eventuele dakvervanging of -reparatie vrij gemakkelijk aan de kant te schuiven om een dakdeel vrij te maken.”

Overleg met verzekering

Kingspan Unidek had in de voorbereidingsfase ook uitgebreid overleg met de verzekeringsmaatschappij. Dat overleg heeft geresulteerd in een aantal maatregelen om het brandrisico te beperken. “Ik denk niet dat iedereen dat doet maar wij zijn van tevoren gaan overleggen met onze tussenpersoon. We kregen een reactie met een aantal standaard eisen. Verzekeringsmaatschappijen stellen daarin simpelweg dat platte daken met PV-panelen voorzien moeten zijn van een onbrandbare isolatie. Maar onze daken zijn voorzien van EPS. De constructie voldoet aan alle eisen van brandklasse en dergelijke, maar is niet onbrandbaar”, vertelt Berkers.

Om de panden ook met PV-panelen op het dak verzekerd te houden, maakte Kingspan Unidek een onderbouwing van de brandveiligheid. “Uiteindelijk willen zowel de verzekering als wij geen risico’s nemen, zij het met een ander doel”, zegt Berkers.