Roofs 2021-06-34 Covid-19, vreemde talen en volle vakopleidingen

Special Veilig en gezond werken

Het waren drukke dagen in de opleidingscentra van TECTUM. Noodgedwongen kon de opleider voor de platte dakenbranche van december tot maart fysieke lessen niet door laten gaan. Toch hebben vanaf eind maart ruim 800 dakdekkers een (verplichte) eendaagse cursus doorlopen. “Een immense klus, zeker in aanmerking genomen dat er door Covid in heel kleine groepen gewerkt moet worden vanwege de anderhalvemetermaatregel.”

Karel-Jan Batenburg, directeur van TECTUM, is duidelijk trots op wat er de afgelopen maanden is bereikt. “Alle dakdekkers die vallen onder de CAO of werken voor bedrijven die onder de CAO vallen, moeten elke drie jaar een herhaalcursus volgen. Zeg maar een APK voor veilig en gezond werken op het dak. Deze update mogen ze ook doen in de vorm van de VakScan. Daarin wordt getest op vaardigheden die in de sector minimaal van een dakdekker worden verwacht, waaronder het gezond en veilig werken conform de geldende regels en afspraken. Als je weet dat er ruim 2700 dakdekkers zijn en ongeveer een derde daarvan aan zijn jaarlijkse verplichting moet voldoen, hebben we voor de periode maart tot juli met de gerealiseerde en geplande 800 scholingsdagen bijna 90% van de jaarlijkse verplichting verwerkt. Zeker in Corona-tijd is dat een immense klus en we zijn maar wat trots op dit resultaat.”

Goed bezig

De laatste cursus wordt op 28 juni gegeven. Batenburg: “Normaal zouden we in april al klaar zijn, maar met groepen die in omvang gehalveerd moesten worden, is dat wat later geworden. Ook in het aanbod hebben we keuzes moeten maken. De C1-cursus Gezond en veilig werken op het dak, de Vakscan en de cursussen BHV en Herhaling BHV, VCA en herhaling VCA zijn doorgegaan. Door die keuze zijn de vaktechnische trainingen uitgesteld. Het ligt in de bedoeling om deze vanaf september a.s. weer te gaan starten. Verplichte cursussen en veiligheidstrainingen dus eerst. Inhoudelijk is dit – zoals altijd - volledig afgestemd met vak­bonden en werkgevers, in casu met Vebidak, FNV en CNV. We hebben gezamenlijk het commitment om vooral op het gebied van gezond en veilig werken als sector goed voor de dag komen. Voor ons geldt: elk ongeluk is er één teveel en daar willen wij zoveel mogelijk en met elkaar wat aan doen. We zien dat de sector er goed mee bezig is. Zo is onze cursus Preventiemedewerker dak tot de zomer volgeboekt. Op verzoek van bedrijven hebben we ook een aantal veilig­heidscursussen in het Pools georganiseerd. Dat doen we met een tolk en zo hebben we al veertig Poolse dakdekkers over de vloer gehad. Als er vraag naar is, kunnen we dit in principe in elke andere taal organiseren.”

Duurzame inzetbaarheid

Intussen gaan de inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid ook gewoon door. Batenburg: “B2transities, waar ik ook leiding aan geef, werkt daarin samen met de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakdekkingsbranche. Doel is het voorkomen van uitval van werknemers door dreigende arbeidsongeschiktheid door een tijdige overstap te maken naar een andere functie, eventueel buiten de eigen branche. We voeren daartoe gesprekken over hoe gaat het en wat we kunnen verbeteren. Met alle dakdekkers tussen de 40 en 55 jaar, die een C1-cursus doen of deelnemen aan de VakScan, voeren we al een gesprek. Inmiddels zijn driehonderd gesprekken geweest en ik moet zeggen dat er zeer enthousiast op wordt gereageerd. Ook dit past in onze sterke imago als het gaat om veilig en gezond werken.”

Verantwoordelijkheid

Volgens Batenburg staat de sector sowieso goed aangeschreven in de bouwwereld. “Op het gebied van arbeids­omstandigheden zijn gigantische stappen gemaakt. Het werk is veel veiliger geworden, dakrollen zijn minder zwaar geworden om maar eens een detail te noemen en PBM's zijn in kwaliteit sterk verbeterd. Dat moet ook want het is gevaarlijk en fysiek werk. Als je dat vanaf je twintigste jaar doet, wil je niet op je 55ste versleten zijn. De sector heeft hierin een enorme verantwoordelijkheid en die neemt die ook. In onze opleidingen wijzen we cursisten er ook op hoe ze hun conditie op peil kunnen houden. Het valt me overigens op dat ze grosso modo tegenwoordig beter met hun lijf bezig zijn. De stereotype rokende en snackende bouwvakker is op de terugtocht.”

Doekle Terpstra riep onlangs in zijn hoedanigheid van voor­zitter van Branchevoorzitter Techniek Nederland dat in het werven van vrouwen de oplossing lag voor het schreeuwend tekort aan technisch personeel. “Van dat tekort heeft onze branche vooralsnog geen last. Andere branches hebben jaren terug het perspectief op een leuke baan veronachtzaamd, bijvoorbeeld door het afschaffen van de doorbetaling van scholingsdagen tijdens de vakopleiding. Daar plukken ze nu de wrange vruchten van. Volg je een beroepsopleiding bij ROC Midden Nederland via TECTUM dan word je gewoon doorbetaald. Onze vakopleidingen zitten vol: ik heb nu al vijftig aanmeldingen voor 130 beschikbare plaatsen. Dat is meer dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. De bedrijfstak is altijd blijven opleiden en er is momenteel voldoende opvolging. Ik zou wel tweehonderd opleidingsplaatsen kunnen vullen omdat er momenteel heel veel werk is. In elk geval doen we ons best het vak interessant, leuk, veilig en gezond te houden.

Labels