Roofs 2021-06-16 Steeds op zoek naar een praktisch werkbare oplossing

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies wordt weer zelfstandig

Per 1 mei gaat Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies zelfstandig verder. Het adviesbureau maakte sinds 2008 deel uit van de Nieman Groep en is erkend expert op het gebied van advisering, metingen en scholing, specifiek voor gevels en daken. Een interview met directeur Otto Kettlitz en adviseur Wilfred Slagter.

Volgens het persbericht dat namens de Nieman Groep werd verstuurd, heeft de toevoeging van Kettlitz Gevel- en Dakadvies aan de Nieman Groep (in 2008) beide partijen veel opgeleverd. “Tegelijkertijd”, aldus het persbericht, “zijn beide partijen ook altijd op zoek gebleven naar ‘het maximale in de toekomst’. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat het weer ontvlechten van de verbinding hiervoor de meeste mogelijkheden biedt voor beide partijen. Er ontstaat voor beiden nog meer ‘ondernemersvrijheid’ binnen de eigen bestaande specialismen. De samenwerking gaat op projectniveau gewoon door. Wat dat betreft zijn er veel onderlinge collegiale contacten gelegd, die in de toekomst zullen worden onderhouden.”

Dit laatste houdt ook in dat bestaande afspraken en relaties worden gerespecteerd. Onderdeel van de afspraken is bovendien dat het adviesbureau de vertrouwde naam mag blijven voeren. Voor de klant zal er in de praktijk dus nauwelijks een verandering merkbaar zijn.

Overlap

Desgevraagd licht directeur Otto Kettlitz toe dat de werkwijze, marktbenadering en bedrijfscultuur van het gevel- en dak-­adviesbureau verschilt met die van het bouwfysische adviesbureau. “Daardoor hadden wij een aparte positie binnen de groep”, aldus Kettlitz. “We hebben altijd een relatief klein team gehad, met steeds ongeveer negen medewerkers. Dan werk je anders dan een grote organisatie als de Nieman Groep. Daar komt bij dat als je met gevel- en dakadvies bezig bent, je ook regelmatig te maken hebt met bouwfysica. Er is dus overlap in de activiteiten. In de praktijk was het regelmatig lastig te bepalen waar de grens lag en wanneer welke expertise moest worden ingeschakeld. Het kon dan wel eens gebeuren dat de benodigde expertise wel bij Nieman-Kettlitz aanwezig was, maar het project toch werd overgenomen door een andere expert uit de Nieman Groep. Daarmee kregen we de eigen expertises en activiteiten naar onze mening niet altijd voldoende voor het voetlicht.”

Otto Kettlitz vertelt dat hij langzaamaan is begonnen met af te bouwen en iemand te zoeken die op termijn zijn rol kan overnemen. Daardoor kwam het onderwerp van de toekomst van het gevel- en dakadviesbureau op tafel te liggen. Uit de gesprekken tussen de beide directies is toen naar voren gekomen dat een ‘ontvlechting’ voor beide organisaties gunstig kan zijn. Zo kan de binnen de respectievelijke organisaties aanwezige expertise optimaal worden benut. De samenwerking blijft zoals gezegd intact en op project­niveau blijven beide organisaties naar elkaar doorverwijzen. Otto Kettlitz blijft dus in ieder geval de komende jaren volop actief voor de organisatie, maar hij zal zich na verloop van tijd geleidelijk meer gaan terugtrekken en beperken tot technische vraagstukken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het directie-stokje zal worden overgedragen aan Wilfred Slagter.

Middelgroot dakadviesbureau

Op deze manier ontstaat een middelgroot gevel- en dakadviesbureau dat zich bezighoudt met alle typen daken (plat en hellend) en gevels. De thema’s waar het bureau in is gespecialiseerd, betreffen schade-onderzoek, projectbegeleiding, metingen, kwaliteitsborging, scholing, etc. Slagter: “We hebben met ons relatief kleine team veel expertise in huis, en we werken ook met een kleine, flexibele schil. Het onderscheidende van ons team is dat het een mix is van theoretische kennis en kennis van de praktijk. De verdeling tussen de ingenieurs en de mensen die ruime ervaring hebben opgedaan in de praktijk is ongeveer fifty-fifty.”

“Dat betekent dat we altijd voor een praktisch werkbare oplossing gaan”, vult Kettlitz aan. “Je kunt je wel achter de regels verschuilen, maar we weten allemaal dat de praktijk weerbarstig is. De uitdaging is dan om een kwalitatief goede oplossing te vinden, die technisch haalbaar en betaalbaar is, met zo min mogelijk afbreuk aan de kwaliteit van het bouwwerk of bouwdeel. Hoe vaak zien we niet dat wordt gesteld dat een eenmaal uitgevoerd werk volledig moet worden gesloopt of gestript omdat het niet aan de regels voldoet? Dat zijn grote financiële aderlatingen, die ook op elk ander gebied nadelig zijn (denk bijvoorbeeld aan continuïteit, klantenrelaties, duurzaamheid, etc.). Vaak zie je dat een andere, goede oplossing dan alles helemaal opnieuw doen wel degelijk mogelijk is, maar dat adviseurs hier de verantwoordelijkheid niet voor durven te dragen. Juist bij dit soort complexe vraagstukken bloeien wij op en kunnen wij onze meerwaarde bewijzen – méér dan bij de grote, seriematige werken.”

De ‘ontvlechting’ is al afgerond. Nieman-Kettlitz is inmiddels verhuisd naar een eigen locatie aan de Computerweg 11 in Utrecht. Zowel Kettlitz als Slagter geven aan veel zin te hebben om de activiteiten zelfstandig uit te voeren. “Het zelfstandig opereren geeft vanzelfsprekend meer vrijheid en flexibiliteit en we zijn ervan overtuigd dat we daardoor beter tot ons recht zullen kunnen komen”, besluit Kettlitz. “We hebben geen doelstellingen geformuleerd, maar laten onze ontwikkeling door de markt bepalen. Dat we die met vertrouwen tegemoet zien, mag duidelijk zijn.”

Labels